Mai închiriază CEO rable pentru transportul salariaţilor?

Complexul Energetic Oltenia(CEO) a pregătit un buget de aproape un milion de dolari pentru închirierea de vehicule de transport mixt marfă şi persoane la carierele miniere ale companie. Licitaţia este programată pe 5 ianuarie 2018 şi vizează un contract împărţit în 11 loturi privind închirierea de vehicule transport mixt de marfă şi persoane, cu şofer – 11 loturi, pentru carierele şi secţiile din cadrul Exploatărilor Miniere de Cariere (E.M.C.) Roşia-Rovinari, Jilţ şi Motru. Locul principal de prestare: perimetrele miniere de carieră: Rovinari, Tismana, Pinoasa, Peşteana, Roşia, Jilţ Nord, Jilţ Sud, Roşiuţa şi Lupoaia.

Acord-cadru

„Prin contractarea serviciilor de închiriere a acestor tipuri de vehicule cu sofer se va asigura aprovizionare continua cu diferite piese de schimb si materiale, transport pentru reparatii a diferitelor subansamble, evacuarea de diverse materiale din cariere si deplasarea echipelor de interventii (muncitori) la punctele de lucru, in conditii grele de drum si in teren accidentat, cu un necesar de autovehicule având caracteristici tehnice si un program de lucru”, conform Caietului de Sarcini.

Zeci de autovehicule

Conform anexei la caietul de sarcini cu nr.5493/15.09.2017 se solicita 23 bucati de autovehicule pentru transport, prestatia totala estimata in baza programului de inchiriere pe durata contractului fiind de circa101.685 ore si 460.905 kilometri. Necesarul de autovehicule din parcul activ RT1 (aferent prestatiilor ce se vor efectua prin contract) pentru fiecare lot este identic cu cel din Anexa la caietul de sarcini.

CEO vrea să verifice capacitatea tehnică

Iată ce solicită Complexul Energetic Oltenia în caietul de sarcini:

„Cerinta 2. Operatorilor economici li se solicita acceptul pentru efectuarea de catre entitatea contractanta de verificari ale capacitatii tehnice, cerinta conf. art.192, lit.f) din Legea nr.99/2016. În procesul de verificare a capacitatii tehnice, entitatea contractanta va verifica urmatoarele aspecte: starea tehnica, dotarea si corespondenta caracteristicilor tehnice cu cerintele caietului de sarcini pentru întregul parc de vehicule ofertat. Modalitatea de indeplinire Se va completa in DUAE daca pentru serviciile care urmeaza sa fie prestate operatorul economic va permite efectuarea de verificari ale capacitatilor de reparatii sau ale capacitatii tehnice a parcului de vehicule propus prin oferta. Cerinta nr.3 – Informatii privind subcontractarea, daca este cazul – se va completa formularul DUAE. Acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE de catre toti ofertantii. Fiecare subcontractant va completa propriul formular DUAE. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va completa in DUAE informatiile aferente situatiei lui. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa (dupa caz) formularul model privind subcontractarea. Cerinta nr.4 – Informatii privind asocierea, daca este cazul – se va completa de catre fiecare membru al asociatiei câte un formular DUAE. Acordul de asociere se va depune odata cu formularele DUAE de catre toti ofertantii. Ofertele (documentele) depuse de operatorii economici care sunt parteneri într-o asociere trebuie sa respecte/prevada urmatoarele date/informatii/specificatii: a)Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane (certificate/atestate/autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b)Oferta trebuie sa fie semnata într-un mod care obliga legal toti partenerii; c)Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (lider de asociatie) – responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o împuternicire scrisa semnata de fiecare partener în parte; d)Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili în mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni în numele fiecaruia si tuturor partenerilor. Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramâna în aceasta forma asociativa pe toata durata de derulare a contractului. In cazul în care oferta comuna depusa de o asociatie de operatori economici este declarata câstigatoare, asocierea va fi legalizata/autentificata conform legislatiei în vigoare, actul încheiat fiind prezentat entitatii contractante. Acordul de asociere trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contr. de achizitie sectoriala”, potrivit documentaţiei Complexului Energetic Oltenia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com