Şomeri puţini în Gorj pentru că mulţi tineri plecă de acasă. Românii îşi trimit copiii în alte ţări

În judeţul Gorj, la sfârşitul lunii aprilie rata şomajului a fost de 4,51% corespunzatoare unui număr de 6130 şomeri din care 2576 femei , numarul somerilor indemnizati fiind de 2078, trendul inregistrat fiind unul descrescator atat fata de aceeasi perioada a anului trecut cand la sfarsitul lunii aprilie 2017 aveam  11339 someri si o rata a somajului de 8,24% cat si  fata de perioada anterioara, cand la sfarsitul lunii martie a.c., rata somajului inregistrata a fost de 5,01% si numarul somerilor fiind 6816.

În profil teritorial, numărul mai mare al şomerilor la sfarsitul lunii Aprilie a.c.  este localizat în mediul rural – 4183 persoane, respectiv 68% faţă de 1947 persoane, adica 32% în mediul urban, iar în ceea ce priveşte ponderea şomerilor în totalul populaţiei  stabile cu varsta de 18-62 ani la nivelul judeţului aceasta este de 2,53%.  Ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2018  in primele 4 luni ale anului  s-a realizat încadrarea unui număr de 2340 persoane fata de totalul de 6000 prognozat a fi realizat pentru tot anul, Planul de ocupare fiind realizat in proportie de 117%, aferent perioadei 01.01-30.04.2018, fiind incheiate :

         1717  contracte de munca pe perioada nedeterminata si

         623 persoane prin medierea încadrării în  muncă pe locuri de muncă vacante pe perioadă determinată;

Prime de activare

Au fost acordate 117 prime de activare somerilor neindemnizati care au fost incadrati cu contract de munca pe o perioada mai mare de 3 luni, prima cu valoarea de 500 lei pentru fiecare persoana.

Au beneficiat de completarea veniturilor salariale un numar de 98 fosti someri indemnizati care s-au incadrat cu contract de munca pe o perioada mai mare de 12 luni, beneficiind de o suma egala cu 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, suma care se acorda lunar din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj.

S-au acordat prime de relocare unui numar de 16 someri care s-au incadrat intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 Km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt si-au schimbat domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia beneficiind de o suma lunara egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta (cheltuielile cu chiria, utilitatile,etc) dar nu mai mult de 900 lei, pe o perioada de cel mult 36 luni.

Una dintre măsurile active de combatere a şomajului, care a fost mereu în atenţia Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, o constituie bursele locurilor de muncă, măsură activă destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă – astfel  in anul acesta organizand deja:

Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată în data de 20.04.2018, si care a avut următoarele rezultate:

  • au fost contactaţi 223 agenţi economici
  • au participat 71 agenţi economici;
  • au fost oferite un număr de 1106 locuri de muncă
  • au participat la această bursă un număr de 820 persoane în căutare de loc de muncă;
  • au fost selectate în vederea încadrării 435 persoane
  • au fost încadrate pe loc 48 persoane

In continuare, vom organiza Miniburse la sediul institutiei pe domenii ocupationale, startul fiind dat in data de 25.05.2018 incepand cu ora 10, organizand Minibursa locurilor de munca din domeniul gastronomic.

Plan de formare profesională

Am desfasurat actiuni de informare in 12 licee, cu participarea unui numar de 489 elevi din anii terminali, in care functionari publici din cadrul AJOFM GORJ le-au adus la cunostinta serviciile oferite de catre agentie, documentele cu care trebuie sa se prezinte la agentie pentru inregistrare si a putea beneficia ulterior de indemnizatie de somaj daca nu vor urma o forma superioara de invatamant, programele de formare profesionala la care ar putea sa se inscrie, locurile de munca vacante existente pe piata muncii locala dar si pe piata muncii din spatiul economic european, gestionate prin reteaua EURES, prime de insertie de care pot beneficia.

         Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârşirea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cererilor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.

Planul de formare profesională – De la inceputul anului si pana in prezent, au fost organizate 11 cursuri de recalificare in  ocupatiile de Brutar, Camerista,  Contabil, Confectioner articole textile, Comunicare Limba Engleza, Dulgher-Tamplar-Parchetar, Fierar Betonist, Instalator instalatii tehnico sanitare si gaze, Operator introducere validare prelucrare date si Sudor, fiind cuprinsi pana in prezent un numar de 235  someri ( 172 indemnizati si 63 neindemnizati ), care beneficiaza gratuit de serviciile de formare profesionala.In cursurile de formare profesională au fost cuprinse persoane apartinând unor grupuri cu acces mai dificil pe piata fortei de muncă, precum si persoane care au beneficiat de gratuitate in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 modificată si completată, dintre care mentionăm:

–  120 persoane din mediul rural;

–      4 persoane eliberate din detentie

Pana la data de 30.04.2018 au fost  incadrati un numar de 190 someri absolventi de cursuri fata de totalul de 400 prognozat sa ocupam in urma serviciilor de formare profesionala pe intregul an, din acest punct de vedere avand planul de ocupare in urma formarii realizat in proportie de 143%, aferent perioadei 01.01-30.04.2018.

Activitatea prin reţeaua  EURES

În  perioada 01.01-30.04.2018, AJOFM GORJ  a oferit prin Serviciul de ocupare european EURES consiliere unui număr de 180 persoane care au dorit un loc de muncă în străinătate, precum şi angajatorilor, în următoarele domenii: căutarea unui loc de muncă, oferte de locuri de muncă vacante din cadrul ţărilor SEE, condiţiile de viaţă, asigurări de sănătate, prestaţii de somaj, etc. De asemenea au fost încarcate pe portalul EURES CV-urile EUROPASS ale persoanelor care au dorit sa il faca vizibil la nivel european. Pentru  determinarea acestui indicator au fost luate în considerare numai solicitările prin  prezentarea  la sediul  agenţiei judeţene, şi cele prin poşta electronică, nu si cele prin  apeluri telefonice  la  care  a  răspuns  consilierul  EURES.  Cele  mai  solicitate ţări  ca  destinaţie de  muncă  ale  căutătorilor  de  locuri  de  muncă  au  fost  Spania, Danemarca,  Germania, Finlanda, Marea Britanie, Norvegia, iar cele mai solicitate meserii au fost de muncitor necalificat in agricultura, lucrător în domeniul hotelier,  inginer, asistent medical.

Din cele 180 persoane mediate, 52 persoane au obtinut contracte de muncă în străinătate. ( 12 in Spania, 17 in Danemarca, 2 in Portugalia si 21 in Marea Britanie).

Protocoale cu 12 primării

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca implementeaza in calitate de Beneficiar, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 2- Imbunatatirea situatiei tinerilor neets, proiectul INTESPO- Inregistrarea tinerilor neets in evidentele Serviciului Public de Ocupare.

Parteneri in proiect sunt Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala iar durata proiectului este de 48 luni.

Obiectivul General al proiectului este cresterea numarului de tineri neets inregistrati in Serviciul Public de Ocupare iar ca Obiective specifice sunt pe de o parte cresterea gradului de informare si constientizare in randul tinerilor cu privire la avantajele inregistrarii in SPO, iar pe de alta parte constituirea unei retele de sprijin la nivel local si a unui mecanism de lucru cu tinerii.

Vor fi constituite echipe locale de interventie: experti de ocupare, asistenti sociali, consilieri scolari, mediatori scolari, urmand sa fie identificati 200000 de tineri neets din care 160.000 vor fi inregistrati in SPO si profilati pe niveluri de ocupabilitate.

In urma profilarii functie de nivelul de ocupabilitate in care se incadreaza si de nevoile concrete ale tanarului, acesta va fi indrumat spre Masuri Active si spre Programul A Doua Sansa derulat de Ministerul Educatiei Nationale.

Am incheiat deja protocoale de colaborare cu 12 primarii, contributia autoritatilor locale fiind foarte importanta in identificarea tinerilor, fiind incurajata implicarea partenerilor sociali, asociatii profesionale si alti actori locali.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com