Sindicatele militează pentru o nouă prelungire a OUG 36

Sindicatele din cadrul Complexului Energetic Oltenia militează pentru prelungirea în următorii ani a OUG 36 în baza căreia se acordă compensaţii financiare angajaţilor disponibilizaţi colectiv din companiile publice. Potrivit liderior de sindicat, este necesară o protecţie socială pentru anumite categorii din industrie, vitale pentru economia naţională. OUG 36/2013 vizează aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. Acesta este ultimul an de aplicare a OUG 39.

Ce spune OUG 36

„Luând in considerare expirarea la 31 decembrie 2012 a termenului prevazut la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordaa persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune luarea unor masuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protectia sociala a salariatilor operatorilor economici. Tinand seama de necesitatea continuarii masurilor de redresare economica in conformitate cu strategiile in domeniu, de necesitatea respectarii reglementarilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizarii obiectivelor privind eficientizarea activitatii unor societati nationale, companii nationale sau societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care impun luarea unor masuri imediate de redresare economico-financiara care sa conduca la eliminarea pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a activitatii acestora, se impune luarea unor masuri urgente pentru atenuarea impactului social al planurilor de disponibilizare, pentru protectia sociala a persoanelor concediate.
Avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin acordurile de intelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana din anul 2011-2012, acte prin care Guvernul Romaniei s-a obligat sa rezolve deficientele constatate la unele intreprinderi de stat prin masuri care sa conduca la restructurarea economico-financiara a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii, intrucat reducerea arieratelor catre bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de intelegere din Angajamentul stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, institute nationale de cercetare-dezvoltare, precum si al societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare operatori economici.
(2) Prin planul de disponibilizare prevazute la alin. (1) se intelege documentul ce cuprinde masurile necesare in vederea redresarii activitatii si programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfasura in una sau mai multe etape.

(3) Planul de disponibilizare prevazut la lin. (1) cuprinde in mod obligatoriu:
a) numarul total de salariati existent la data intocmirii acestora;
b) motivele care determina aplicarea masurilor din planul de disponibilizare;
c) numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma aplicarii masurilor din planul de disponibilizare;
d) numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective;
e) data de la care sau perioada in care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.
(4) Daca disponibilizarea se desfasoara in etape, planul prevazut la alin. (1) va cuprinde si numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri in fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea conditiilor de concediere colectiva preavazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si perioada in care va avea loc fiecare etapa.

Art. 2
Prin hotarare a Guvernului, la propuneea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevazute la art. 7 lit. b) in beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) care pot efectua concedieri colective in conditiile in care exista un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii.

Art. 3
Planurile de disponibilizare prevazute la art. 1 alin. (3) intocmite de operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) se aproba in conditiile legii.

Art. 4
(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele care au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii economici prevazuti la art. 1 cu cel putin 36 de luni inainte de data concedierii.
(2) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si persoanele care:
a) au fost preluate de operatorii economici dintre cei prevazuti la art. 1, in baza actelor normative in vigoare, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii eocnomici de la care au fost preluate in perioada prevazuta la alin. (1);
b) au fost preluate de operatorii economici rezultati in urma divizarii sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevazuti la art. 1, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii economici supusi divizarii sau altor forme de reorganizare, in perioada prevazuta la alin. (1).

Art. 5
(1) Concedierea colectiva se face in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 2.
(2) Daca planul de disponibilizare se desfasoara in etape, termenul prevazut la alin. (1) se aplica pentru concedierea colectiva efectuata in prima etapa, urmand ca pentru celelalte etape concedierea colectiva sa se efectueze in termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi initiata fiecare etapa prevazuta la art. 1 alin. (4).

Art. 6
Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza, in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de servicii de preconcediere, precum si de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acordate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.

Art. 7
Persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;
b) venit lunar de completare;
c) plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de munca aplicabile, respectiv incheiate la nivelul fiecarui operator economic.

Art. 8
(1) Venitul lunar de completre prevazut la art. 7 lit. b) se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica si nivelul indemnizatiei de somaj.
(2) Venitul de completare prevazut la art. 7 lit. b) se acorda lunar pe perioade stabilite diferentiat, in functie de conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 3 ani si pana la 10 ani;
b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 10 ani si pana la 15 ani;
c) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si pana la 25 ani;
d) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani.
(3) Dupa incetarea platii indemnizatiei de somaj, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute de alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj la data incheierii platii indemnizatiei de somaj”, potrivit OUG 36.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com