Iohannis nu va convoca CSAT pentru CEO

Klaus Iohannis, președintele României, nu va convoca CSAT pentru CEO. Este răspunsul primit de senatorul de Gorj, Ion Iordache, la o adresă transmisă Administrației Prezidențiale, legat de situația din energie.

„Domnule Senator Ion Iordache,

În referire la scrisoarea dumneavoastră adresată Preşedintelui României, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi altor autorităţi şi instituţii publice, înregistrată cu nr. DSN1/1009/2022, prin care prezentaţi un set de măsuri pe termen scurt pentru scăderea preţului la energie, precum şi alte aspecte conexe asigurării siguranţei şi continuităţii în furnizarea energiei către clienţii finali, vă comunicăm următoarele:

Cele prezentate de dumneavoastră au făcut obiectul unei analize aprofundate, concentrate, în principal, pe modul şi măsura în care, în clarificarea problematicilor la care vă referiţi, sunt aplicabile atribuţiile legale conferite Preşedintelui României şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Vă învederăm faptul că potrivit Constituţiei României și Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul are ca obiect de activitate organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor privind apărarea ţării şi securitatea naţională şi nu are atribuţii executive în domeniul la care aţi făcut referire, neavând în acest sens nici un aparat de lucru dedicat.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, având ca obiectiv de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor. În îndeplinirea atribuţiilor sale şi fără a aduce atingere competenţelor sale de luare a deciziilor în act ivitatea de reglementare, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu ministere şi cu alte organe de specialitate. De asemenea, ANRE contribuie la dezvoltarea unui sistem energetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienţei energetice şi integrarea surselor regenerabile de energie, precum şi a producţiei distribuite atât în reţeaua de transport, cât şi în reţeaua de distribuţie. Pe de altă parte, în temeiul art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Energiei îndeplineşte funcţia de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1937/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a securit ăţii aprovizionării cu gaze naturale şi pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. Pe cale de consecinţă, potrivit principiului gradualităţii acţiunilor se impune ca Ministerul Energiei, în calitatea sa de autoritate competentă în domeniile energetic şi al resurselor energetice, împreună cu Guvernul României, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi cu Consiliul Concurenţei să întreprindă complementar, concertat şi cu fermitate acţiunile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea unor posibile riscuri privind siguranţa în alimentare şi continuarea furnizării energiei, în special prin identificarea infrastructurilor critice a căror întrerupere ar putea pune în pericol viaţa oamenilor. Toate aceste acţiuni sunt de natură executivă şi presupun punerea în practică operativ, în integralitat ea lor, cu bună credinţă şi la timp a măsurilor din Planurile deja elaborate la nivelul instituţiilor cu atribuţii în domeniu sau, după caz, completarea lor cu alte măsuri care se impun pe parcurs. În acelaşi format, sub autoritatea Guvernului, se poate realiza şi o analiză completă a legislaţiei în domeniu şi se poate iniţia modificarea legislativă conformă nevoilor şi realităţilor actuale. Potrivit aceluiaşi principiu mai sus enunţat, planificarea şi implementarea măsurilor în acest domeniu urmează a se realiza sub coordonarea Guvernului României, care potrivit art. 102 din Constituţia României, exercită conducerea generală a administraţiei publice. În ceea ce priveşte Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, menţionăm că există la nivelul Uniunii Europene o decizie care a fost denumită REPowerEU. În interiorul acestei oportunităţi, se vor discuta elementele de plan în domeniul energiei, iar Guvernul Rom âniei poate depune toate diligenţele pentru a renegocia anumite elemente în beneficiul cetăţenilor români şi al economiei româneşti. Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în probleme ce ţin de securitatea naţională sau se circumscriu atribuţiilor constituţionale ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în limita prevederilor legale.

Cu stimă, Consilier de Stat Gabriel-Cristian Piscociu”, conform răspunsului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com