Sunt pregătite spitalele din Gorj pentru valul 5 COVID?

Potrivit unui raport al Prefecturii Gorj, în scopul verificării capacității unităților sanitare cu paturi de a asigura îngrijiri medicale de specialitate tuturor pacienților în contextul epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2 și al creșterii numărului de infectări (valul 5 pandemic), comisia mixtă de verificare compusă din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Gorj, Direcției de Sănătate Publică Gorj și Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt. col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj, a efectuat în perioada 10-18 ianuarie 2022 acțiuni de verificare la spitalele de pe raza județului Gorj în baza Ordinului Prefectului nr. 3 din 06.01.2022.

Obiectivul acțiunii îl reprezintă eliminarea oricăror neconformități privind modul de implementare a mijloacelor prin care se duc la îndeplinire măsurile sanitare și de protecție în unitățile sanitare cu paturi prin:

 1. verificarea condițiilor igienico-sanitare;
 2. verificarea stocului de medicamente;
 3. verificarea stocului de produse biocide, materiale sanitare și de curățenie; precauțiunile universale;
 4. verificarea asigurării cu oxigen a unităților sanitare cu paturi (inclusiv existența contractelor de furnizare);
 5. coordonarea, controlul şi verificarea modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență, a actelor normative şi a prescripțiilor tehnice specifice care reglementează activitatea în domeniul situațiilor de urgență;
 6. înlăturarea cauzelor şi a împrejurărilor potențiale generatoare de situații de urgență şi asigurarea condițiilor de intervenție operativă şi eficientă în cazul apariției unei situații de urgență;
 7. verificarea obiectivelor din punct de vedere al autorizării de securitate la incendiu;
 8. acordarea asistenței tehnice pentru intrarea în legalitate.

 

Au fost verificate toate cele 8 unități sanitare cu paturi din județul Gorj, din care:

         2 spitale de nivel I de competență (conform O.M.S. nr. 434/2021 ), profil Urgență:

–           Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu;

–           Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești.

         5 spitale de nivel de competență III, profil General:

–           Spitalul Municipal Motru

–           Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

–           Spitalul Orășenesc Novaci

–           Spitalul Orășenesc “Dr. Gheorghe Constantinescu” Bumbești-Jiu

–           Spitalul Orășenesc Turceni

         un spital de nivel de competență III, Categoria B, monospecialitate Pneumoftiziologie

–           Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” Runcu.

Analizând Planurile de reziliență față de recrudescența COVID-19, actualizate, pentru fiecare spital în parte și numărul de pacienți non COVID-19 și COVID-19 internați în perioada controlului, se constată următoarele:

Din numărul total de paturi disponibil la nivelul județului Gorj (2.333 paturi), în perioada controlului au fost ocupate un număr de 773 de paturi cu pacienți non COVID-19, pozitivi și cu suspiciuni de COVID-19, gradul de ocupare fiind de 33,13 %.

Raportat la numărul total de paturi alocate pentru pacienți COVID-19 (368 de paturi), în perioada controlului au fost ocupate cu pacienți COVID-19 un număr de 33 de paturi, gradul de ocupare fiind de 8,97 % (la nivel național județul Gorj aflându-se printre județele cu cel mai mic grad de ocupare, după județele Mehedinți, Brăila și Covasna).

Numărul de paturi prevăzut a fi alocat în situația unui nou val pandemic este de 574 paturi, cu 206 paturi mai mult decât numărul de paturi alocate pentru pacienții COVID-19 (368 de paturi), conform O.M.S. 434/2021, reprezentând o creștere de 55,9%.

 

Cap. II. CONSTATĂRI:

 

 1. Referitor la verificarea condițiilor igienico-sanitare

Implementarea și monitorizarea programului de curățenie și dezinfecție revin personalului unității sanitare care, conform legislației în vigoare, este responsabil cu prevenirea și limitarea infecțiilor asociate îngrijirilor medicale din unitate.

Comisia a constatat că la nivelul spitalelor și al secțiilor din Planul de reziliență față de recrudescența COVID-19 curățenia și dezinfecția curentă erau efectuate corespunzător. Toate spitalele dețin autorizație sanitară de funcționare.

 

 1. Referitor la verificarea stocului de medicamente

Din datele puse la dispoziția comisiei de verificare cu privire la stocurile de medicamente se constată că: stocul de medicamente în general, precum și cel specific tratamentului COVID-19, se pot modifica în termen scurt în funcție de numărul de pacienți, patologia acestora și prescripția medicală realizată de către persoana calificată în acest sens.

La nivel de județ, numărul total de repere/tipuri din Clasa Antibiotice/ Medicamente/Medicamente neraportabile este de 2.111 (aici se regăsesc toate tipurile de medicamente, inclusiv cele cu concentrații/dozaje diferite, dar cu aceeași denumire) în valoare totală de 3.480.436 lei. Din punct de vedere al valorii stocului de medicamente, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești dețin cele mai mari stocuri, respectiv 36,98% și 28,91%  iar cele mai mici stocuri de medicamente se găsesc la Spitalul Orășenesc Turceni (2,93%), respectiv Spitalul Orășenesc “Dr. Gheorghe Constantinescu” Bumbești-Jiu (2,91%).

Toate medicamentele din stoc sunt în termenul de valabilitate (în unele cazuri valabilitatea expiră în 2-3 luni) și sunt păstrate în condiții corespunzătoare.

La data controlului, toate unitățile sanitare cu paturi din județ dețin stocuri suficiente de medicamente cu efect antiviral, respectiv antiinflamatorii și imunomodulatoare, pentru tratarea pacienților COVID-19 în conformitate cu protocolul stabilit prin ordinul mai sus menționat, din care amintim: Anticorpi monoclonali neutralizanți (Casirivimab-Imdemvimab), Favipiravir, Plaquenil, Remdesivir (Veklury), Lopinavir/Ritonavir,  Dexametazona, Tocilizumab (Roactemra) și Fraxiparine.

 

 1. Referitor la verificarea stocului de produse biocide, materiale sanitare și de curățenie, precauțiunile universale

La data controlului, personalul angajat a purtat echipament de protecție corespunzător, adecvat fiecărui loc de muncă.

La data controlului, valoarea totală a stocurilor de biocide, materiale sanitare și de curățenie din cadrul spitalelor din județul Gorj este de 10.505.377 lei, cuprinzând un număr de 1.419 repere/tipuri de asemenea materiale. Cele mai mari stocuri de biocide, materiale sanitare și de curățenie le deține Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești în valoare de 5.987.425 lei, reprezentând 56,99% din întregul stoc de la nivelul județului (cea mai mare pondere o dețin donațiile în valoare de 5.467.097 lei), urmează Spitalul Municipal Motru cu stocuri de 1.480.137 lei și Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu cu stocuri de 1.466.306 lei. La polul opus, cel mai mic stoc de materiale îl deține Spitalul Orășenesc Turceni cu o valoare de 45.691 lei, reprezentând 0,43% din valoarea totală a stocurilor pe județ.

Începând cu anul 2020, toate spitalele au depus proiecte spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (P.O.I.M.), A.P 9 – și A.P. 10.

Unele au depus cereri de finanțare în nume propriu, iar altele de către unitatea administrativ teritorială tutelară (U.A.T. Județul Gorj pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” Runcu, iar U.A.T. Orașul Tg. Cărbunești pentru Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești), valoarea totală a proiectelor aflate în implementare fiind de 89.555.650 lei  (aproximativ 17,9 milioane euro).

 

 1. Referitor la verificarea asigurării cu oxigen a unităților sanitare cu paturi (inclusiv existența contractelor de furnizare)

La nivelul județului Gorj asigurarea cu oxigen a unităților sanitare cu paturi se realizează, în principal, prin trei metode: furnizarea de oxigen medicinal lichefiat în stocatoare; furnizarea de oxigen medicinal comprimat în butelii de diferite dimensiuni; instalație de producere oxigen medicinal la fața locului (puritate 93%±3%).

Ca și variante alternative, în cazuri speciale, se utilizează și concentratoare portabile de oxigen de dimensiuni mai mici. La nivelul județului Gorj există un număr de 251 concentratoare de oxigen.

S.C. Linde Gaz România S.R.L. Timișoara furnizează exclusiv, atât oxigen medicinal lichefiat, cât și comprimat în butelii, către Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești, Spitalul Municipal Motru și Spitalul Orășenesc Turceni. De asemenea, furnizează doar oxigen medicinal comprimat în butelii către Spitalul Orășenesc Novaci și Spitalul Orășenesc “Dr. Gheorghe Constantinescu” Bumbești-Jiu (prin partenerul S.C. CGM Crescend Serv S.R.L. Târgu Jiu).

S.C. Messer România Gaz S.R.L. București furnizează oxigen medicinal lichid în stocator și oxigen medicinal comprimat în tuburi către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu în cele trei locații din str. Progresului nr.18, str. Tudor Vladimirescu și str. A.I. Cuza nr.1.

S.C. Microcomputer Service S.A. Craiova a închiriat instalație de producere oxigen medicinal O93 la fața locului Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari  și Spitalului Orășenesc “Dr. Gheorghe Constantinescu” Bumbești-Jiu.

Un exemplu de bună practică  îl constituie Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești care are în curs de desfășurare contractul de servicii cu S.C. Linde Gaz România S.R.L. Timișoara, în valoare de 40.670 lei, prin care se mărește capacitatea de stocare oxigen medicinal lichid prin montarea unui nou stocator de 6.000 m3.

De asemenea, Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari își mărește capacitatea prin închirierea de la S.C. Microcomputer Service S.A. Craiova a unei instalații de producere oxigen medicinal O93 la fața locului, model Oxymat, cu o capacitate 2,4 m3/h.

Mai mult, Spitalul Municipal Motru are în derulare un proiect privind Reabilitare și extindere instalație gaze medicale (oxigen) în valoare de 1.281.448 lei cu TVA, cu termen finalizare 31.07.2022, prin care se achiziționează și montează, printre altele 1 rezervor criogenic oxigen medicinal lichid si vaporizatoare, 1 stație de reducere a presiunii automata, 255 prize individuale oxigen medicinal; 1130m tubulatura de cupru medical, etc.

Referitor la obiectivele 5-8 din planul de verificare reprezentanții I.S.U. Gorj au verificat, prin prisma obiectivelor specifice, secțiile din unitățile sanitare cu paturi care au/vor avea pacienți COVID-19, conform Planului de reziliență față de recrudescența COVID-19.

În cursul acțiunilor de verificare, reprezentanții I.S.U. Gorj au realizat activități de instruire a factorilor responsabili și personalul din secțiile medicale cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) în funcție de natura incendiului.

Controalele de prevenire au fost finalizate prin analize desfășurate cu factorii de conducere și cu personalul cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență, cărora le-au fost prezentate neregulile constatate și măsurile ce trebuie întreprinse pentru remedierea acestora.

Menționăm că, în luna februarie 2022,  I.S.U. Gorj are planificate controale de fond la unitățile sanitare cu paturi, ocazie cu care se va analiza stadiul remedierii neregulilor constatate.

În plus față de tematica de control, managerul Spitalului Orășenesc Novaci, dl. Emil Grigore, prin Nota informativă nr. 239/13.01.2022, ne-a sesizat o anumită neconcordanță de ordin legislativ, raportat la legislația în vigoare , cu privire la posibilitatea organizării în week-end a unor linii de gardă pe specialitățile Radiologie și imagistică medicală și Medicină de laborator.

Cap. III  CONCLUZII:

         la nivelul spitalelor și al secțiilor din Planul de reziliență față de recrudescența COVID-19 curățenia și dezinfecția curentă erau efectuate corespunzător;

         toate spitalele dețin autorizație sanitară de funcționare;

         toate medicamentele din stoc sunt în termenul de valabilitate și sunt păstrate în condiții corespunzătoare;

         toate unitățile sanitare cu paturi din județ dețin stocuri suficiente de  medicamente cu efect antiviral, respectiv antiinflamatorii și imunomodulatoare pentru tratarea pacienților COVID-19;

         personalul angajat poartă echipament de protecție corespunzător, adecvat fiecărui loc de muncă;

         valoarea stocurilor de biocide, materiale sanitare și de curățenie din cadrul spitalelor din județul Gorj variază între 45.691 lei (Spitalul Orășenesc Turceni) și 1.480.137 lei (Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu);

         toate spitalele au depus proiecte spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) – A.P.9 și A.P.10, valoarea totală a proiectelor aflate în implementare fiind de 89.555.650 lei  (aprox. 17,9 milioane euro);

         situația privind furnizarea de oxigen medicinal pacienților COVID-19 s-a îmbunătățit raportat la perioada anterioară, nefiind identificate riscuri majore și/sau neconformități în acest domeniu;

         s-au realizat activități de instruire a factorilor responsabili și a personalului din secțiile medicale cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în funcție de natura incendiului;

         controalele de prevenire au fost finalizate prin analize desfășurate cu factorii de conducere și cu personalul cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență, cărora le-au fost prezentate neregulile constatate și  măsurile urgente ce trebuie întreprinse pentru remedierea problemelor identificate, în termen de o lună de zile de la data acțiunii de verificare.

 

Cap. IV  RECOMANDĂRI / MĂSURI :

 1. Verificarea periodică a termenului de valabilitate a medicamentelor și luarea de măsuri specifice pentru produsele retrase din stoc în vederea distrugerii lor, iar pentru produsele cu termen de valabilitate redus și stoc mare transferul către alte unități sanitare cu nevoi urgente de aceste medicamente.
 2. În funcție de evoluția infectărilor cu COVID-19, creșterea stocurilor de produse biocide, materiale sanitare și de curățenie și, în special, a materialelor destinate protecției cadrelor medicale sanitare și a personalului auxiliar ce își desfășoară activitatea în Spitalul Orășenesc Turceni.
 3. Monitorizarea de către I.S.U. Gorj a măsurilor pe care managerii unităților sanitare cu paturi trebuie să le întreprindă în termenul stabilit pentru remedierea problemelor constatate;
 4. Formularea de către Direcția de Sănătate Publică Gorj a unui punct de vedere cu privire la problema de ordin juridic semnalată de către managerul Spitalului Orășenesc Novaci și, dacă este cazul, informarea Ministerului Sănătății pentru a dispune în consecință.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com