Se pregăteşte debarcarea lui Daniel Antonie din Directorat, după bomba din dosarul „Medinţu”?

Situaţia se complică la vârful Complexului Energetic Oltenia(CEO), după pronunţarea de marţi din dosarul „Bani pentru Medinţu”. Fostul şef al CEO, Laurenţiu Ciobotărică, a fost condamnat de Tribunalul Gorj la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Tot trei ani de închisoare cu suspendare au primit Dorina Jianu şi Daniel Antonie, membru în Directorat. Sentinţa a fost pronunţată în dosarul „Bani pentru Medinţu”. Fostul şef al Diviziei Energetice, Aurel Medinţu, a primit 128.000 de lei lefuri compensatorii să renunţe la funcţie. Tribunalul Gorj a dispus ca cei condamnaţi să achite CEO despăgibiri civile de 157.691 de lei. Ciobotărică şi cei doi foşti colegi ai săi pot face apel în dosar. Dacă va rămâne condamnat defintiv, Daniel Antonie poate să îşi ia adio de la funcţii de boss în Complexul Energetic Oltenia şi va trece la munca de jos sau, mai rău, ar putea pleca din companie:

Tip solutie: Condamnare

„Solutia pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din legea nr. 78/2000 condamnă inculpatul Ciobotărică Ion Lauren?iu la 3 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g teza I C.pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii) în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g teza I C.pen. În baza art. 91 alin. 1 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere ?i stabile?te un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozi?iilor art. 92 alin. 1 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. pe durata termen ului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)        să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Dâmbovi?a la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c)          să anun?e în prealabil schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d)          să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; În baza art. 93 alin. 2 C.pen. impune inculpatului să execute ?i următoarea obliga?ie: -să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen. pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Răzvad, jude?ul Dâmbovi?a, pe o perioadă de 80 de zile. În baza art. 91 alin. 4 C.pen. va atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 96 C.pen. cu referire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 72 alin. 1 C.pen. constată că inculpatul Ciobotărică Ion Lauren?iu a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, de la 11.05.2016 la 12.05.2016. 2. În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din legea nr. 78/2000 condamnă inculpata Jianu Dorina la 3 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g teza I C.pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii) în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g teza I C.pen. În baza art. 91 alin. 1 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere ?i stabile?te un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozi?iilor art. 92 alin. 1 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)      să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Gorj la datele fixate de acesta; b)          să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c)        să anun?e în prealabil schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d)    să comunice schimbarea locului de muncă; e)           să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; În baza art. 93 alin. 2 C.pen. impune inculpatei să execute ?i următoarea obliga?ie: -să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen. pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Tg-Jiu, jude?ul Gorj sau DGASPC Gorj, pe o perioadă de 80 de zile. În baza art. 91 alin. 4 C.pen. va atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 96 C.pen. cu referire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 3. În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din legea nr. 78/2000 condamnă inculpatul Antonie Daniel la 3 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g teza I C.pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii) în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g teza I C.pen. În baza art. 91 alin. 1 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere ?i stabile?te un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozi?iilor art. 92 alin. 1 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. pe durata termen ului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Gorj la datele fixate de acesta; b)   să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c)   să anun?e în prealabil schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d)            să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; În baza art. 93 alin. 2 C.pen. impune inculpatului să execute ?i următoarea obliga?ie: -să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen. pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Tg-Jiu, jude?ul Gorj sau DGASPC Gorj, pe o perioadă de 80 de zile. În baza art. 91 alin. 4 C.pen. va atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 96 C.pen. cu referire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen. admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Societatea Complexul Energetic Oltenia SA- societate administrată în sistem dualist ?i obligă inculpa?ii în solidar la suma de 157.691 lei despăgubiri civile, reprezentând suma de 128.100 lei- cele 5 remunera?ii fixe lunare ?i 29.591 lei reprezentând contribu?ii achitate de către societate la bugetul consolidat al statului. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?ele procurorului din 06.06.2016 prin instituirea unui sechestru asupra bunurilor: Aflate în proprietatea inculpatului Ciobotărică Ion Lauren?iu: – imobil S+P+l în suprafaţă de 315 mp, ?i teren curţi construcţii în suprafaţă de 775 mp, situat în comuna Răzvad, jud. Dîmbovi?a, conform contractului de vânzare cumpărare nr.1007/13.08.2008. Bunuri aflate în proprietatea inculpatei Jianu Dorina: -autoturism Volkswagen Golf, având seria şasiuWVWZZZUZXB166396, dobândit în 2010 ; -autoturism Citroen C3, având seria şasiu VF7FC8HZC28740646, dobândit în 2011; -autoturism Citroen C4, având seria şasiu VF7LC9HYB74107436, dobândit în 2011; – teren intravilan, în suprafaţă de 8983 mp, curţi/construcţii, livadă, situat în comuna Stăneşti, Gorj – contract de donaţie nr.1623 din 07.03.2011; – teren extravilan, în suprafaţă de 2781 mp, situat în comuna Stăneşti, Gorj – contract de donaţie nr.1623 din 07.03.2011. Bunuri aflate în proprietatea inculpatului Antonie Daniel: – autoturism marca AUDI, tipul A6, serie şasiu AUZZZ4F6AN018066, serie motor 021562, capacitate cilindrică 2967 cmc, anul fabricaţiei 2010, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 20.01.2014, în valoare de 15.800 euro; – teren intravilan arabil situat în comuna Ioneşti, sat Ioneşti, jud.Gorj, suprafaţa totală de 800 mp, împreună cu casă de locuit, compusă din trei camere de locuit, sală închisă, bucătărie de vară şi pivniţă, dobândit în baza contractului de donaţie nr.4190/18.10.2005; – teren vegetaţie forestieră, situat în extravilanul oraşului Tismana, jud. Gorj, compus din suprafaţa de 743 mp, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.2023/14.08.2014. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpaţii la câte 650 lei fiecare, cheltuieli judiciare statului, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărire penală Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei sentinţei penale. Pronunţată în şedinţă publică la Tribunalul Gorj, azi 14.11.2017. Document: Hotarâre  210/2017  14.11.2017”, potrivit deciziei magistraţilor.

One thought on “Se pregăteşte debarcarea lui Daniel Antonie din Directorat, după bomba din dosarul „Medinţu”?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com