DSVSA duce lipsă de medici veterinari

Principalele dificultăți întâmpinate de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj în implementarea programelor de supraveghere și control al bolilor la animale și al celor transmisibile de la animale la om, sunt reprezentate de:

-Imposibilitatea asigurării necesarului de personal de specialitate (medici veterinari de liberă practică împuterniciți) în cadrul tuturor Circumscripțiilor Sanitare Veterinare de Asistență organizate pe teritoriul județului Gorj, întrucât, potrivit prevederilor art. 15, alin. (2) din O.G. nr. 42/2004, cu modificările și copletările ulterioare, “direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot încheia contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii’, iar în bugetul DSVSA Gorj au fost prevăzute credite de angajament abia la sfârșitul lunii septembrie 2021;

-Nefuncționarea corespunzătoare a sistemului de colectare, transport și eliminare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, astfel cum este reglementat prin O.G. nr. 24/2016, fiind folosite metode de ecarisare alternative (îngroparea cadavrelor în gospodăria deținătorului sau pe terenuri puse la dipoziție de către UNELE dintre consiliile locale), în baza derogărilor oferite de prevederile art. 19 al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, metode ce nu asigură însă un grad similar de biosecuritate;

-Implicarea insuficientă a tuturor actorilor cu atribuții în gestionarea focarelor de PPA potrivit prevederilor H.G. nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, începând cu proprietarii/deţinătorii de porci domestici, administratorii/gestionarii/deţinătorii porcilor mistreţi şi vânători și terminând cu autorităţile şi instituţiile publice implicate în supravegherea, prevenirea şi controlul pestei porcine africane, personalul DSVSA ajungând să realizeze atât aplicarea măsurilor specifice în focar, cât și verificarea respectării măsurilor impuse în zonele de restricții.

O parte dintre dificultățile detaliate anterior au fost eliminate, DSVSA Gorj demarând deja procedurile de atribuire a contractelor de concesiune pentru activitățile sanitare veterinare pe raza CSVA Glogova, Jupânești, Stănești și Târgu-Cărbunești, în vederea îmbunătățirii activității în domeniu fiind necesară o mai bună mediatizare a măsurilor restricțiilor stabilite de către CLCB, dar și implicarea activă a tuturor entităților cu atribuții legale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com