Garanție de participare uriașă la selecția de investitori de la CEO

Pentru admiterea unui investitor la Procedura de Selecție, este necesar ca acesta să prezinte o garanție de participare drept document doveditor privind capacitatea financiară, inclusiv de investiție, în valoare de: – minimum 1 milion lei pentru investitorii pentru proiectele fotovoltaice, pentru fiecare proiect pentru care se depune oferta; și respectiv – minimum 5 milioane lei pentru investitorii pentru proiectele CCGT, pentru fiecare proiect pentru care se depune oferta. Garanția de participare se poate constitui prin virament prin ordin de plată în contul CE Oltenia sau prin scrisoare de garanție bancară în favoarea CE Oltenia și se va depune odată cu documentele de participare și oferta financiară.

Pentru admiterea unui investitor la Procedura de Selecție, este necesar ca acesta să prezinte o garanție de participare drept document doveditor privind capacitatea financiară, inclusiv de investiție, în valoare de: – minimum 1 milion lei pentru investitorii pentru proiectele fotovoltaice, pentru fiecare proiect pentru care se depune oferta; și respectiv – minimum 5 milioane lei pentru investitorii pentru proiectele CCGT, pentru fiecare proiect pentru care se depune oferta. Garanția de participare se poate constitui prin virament prin ordin de plată în contul CE Oltenia sau prin scrisoare de garanție bancară în favoarea CE Oltenia și se va depune odată cu documentele de participare și oferta financiară.

Pentru admiterea unui investitor la Procedura de Selecție, este necesar ca acesta sa fie investitor financiar sau strategic cu experiență dovedită în proiecte în domeniul energiei, respectiv: ● Domeniul energetic (producție și / sau distribuție și / sau furnizare de gaze naturale și / sau energie electrică și/sau servicii adiacente industriei energetice) (oricare dintre acestea); sau ● Dezvoltare și / sau operare de grupuri de producție a energiei (oricare dintre acestea); sau ● Tranzacționarea produselor energetice (gaz natural, energie electrică, LPG, LNG) (oricare dintre acestea). Pentru evitarea oricărui dubiu, cele trei categorii de activități care susțin experiența în domeniul energiei sunt alternative. Pentru demonstrarea încadrării în oricare dintre cele trei categorii, investitorii vor prezenta proiecte/ contracte derulate în nume propriu sau prin societăți controlate de aceștia. În cazul unei asocieri de mai mulți investitori, cerința va fi considerată îndeplinită dacă cel puțin unul dintre membri asocierii dovedește experiența similară solicitată. Investitorii financiari de tip fonduri de investiții sau alți investitori financiari trebuie să aibă o participare de cel puțin 20% din proiectul relevant pentru ca acela să fie luat în considerare la îndeplinirea criteriului de calificare privind experiența similară. 3. Capacitatea financiară Pentru admiterea unui investitor care se încadrează în oricare dintre categoriile de la pct. 2 de mai sus, acesta trebuie să îndeplinească următoarele criterii financiare: Cifra de afaceri pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 și 2020 trebuie să fie de: – minimum 100 milioane lei pentru investitorii care depun oferte pentru proiectele fotovoltaice; și respectiv – minimum 1.5 miliarde lei pentru investitorii care depun oferte pentru proiectele CCGT. La calculul echivalentului în lei al cifrei de afaceri exprimate în altă monedă decât leul, va fi avut în vedere cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la sfârșitul fiecărui an. În cazul unei asocieri de mai mulți investitori, cerința va fi considerată îndeplinită dacă prin însumarea cifrei de afaceri a tuturor membrilor asocierii se atinge pragul minim stabilit pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 și 2020. Pentru fondurile de investiții, pragul anual va fi calculat prin raportare la suma cifrelor de afaceri aparținând tuturor societăților din portofoliu.

CEO vrea să construiască 8 parcuri fotovoltace și două grupuri pe gaze naturale. Caietele de sarcini pentru selecția investitorilor pot fii cumpărate până pe 29 noiembrie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com