Sub 80.000 de salariați în Gorj

EFECTIVUL SALARIAŢILOR din economia judeţului Gorj, la sfârşitul lunii iunie 2022, a fost de 79033 persoane, în creştere cu 25 persoane faţă de luna precedentă. Din totalul salariaţilor înregistrat la nivel naţional, efectivul judeţului Gorj reprezintă o pondere de 1,42%, ocupând astfel locul 26 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător.

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NOMINAL BRUT pe economie în luna iunie 2022, a fost de  6413 lei,  cu 55 lei (+0,9%)  mai mare decât în luna mai  2022. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de  3977 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 49 lei (+1,2%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informative) (9331 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  (2186 lei). Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 12,3%.

Indicele câştigului salarial real (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum) a fost de 97,6% în luna iunie 2022 faţă de luna iunie 2021, iar  în luna iunie 2022 faţă de luna mai 2022 a fost de 100,4%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 223,7%, cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna m 2022.

În luna iunie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat aplicării prevederilor legale privind unele măsuri fiscale conform cărora unele categorii de salariații beneficiază de prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia la asigurări sociale şi contribuţia la asigurări sociale de sănătate.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 24,2% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 23,2% ȋn industria alimentară, respectiv cu 22,1% ȋn agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
  • între 11,5% și 18,0% ȋn activităţi de editare, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, extracţia minereurilor metalifere;
  • între 4,0% și 7,0% ȋn fabricarea produselor textile, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), captarea, tratarea şi distribuţia apei, hoteluri şi restaurante, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi pe apă, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi aeriene, fabricarea băuturilor.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2022 au fost cauzate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 16,5% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 10,1% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 1,5% și 6,0% ȋn activităţi de servicii anexe extracţiei, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tranzacţii imobiliare, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

În sectorul bugetar  s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (-11,7%), în principal ca urmare a acordării ȋn luna mai 2022 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) și a reducerii ȋn luna iunie 2022 a sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare. Ȋn administraţia publică s-a înregistrat o reducere de -2,2%. Ȋn sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă (+0,7%). CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NOMINAL BRUT  în judeţul Gorj, în luna iunie 2022 a fost de 6326 lei (locul 7 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător), mai mic decât media la nivelul ţării cu 1,4%, respectiv cu 87 lei. Cu un câştig salarial mediu nominal net de 3903 lei în luna iunie 2022,  judeţul Gorj ocupă locul 7 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, salariul mediu nominal net fiind mai mic decât media la nivelul ţării cu 1,9%, respectiv cu 74 lei.

Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu net în judeţul Gorj a crescut cu 214 lei, respectiv cu 5,8%. Pe sectoare ale economiei, nivelul câştigului salarial mediu net a fost de: 4033 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit (+4,7%), 5079 lei în industrie şi construcţii (+21,0%) şi 3103 lei în servicii  (-7,0%).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com