Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Gorj anunță pentru prima dată în istorie ce a prestat în ultimul an

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Gorj desfășoară următoarele activității:

– exploatarea întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică;

– realizarea de investiții pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

– prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare către persoane fizice și juridice.

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Gorj din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Gorj, pe o suprafaţă amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare de 60737 ha, astfel:

În judeţul Gorj este constituită o Organizaţie a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Gilort pe suprafaţa de 562 ha.

Menţionăm că Organizaţia a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Gilort a preluat infrastructura de irigaţii prin „protocol de transmitere , fără plată, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului” protocol încheiat la data de 15.11.2001. Alimentarea cu apă pentru irigaţii a sistemului se face direct din râul Gilort şi nu necesită încheierea de contract cu ANIF Filiala Gorj.

 

I AMENAJĂRI DE DESECARE

 

  1. Suprafaţa amenajată cu lucrări de desecare declarate de utilitate publică conform Anexa 1 la HG 1223/2011, total 9.254 ha,  din care:

–           suprafaţa amenajată cu lucrări de desecare gravitaţională  declarată de utilitate publică: 7.024 ha;

–           suprafaţa amenajată cu lucrări de desecare cu pompare  declarată de utilitate publică: 2.504 ha;

 

  1. Staţii de pompare de desecare: 6 staţii.

În amenajările de desecare prin pompare există 6 staţii de pompare în funcţiune şi care au fost modernizate începând cu anul 2002, ultima staţie SPP Şomaneşti fiind modernizată în anul 2011.

– debit instalat: 5,4  mc/s

  1. Staţii de pompare de desecare funcţionale, din care:

– SPE Buduhala – amenajarea de desecare Buduhala;

– SPE Turceni – amenajarea de desecare Turceni;

– SPE 1 Turceni – amenajarea de desecare Turceni;

– SPE 2 Turceni – amenajarea de desecare Turceni;

– SPE Şomăneşti- amenajarea de desecare Şomăneşti;

– SPE Cîlnic- amenajarea de desecare Cîlnic;

 

 

Filiala Teritorială de IF Gorj a inventariat starea tehnică a infrastructurii de îmbunătățiri funciare a amenajărilor de IF aflate în administrare și a întocmit necesarul de lucrări pentru asigurarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare și pentru evitarea și prevenirea situațiilor de urgență.

 

S-a intervenit în punctele critice și la solicitările primăriilor comunelor Cîlnic și Arcani.

Astfel Filiala Gorj a executat lucrări de întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare în amenajările Desecare Cîlnic și CES Bistrița Jaleș Șușița în valoare de 399929,21 lei cu TVA pentru următoarele categorii de lucrări:

– distrugerea vegetației pe rețeaua de canale

– decolmatări canale

– reparații construcții hidrotehnice (podețe).

S-au solicitat centralei ANIF fonduri pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare în amenajările Desecare Șomanești, Desecare Buduhala și Desecare Iași Budieni. Prioritate în execuție au lucrările de punere în siguranță a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, respectiv digurile de apărare din incintele Desecare Buduhala și Desecare Șomanești.

Totodată s-au executat lucrări de întreținere în amenajările de IF cu efort propriu, astfel:

– Distrugere vegetatie pe diguri și canale în amenajările Desecare Buduhala,  Desecare Șomanești, Desecare Turceni, Desecare Cîlnic și Desecare Iași Budieni;

– Intretinerea si  revizia agregatelor de pompare de baza,  instalatiilor electrice de joasa si medie tensiune și a  conductelor de aspiratie si refulare de la statiile de pompare de desecare SPE Buduhala, SPE Șomanești, SPE Cîlnic și SPE Turceni.

Conform prevederilor art. 11 din OUG 82/2011 aprobată de Legea 199/2012 modificată și completată de Legea 269/2015 pentru realizarea veniturilor proprii ale agenției, personalul tehnic a realizat venituri din următoarele activități:

– s-au eliberat 21 avize pentru scoaterea din circuitul agricol, avize PUZ şi de specialitate. Sunt înregistrate un numar de 188 de cereri de la OMV Petrom SA pentru avize necesare scoaterii din circuitul agricol.

– valorificare masă ierboasă de pe diguri.

Alte activități desfașurate pe parcursul anului au constat în:

– s-au soluționat solicitări, s-au transmis în termen și expediat răspunsuri la adrese transmise de centrala ANIF, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de Primării și Consilii locale, persoane fizice și juridice;

 

– s-au soluționat problemele identificate în teritoriu și s-au transmis operativ instrucțiuni și detalii tehnice prin răspunsuri și puncte de vedere;

– inventarul suprafețelor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare;

– inventarul lucrărilor și a infrastructurii de îmbunătățiri funciare inclusiv a stațiilor de pompare de desecare;

– verificarea situațiilor juridice ale unor bunuri imobile care fac obiectul unor proiecte de HG privind atestarea domeniului public al județelor, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor;

– întocmirea documentației  A.G.R.1 I.F. conform cerințelor I.N.S.S.;

– întocmirea documentației necesare pentru realizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile, proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii (formularul P4000), în conformitate cu prevederile ordinului nr. 668/2014;

– s-au executat și alte sarcini specifice la solicitarea conducerii ANIF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com