Șeful SAJ Gorj, reclamat la IPJ

Corpul de Control al prefectului de Gorj l-a reclamat  la IPJ pe managerul SAJ Gorj, Traian Constantinescu.

Raport privind rezultatele verificării efectuate la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, în baza Ordinului Prefectului Județului Gorj nr. 394/09.12.2021, pentru verificarea aspectelor sesizate prin petiția înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Gorj sub nr.16815/18.11.2021

(…)

 

Cap. III     CONCLUZII:

 

Concluzie generală:

 

Raportat la constatările înscrise în prezentul raport, precum și la constatările, concluziile, recomandările și măsurile stabilite prin raportul de control cu nr. CAZ 3832/15.11.2021 al Corpului de Control al Ministrului Sănătății se poate concluziona că managementul general al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj nu poate realiza o bună gestiune financiară a serviciului prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității, aceasta împietând asupra îndeplinirii  rolului principal, respectiv de a presta serviciul public de asistență medicală de urgență și transport medical în condiții de calitate și siguranță.

 

 

Cap. IV      MĂSURI  / RECOMANDĂRI:

 

 1. Măsuri:

 

Prin intermediul sistemului de control intern managerial Comitetul Director va asigura:

 1. Includerea în procesul de inventariere generală anuală a patrimoniului Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a obligațiilor față de terți și a buteliilor (tuburilor) de oxigen deținute prin închiriere prin parcurgerea și consemnarea rezultatelor inventarierii in procesul verbal, conform procedurii de la pct. 17 și 19 din Normele privind inventarierea.
 2. Efectuarea cercetării administrative pentru a se angaja răspunderea juridică a persoanelor responsabile de abaterile constatate în prezentul raport și pentru recuperarea pierderii suferite pe seama bugetului SJA Gorj (amenzi, transport sanitar, despăgubiri civile).
 3. Actualizarea anuală a tarifelor pentru serviciile prestate de SJA Gorj, având în vedere și prețurile practicate de alte servicii de ambulanță din țară și clarificarea aspectelor referitoare la aplicarea tarifelor de la pct. 3 din hotărârea Comitetului Director nr.13/30.08.2018.
 4. Supravegherea înregistrării în contabilitate a tuturor operațiunilor economico-financiare la momentul în care acestea au loc, concomitent cu revizuirea procesului de înregistrare la registratura instituției și circuitul acestora în cadrul instituției.
 5. Utilizarea contului 473 – decontări din operațiuni în curs de clarificare, pentru sumele care necesită clarificări, respectiv amenzi, despăgubiri, cheltuieli judiciare.

 

 1. Recomandări pentru organul ierarhic superior:

 

 1. Având în vedere concluzia generală a verificărilor, respectiv că managementul general al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj nu poate realiza o bună gestiune financiară a serviciului prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității, aceasta împietând asupra îndeplinirii rolului principal de a presta serviciul public de asistență medicală de urgență și transport medical în condiții de calitate și siguranță, se recomandă Ministerului Sănătății ca, în conformitate cu prevederile art.118 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, să analizeze și să dispună, după caz, înlocuirea persoanelor care asigură managementul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.
 2. Se va transmite Ministerului Sănătății propunere de elaborare a unui proiect de hotărâre de Guvern în temeiul art.100, alin.(16) din Legea nr.95/2006 care să reglementeze activitatea privind transportul sanitar la cerere și de asigurare a asistenței medicale la cerere pentru manifestații sportive și alte manifestații cu public larg, ca activitate finanțată integral din venituri proprii, stabilindu-se în același timp și criterii și competențe pe baza cărora Comitetul director aprobă tarifele pentru prestarea acestor activități.
 3. Raportat la prevederile art.8 din Ordinul M.S. nr. 1519/2009 se propune efectuarea unui analize cu privire la oportunitatea unui control al eliberării/prelungirii autorizației de funcționare nr.2/14.05.2013, având în vedere și ultimul proces verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de reperezentanții DSP Gorj, pentru nerespectarea termenelor de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în raportul de control nr. CAZ3832/15.11.2021 al Corpului de Control al Ministrului Sănătății.

 

 1. Sesizarea altor organisme cu atribuții în domeniul controlului financiar public intern și de cercetare:

 

 1. Sesizarea inspecției economico-financiare din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova, în temeiul art.22 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, pentru ca prin acte administrative să se poată dispune măsuri pentru protejarea fondurilor publice și a patrimoniului public și/sau pentru stabilirea/plata/recuperarea prejudiciilor pornind de la constatările menționate în prezentul raport, în conformitate cu H.G. nr. 1028/2021 privind stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea inspecţiilor la instituţii publice de către Ministerul Finanţelor, precum şi a atribuţiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor pentru soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecţie economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice.

 

 1. Pentru abaterile prevăzute de actele normative ce pot intra în sfera răspunderii penale, în funcție și de constatările inspecției economico-financiare, stabilite prin acte de constatare/administrative, se va sesiza Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru efectuarea de cercetări necesare și legale.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com