Situația dosarelor de pensii depuse de către angajații din cadrul CEO

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost modificată și completată de Legea nr. 197/2021. Noutățile introduse de această lege, sunt următoarele:
Locurile de muncă încadrate în condiții speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) se completează cu litera i), care vizează:
activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui
Beneficiile acestor dispoziții sunt:
– Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în condițiile mai sus menționate;

– Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 30 de ani activități în condițiile mai sus menționate.

Deoarece, în spațiul public, efectele juridice produse de aceste modificări au fost înțelese în mod eronat, casele de pensii s-au confruntat, după 18.08.2021, data intrării în vigoare a acestei legii, cu o avalanșă de cereri privind pensionarea pentru limită de vârstă din partea persoanelor care au desfășurat activități de natura celor prevăzute la art. 30, alin.1, lit.i din Legea nr. 263/2010, modificată și completată.

Astfel, la nivel național, au fost înregistrate aproximativ 5.000 de cereri din care, 1.280 înregistrate la CJP Gorj.

Aceste dosare de pensionare au fost analizate și procesate de către instituția noastră în conformitate cu Legea nr. 263/2010, cu toate modificările și completările ulterioare și au fost emise 1.277 decizii privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă. Numai 3 persoane au primit decizie de pensionare pentru limită de vârstă deoarece au îndeplinit condițiile de stagiu de cotizare și vârstă redusă la data depunerii cererii, conform Legii nr.263/2010(10 ani reducere vârstă și 55 ani vârstă la data solicitării; persoanele respective au desfășurat activități și în alte locuri decât cele prevăzute la art. 30, alin.1, lit.i din Legea nr. 263/2010).

Au fost emise 1.277 decizii privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă, din următoarele motive:
– Persoanele solicitante nu au făcut dovada îndeplinirii condițiilor privind stagiul de cotizare în raport cu vârsta de pensionare redusă conform legii;

– Pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001, dovada încadrării în grupe superioare de muncă se face pe baza înscrisurilor din carnetul de muncă sau a adeverințelor eliberate de către angajator, în conformitate cu prevederile legale, iar după această dată, încadrarea în condiții deosebite sau condiții speciale se face pe baza declarațiilor nominale depuse de către angajator, respectiv a avizelor primite;

– Cele 1.277 de persoane nu au făcut dovada încadrării în condiții speciale, pentru perioadele anterioare datei de 18.08.2021;

– Deoarece Legea nr. 197/2021 nu conține reglementări referitoare la asimilarea în condiții speciale a perioadelor realizate înainte de intrarea în vigoare a acesteia, pentru reducerea vârstei standard de pensionare privind cele 1.277 de persoane au fost aplicate, după caz, prevederile art. 55, alin. (1), tabelul nr. 1 si nr. 2 din Legea nr. 263/2010, modificată și completată;

– Legea nr. 197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, așa cum reiese și din titlu nu este o lege de sine stătătoare, sau o lege cu caracter special care să dea posibilitatea unei categorii de persoane să beneficieze de o pensie de limită de vârstă la o anumită vârstă, fără a ține seama de singura lege ce reglementează sistemul public de pensii(Legea nr. 263/2010).

Începând cu 18.08.2021, Legea nr.197/2021 produce efecte privind încadrarea și declararea în condiții speciale a persoanelor care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art.30, alin.1, lit.i.

Din analiza făcută asupra bazei noastre de date privind asigurații sistemului public de pensii, numărul persoanelor declarate de către CEO OLTENIA SA în condiții speciale este:
06.2021-110;
07.2021-109;
08.2021-111;
09.2021-104;
rezultând că angajatorul nu a nominalizat și declarat persoane încadrate conform Legii nr.197/2021, începând cu data de 18.08.2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com