Proiect de OUG pentru reducerea vârstei de pensionare la CEO

Reprezentanți ai Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și ai cabinetului senatorului de Gorj, Ion Iordache, au elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru pensionarea minerilor și energeticienilor din Complexul Energetic Oltenia, la 52 de ani.

Proiect de
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice
Întrucat personalul care desfășoară activități de producție, mentenanță și asimilate din
unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și
unitățile de extracție a cărbunelui, implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor
specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui, este expus în mod prelungit la
diferiți factori nocivi caracteristici locurilor de muncă, printre care: zgomot, praf, pulberi ale căror
valori depășesc limitele maxime admise,
Dat fiind că acest personal este supus în mod constant riscurilor producerii de boli
profesionale, în special ale aparatului respirator, oste-articular și cardiovascular, boli care au fost
deja confirmate și declarate,
Având în vedere și situația economico-financiară dificilă a Societății Complexul Energetic
Oltenia S.A și a societăților din același domeniu,
Luând în considerare situația economico-financiară a acestor operatori economici, precum
și faptul că populația din zona monoindustrială în care desfășoară activitatea aceștia este
dependentă de activitatea desfășurată de operatorii economici respectivi, în condițiile limitărilor
funcționale, nu va mai putea realiza venituri suficiente pentru satisfacerea nevoilor zilnice de trai
proprii și ale membrilor familiilor, doar în urma reconversiei profesionale și a aplicării prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de
disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de
stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, cu
modificările și completările ulterioare,
Având în vedere și propunerile venite din partea reprezentanților organizațiilor sindicale
reprezentative la nivel de ramură și de societate implicate, precum și ale patronatului Complexului
Energetic Oltenia,
Luand în considerare faptul că măsurile privind disponibilizarea personalului din cadrul
Complexului Energetic Oltenia ca urmare a reducerii activității cauzate de programul de închidere
a minelor, precum și a termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul
2
capacităților minere, cărora li se va aplica programul de închidere și ecologizare a minelor de
cărbune actualizat conform noilor ținte ale Uniunii Europene privind decarbonarea, vor afecta până
în anul 2025, aproximativ un număr de ………..de persoane și familiile acestora,
Având în vedere că în zona în care urmează a se efectua aceste disponibilizări este zonă
monoindustrială, capacitatea de a absorbi forță de muncă disponibilizată pe termen scurt fiind
extrem de redusă, impunându-se totodată și recalificarea personalului disponibilizat, iar impactul
social rezultat ca urmare a aplicării unei astel de măsuri este unul semnificativ în plan local,
Întrucât, în condițiile date, compensarea financiară a reducerii veniturilor personalului care
desfășoară activități de producție, mententanță și asimilate din unitățile de producție a energiei
electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a carbunelui,
implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei
electrice și extracției cărbunelui, în mod corelativ cu evitarea creșterii numărului celor
diagnosticați cu boli profesionale, precum și al celor cărora li se agravează aceste boli, se poate
realiza prin intervenții legislative asupra Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii stagiului complet de cotizare
pentru aceste persoane la 30 de ani, precum și al reducerii vârstei standard de pensionare cu 13
ani, dacă au realizat un stagiu de cotizare cel puțin 25 de ani desfășurând activitățile mai sus
precizate,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o
situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune modificarea și
completarea Legii nr. 263/2010 și adoptarea măsurilor imediate prin prezenta ordonanță de
urgență,
În temeiul art. 115 alin. ( 4 ) din Constitutia Romaniei, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
3
1. După articolul 56^2 se introduce un nou articol, art. 56^3, cu următorul
cuprins:
,,Art. 56^3: – Persoanele care au realizat până la data depunerii cererii de pensionare
un stagiu complet de cotizare de 30 de ani din care cel puțin 25 de ani desfășurând activități
de producție, mentenanță si asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în
termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, dacă
au fost implicate direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice
producției energiei electrice și extracției cărbunelui, beneficiază de reducerea vârstei
standard de pensionare cu 13 ani.”
Art. II. – Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării
prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, partea I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com