A fost suplimentat bugetul pentru noile instalații de oxigen de la Spitalul Județean

Consilierii județeni au aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 12.292.222,21 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj 6.427.805,99 lei (inclusiv T.V.A.). Durata estimată de execuție este de 6 luni.

Proiectul „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu” a fost depus si a primit finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 – Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, care vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Având în vedere faptul că, limitarea răspândirii virusului, precum și efectele extrem de grave ale acestuia asupra populației României, implică dotarea cu echipamente medicale a spitalelor, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19, ținând cont de starea de uzură fizică și morală și suprasolicitarea rețelelor de gaze medicale și a celor de energie electrică, determinată de numărul mare de pacienți, se creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în spitale. Astfel, în sprijinul unei abordări coerente a crizei de sănătate publică rezultată, pentru a împiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile și, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții ce necesită internare, se impune reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Astfel, prin actualizarea studiului de fezabilitate, au rezultat o serie de modificări, respectiv: – majorarea valorii totale cu 32,67 %, respectiv a valorii C+M cu 27,32 %, ca urmare a creșterii prețurilor aferente cheltuielilor cu materiale, manoperă, utilaj și transport, creșterea prețurilor utilajelor și echipamentelor tehnologice, revizuirea unora dintre categoriile de lucrări precum modernizarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare incendiu din spațiile reabilitate prin dotarea cu senzori multicriteriali sau, după caz, dotarea acestor spații cu senzori mobili/portabili; – eliminarea din cadrul indicatorilor minimali propuși a celor două stocatoare aferente Spitalului nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu și Spitalului nr. 3 – str. Progresului, întrucât funcționarea instalației de oxigen la locațiile menționate în situația proiectată presupune o suplimentare a capacității de stocare existente cu 8000 litri respectiv 7000 litri, fapt ce a condus la preluarea în cadrul indicatorilor tehnico-economici din cadrul SF-ului inițial a celor 2 stocatoare, deși acestea nu au fost cuantificate valoric în cadrul analizei cost beneficiu, respectiv în cadrul devizului general, urmând a fi puse la dispoziție de către furnizorul de oxigen medical; – diminuarea duratei de execuție de la 10 luni la 6 luni, în vederea încadrării în perioada de implementare a contractului de finanțare nr. 1585 din 23.06.2022, înregistrat la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 10734 din 29.06.2022, respectiv până la data de 31.11.2023, perioadă care, potrivit Ordinului nr. 904 din 30. 08.2021, nu poate fi prelungită mai mult de data de 31.12.2023, fapt ce impune ca perioada de execuție a lucrărilor să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com