Munca „la negru” a revenit în Gorj

În primele 9 luni ale anului 2021 inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata și Compartimentului Control Relații de Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un numar de  854 controale, dintre acestea 762 controale au avut ca obiectiv  identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata.

Pentru neregulile constatate în domeniul relatiilor de munca, inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata și Compartimentului Control Relații de Muncă au aplicat un numar de 473 sanctiuni contraventionale, dintre care 470 sunt amenzi in valoare totala de 3100000 lei  si 3 avertismente.

Cu ocazia acestor controale au fost depistate 65 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

S-a luat masura sanctionarii contraventionale impotriva unui  numar de 44 angajatori care utilizau munca nedeclarata in cuantum total de  1160000 lei.

 

In  primele 9 luni ale anului 2020 inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata și Compartimentului Control Relații de Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un numar de  898 controale, dintre acestea 842 controale au avut ca obiectiv  identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata.

Pentru neregulile constatate în domeniul relatiilor de munca, inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata și Compartimentului Control Relații de Muncă au aplicat un numar de 297 sanctiuni contraventionale, dintre care 295 sunt amenzi in valoare totala de 1935000 lei  si 2 avertismente.

Cu ocazia acestor controale au fost depistate 54 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

S-a luat masura sanctionarii contraventionale impotriva unui  numar de 28 angajatori care utilizau munca nedeclarata in cuantum total de  1050000 lei.

 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, munca nedeclarată reprezintă:

  1. a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
  2. b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
  3. c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  4. d) primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la articolul 105 alineatul (1) litera c) din Legea 53/2003 Republicată cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile articolului 15^2, din Legea 53/2003 Republicată cu modificările și completările ulterioare, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale.

 

Controalele au fost efectuate atat in baza graficelor lunare  aprobate, cat si ca urmare a  campaniilor nationale organizate de Inspectia Muncii precum si a petitiilor adresate direct Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj  sau redirectionate spre competenta verificare de catre alte institutii.

Actiunile de control au avut, de regula, un caracter inopinat si s-au desfasurat atât în timpul programului de lucru, dar si in timpul noptii, in intervalul orar 22 – 06 in functie de obiectul de activitate al societatilor supuse controlului, precum și în zilele de sâmbătă și duminică.

Principalul obiectiv al actiunilor de control a fost identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale de angajare si luarea masurilor ce se impun pentru respectarea de catre angajatori a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, in scopul diminuarii consecintelor sociale si economice negative ale acestui fenomen.

În controalele efectuate unul din aspectele urmărite a fost existenţa şi respectarea clauzelor contractelor individuale de muncă. S-a verificat respectarea dispoziţiilor Codului Muncii -Legea 53/2003 Republicată cu modificările și completările ulterioare referitoare la garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, acordarea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, timpul de muncă şi de odihnă, acordarea concediului de odihnă, acordarea sporurilor pentru munca suplimentară sau pentru munca de noapte, etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com