Veste bună pentru CEO din partea Guvernului

Guvernul va aproba în şedinţa de mâine un PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,9991 ha, în vederea realizării obiectivului „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana – Tismana I”.

Conţinutul Hotărârii pentru Cariera Tismana I

Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,9991 ha, în vederea realizării obiectivului „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana I”

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (6), art. 38, art. 41 și art. 44 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e), din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. (2) alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările ulterioare, În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 36 alin. (7) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. – (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului forestier în suprafaţă de 9,9991 ha, în vederea realizării obiectivului „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana I”.

(2) Terenul forestier prevăzut la alin. (1) este proprietate privată a Societății Complexul Energetic

Oltenia SA, dobândit prin achiziție, pentru care serviciile silvice sunt asigurate de către Direcția silvică Gorj, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul silvic Târgu Jiu.

(3) Terenul forestier prevăzut la alin. (1) este amplasat pe raza Ocolului silvic Târgu Jiu din cadrul Direcției silvice Gorj, U.P. I Strâmba, în u.a. 71 A% = 0,4869 ha, u.a. 71 E% = 0,1675 ha, u.a. 71 F% = 1,0233 ha, u.a. 72 A% = 4,8631 ha, u.a. 72 C% = 0,8514 ha, u.a. 72 D% = 0,5283 ha, u.a. 72 F% = 0,8583 ha, u.a. 73 B% = 0,3989 ha, u.a. 73 C% = 0,7324 ha și u.a. 73 D% = 0,0890 ha.

(5) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere.

(6) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.

Art. 2. – Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la art. 1 alin. (1) se va precompta şi se va exploata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. – (1) Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, aflat în administrare la Ministerul Apelor şi Pădurilor taxa pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național, în valoare de 6641805,48 lei, după urmează: suma de 155193,77 lei cu ordinul de plată nr. 102270 din 14.10.2014, suma de 201480,40 lei cu ordinul de plată nr.  100389 din 16.10.2014, suma de 217649,51 lei cu ordinul de plată nr. 106207 din 26.11.2014, suma de 181647,34 lei cu ordinul de plată nr. 22173 din 14.01.2015, suma de 269010,80 lei cu ordinul de plată nr. 53913 din 27.02.2015, suma de 320282,21 lei cu ordinul de plată nr. 53912 din 27.02.2015, suma de 316851,87 lei cu ordinul de plată nr. 53911 din 27.02.2015, suma de 291138,60 lei cu ordinul de plată nr. 102269 din 12.10.2014, suma de 102293,14 lei cu ordinul de plată nr. 27837 din 11.03.2015, suma de 289830,59 lei cu ordinul de plată nr. 100813 din 19.11.2014, suma de 102754,80 lei cu ordinul de plată nr. 27836 din 11.03.2015, suma de 273822,95 lei cu ordinul de plată nr. 370287 din 31.10.2012, suma de 526909,69 lei cu ordinul de plată nr. 369969 din 04.10.2012, suma de 265402,64 lei cu ordinul de plată nr. 93 din 08.02.2012, suma de 262668,79 lei cu ordinul de plată nr. 191 din 06.03.2012, suma de 27338,55 lei cu ordinul de plată 307 din 03.04.2012, suma de 35649,47 lei cu ordinul de plată nr. 308 din 03.04.2012, suma de 122230,66 lei cu ordinul de plată nr. 309 din 03.04.2012, suma de 103878,77 lei cu ordinul de plată nr. 53435 din 11.10.2018, suma de 2575672,75 lei cu ordinul de plată 020EPOT18340201 din 20.12.2018 și suma de 98,18 lei cu ordinul de plată nr. 21338 din 10.01.2019.

Art. 4. – Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana I” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia silvică Gorj, Ocolul silvic Târgu Jiu și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA încheie procesul-verbal de predare – primire a terenului prevăzut la art. 1, în prezenţa reprezentantului Gărzii forestiere Râmnicu Vâlcea.

(2) Societatea Complexul Energetic Oltenia SA are obligaţia de a opera modificările la cartea funciară intervenite, ca urmare a schimbării destinaţiei terenului prevăzut la art. 1, în baza prezentei hotărâri şi a procesului-verbal încheiat, în condiţiile legii, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. – Garda forestieră Râmnicu Vâlcea, Direcția silvică Gorj, Ocolul silvic Târgu Jiu şi Societatea Complexul Energetic Oltenia SA răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com