Noul program de guvernare pune accent pe regenerabile: 43% din total va fi energie nepoluantă: De CEO nu se pomeneşte nimic – vag despre lignit.

Potrivit programului de guvernare al noului guvern, un mare accent este pus pe sursele regenerabile de energie, care vor asigura, pe termen mediu, 43% din productia de energie electrica a Romaniei. Sistemul energetic este imbatranit, poluant si ineficient, astfel ca din 100 de unitati energetice ale materiei prime, doar 15% mai ajung la consumatorul final. „Acest dezavantaj trebuie transformat intr-o oportunitate, respectiv intr-un obiectiv strategic: eficientizarea sistemului energetic are consecinte calitative directe si imediate asupra scaderii pretului energiei si cresterea calitatii vietii cetatenilor prin imbunatatirea calitatii mediului inconjurator. Cheia viitorului este energia electrica. Solutia pentru noile provocari tehnologice si de sistem reprezinta o noua revolutie tehnologica, respectiv o noua revolutie digitala”, potrivit programului.

Ce mai spune programul noului Guvern

In prezent, cca. 40% din energia primara globala este folosita pentru generarea energiei electrice. Avand in vedere ponderea importanta a energiei electrice in structura energiei finale, cresterea eficientei energetice in sectorul energiei electrice conduce la reducerea cotei de energie primara utilizata, respectiv a amprentei de carbon pentru producerea energiei electrice, se arata in programul de guvernare.  Pentru asigurarea securitatii si eficientei energetice, sistemul energetic trebuie sa progreseze concomitent pe urmatoarele directii principale: Mentinerea unui mix energetic prin diversificarea surselor si tehnologiilor de producere a energiei, promovarea energiilor din surse regenerabile si a tehnologiilor de conversie, cu emisii reduse de carbon pentru energie electrica, incalzire si racire. Decarbonizarea sistemului de transport, prin trecerea la combustibili alternativi. Liberalizarea pietei de energie si interconectarea sistemelor energetice, cu retele „inteligente” si de comunicare, pentru o retea complementara si interactiva de servicii. Eliminarea (minimizarea) dependentei dintre dezvoltarea economica si degradarea mediului, prin asigurarea de energie curata, sigura si la preturi accesibile.Politicile de crestere a eficientei energetice si stimularea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, combinate cu o piata stabila pentru emisii de carbon pot determina directia si schimbarile de comportament.

Accent şi pe gazele naturale

In vederea asigurarii securitatii energetice, printre masuri se numara monitorizarea procedurii de negociere a contractelor si asigurarea transparentei procedurilor, dar si revizuirea legislatiei fiscale in domeniul petrolului si gazelor naturale. De asemenea, exploatarea rezervelor probabile si posibile se poate realiza prin investitii specifice pentru dezvoltarea activitatii de explorare si exploatare ale resurselor de petrol si gaze naturale ale Romaniei. Pe termen mediu, descoperirea de noi rezerve este conditionata de realizarea proiectelor pentru zone de adancime onshore (sub 3000 m), cu geologie complicata si in perimetre offshore din Marea Neagra, indeosebi in zona de apa adanca (sub 1.000 m). Lucrarile, care se vor realiza pe termen scurt si mediu, pot sustine productia pentru evitarea epuizarii resurselor.

In anii care urmeaza, constructia de noi grupuri energetice care utilizeaza carbune in tehnologii curate de ultima generatie si de inalta eficienta va fi parte a raspunsului la cresterea consumului de energie electrica. Noile capacitati nucleare sau noile capacitati hidroenergetice vor juca un rol cheie in decarbonizarea productiei de energie electrica in Romania si in regiune. Se vor construi programe de atragere a tinerei generatii spre scolile tehnice din domeniul energetic, pregatirea, calificarea si perfectionarea unei forte de munca in special locala.

Ce cuprinde PNI

Realizarea Planului National de Investitii si cuprinderea lui ca obiectiv al Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2018-2020

Redefinirea politicilor energetice astfel incat Romania sa devina pol energetic regional  si  realizarea  Strategiei   Energetice   a  Romaniei.

Magistrala BRUA  demararea constructiei.

Continuarea investitiilor la CET Iernut.

In obiectivele Strategiei energetice 2020-2030 privind cadrul de dezvoltare trebuie sa se inscrie reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de sera – comparativ cu nivelul din 1990, cota de energie min. 27% in cererea de energie din surse regenerabile; eficienta energetica – min. 27% comparativ cu scenariul de status-quo; cresterea gradului de interconectare al sistemelor electroenergetice la 15%. Pe termen mediu si lung, pana in anul 2035 si ulterior, se impune schimbarea de paradigma privind modul de producere, distributie si utilizare a energiei care trebuie adaptata unui mixt energetic global, ce acorda prioritate energiei din surse regenerabile, carbune si gaze curate, combustia hidrogenului, fisiunea nucleara – generatia a IV-a si energia de fuziune nucleara.

Cărbunele rămâne important, dar nicio vorbă de CEO, doar despre lignit

Carbunele ramane o componenta importanta a mixului de materii prime energetice a Romaniei. Pe termen mediu, productia de huila trebuie mentinuta pentru a asigura functionarea unui nou grup energetic la termocentrala Mintia si un grup la termocentrala Paroseni, pentru producerea de energie electrica si energie termica in sistemele centralizate de termoficare de la Deva si din Valea Jiului (Petrosani, Lupeni, Vulcan etc.). La CEH Hunedoara-Mintia se prevede constructia unui grup energetic in ciclu combinat in condensatie cu capacitate de 400MW si functionare pe gaze naturale la CTE Deva. Lignitul indigen ramane o sursa energetica importanta in mixul de resurse energetice, pe baza careia trebuie pastrate si dezvoltate, in continuare, capacitati de producere de energie electrica cu eficienta ridicata.

Nimic despre grupul chinez de la Rovinari

Energia nucleara pilon al securitatii in productia de energie electrica si de diminuare a emisiilor de CO2. La unitatile tip CANDU 6 se poate dubla durata de viata economica, pana la 60 de ani, prin realizarea unei revizii si retubare a fiecarui reactor, dupa 30 de ani de utilizare.

Mentinerea locurilor de munca si a expertizei profesionale pe un ciclu complet nuclear, prin extinderea ponderii energiei nucleare in mixtul energiei nationale.Pentru  valorificarea superioara a rezervelor de uraniu, se impune asigurarea conditiilor competitive de piata in exploatarea uraniului (cariere de exploatare noi, imbunatatire tehnologii de rafinare). Atragerea de investitori pentru finalizarea unitatilor 3 si 4, respectiv  retubarea unitatii 1 si 2.

Marirea potentialului hidroenergetic

Realizarea programului de amenajare a potentialului hidroenergetic va asigura cresterea cantitatii de energie electrica din surse regenerabile (inclusiv capacitati hidroenergetice de peste 10 MW) pana la 43% in anul 2020, valoare care se va stabiliza la circa 42% din potentialul hidroenergetic. Pentru perioada 2018-2035, sectorul hidroenergetic poate participa cu o putere instalata de circa 6.500 MW in sistemul electroenergetic national. Conform strategiei Hidroelectrica, potentialul hidroenergetic amenajat ar urma sa ajunga la 59% in anul 2020, respectiv la 67% in  2035.

Nimic despre hidrocentralele din Defileu

Finalizarea investitiilor hidroenergetice in derulare, de catre Hidroelectrica – producator de energie regenerabila de interes national – este necesara, pentru a sprijini programul national de reducere a emisiilor cu efect de sera si a suplimenta rezerva de putere pentru servicii tehnologice de sistem. Realizarea proiectului centralei hidroelectrice prin pompare Tarnita Lapustesti (1.000 MW) si a altor centrale hidroelectrice poate sa contribuie la asigurarea rezervei de putere, la reglajul frecventa putere, cerinta imperativa a Sistemului Energetic European. Cresterea puterii din centralele din Dobrogea si Moldova, in special prin instalarea unor noi centrale bazate pe surse regenerabile de energie. Pe termen mediu si  lung,  analiza  regimurilor  de  functionare  pentru  un  orizont  de timp de minim  10  ani,  trebuie  sa  ia  in  considerare  cresterea  puterii  din  centralele din Dobrogea si Moldova, in special prin instalarea unor noi centrale bazate pe surse regenerabile de energie (eoliene si fotovoltaice).

Propuneri privind modificarea cadrului legislativ. Nimic pentru CEO

Reanalizarea in noul context al redefinirii politicilor energetice la nivelul UE a Legii123/2012  pentru  energie  electrica  si gaze naturale.

Legea petrolului.

Tarifele percepute de ANCOM si ANRE se vor majora, fara impact asupra utilizatorului final.

Legea biomasei, BIO combustibililor si energiei geotermale.

Legea energiei termice in vederea definirii unitare a modului de alimentare cu apa calda, caldura si racire pentru toate locuintele Romaniei.

Propuneri de Programe la nivel national

Biomasa: 500 mii hectare – in vederea realizarii de plantatii tehnicenergetice pentru producerea de energie electrica si termica pentru toate localitatile Romaniei, sustinerea investitiei se realizeaza prin Fondul constituit la nivelul Ministerului Mediului.

Eficienta energetica – sustinerea investitiei prin procent din pretul energiei electrice si a gazelor naturale.

Cogenerare de inalta eficienta. Sustinerea financiara va fi  realizata  printrun  bonus de cogenerare pentru tehnologiile de inalta  eficienta.

ESCO – plati in rate lunare. Instrument de dezvoltare economica – sustinerea investitiei prin contracte de performanta energetica, obiectiv prioritar pentru cladirile publice; Sustinere financiara: contracte de performanta energetica pe termen de minimum 10 ani si contracte de creditare bancara, surse de finantare din fonduri europene si PNAER – fondul de eficienta energetica, programe guvernamentale de tipul „Casa verde”, „Oras verde” etc.

Realizarea Infrastructurii pentru combustibili alternativi CNG, LNG, biocombstibili, transport electric (cu prioritate pentru transportul local in comun) si transportul de marfa; transpunerea Directivei UE ce vizeaza reducerea cu minimum 40% a tarifului la transport.

Plan National de Dezvoltare a Retelelor de Distributie gaze naturale in vederea alimentarii populatiei aflate in comunitati ce nu sunt conectate la aceste retele, precum si a agentilor economici aflati in aceeasi situatie si care utilizeaza aceasta resursa in procesul de productie de bunuri. Vom sustine transferul serviciilor de concesiune ale distributiilor de gaze naturale de la Ministerul Energiei catre Autoritatile Publice Locale.

RO Green – Economie Circulara (valorificare deseuri) sustinerea investitiei prin fonduri europene, fondul de mediu, accent pentru domeniul energiei);

Actualizarea Registrului National pentru meserii si competente in vederea introducerii noilor  meserii    ale    domeniului  energiei  regenerabile si energiei neconventionale;

Portal de investitii Monitorizare „online”; finantare din PNAER si Fonduri europene.

Program riguros de mentenanta si  investitii  (retehnologizare/modernizare,  dezvoltare) si indeplinirea anuala a acestuia pentru instalatiile aferente retelelor de  transport al energiei electrice si gazelor naturale. Finantare din  tarif.

Program National pentru Educarea si Informarea Consumatorului asupra Eficientei Energetice, precum si realizarea unei Platforme electronice cu oferte concrete privind echipamentele de inalta eficienta de uz casnic precum si lista companiilor ESCO si furnizorilor, precum si ofertele acestora in vederea transformarii acestuia din CONSUMER in PROSUMER. Finantare din PNAER, Fonduri europene, tarif etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com