Se caută un nou membru pentru Directoratul CEO, specialist în minerit. Care este firma care face selecția

Complexul Energetic Oltenia a demarat o procedură de selecție a unui nou membru în Directoratul CEO. Anunţul privind selecţia candidaţilor pentru funcţia de Director al CEO S.A. a fost publicat deja pe siteul companiei. Dosarele celor interesați de post au fost primite până în data de 6 ianuarie. În următoarea săptămână, firma de recrutare va trebui să prezinte lista scurtă cu numele celor care se califică să ocupe postul respectiv. Este vorba de un specialist în minerit.

Ce firmă face selecția?

„În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata si Legea 111/2016, unul din principalii piloni de stabilitate ai Sistemului Energetic Național, care asigură 30% din consumul de energie al SEN si 95% din producția de lignit din România, angajator a peste 14,000 de specialiști în energetică și minerit, Complexul Energetic Oltenia recrutează acum 1 membru al Directoratului. Procesul de recrutare a candidaților pentru acest post se derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 și cu prevederile HG 722/2016.”, potrivit CEO.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

Candidaţii selectați pentru nominalizarea în vederea numirii membrului in Directorat in cadrul CEO trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 1. a) Au cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 2. b) Cunosc foarte bine limba română (scris si vorbit);
 3. c) Cunosc o limbă de circulaţie internaţională – engleză, franceză, germană, rusă – nivel minim B2 conform nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine);
 4. d) Sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) Sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licenţă în cadrul unei instituţii acreditate de învăţătământ superior din domeniul tehnic; constituie avantaj studiile superioare din domeniul energetic precum şi deţinerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA sau doctorat);
 6. f) Experiență profesională totală de minim 15 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si cel puţin 5 ani in functii de top management in companii/grup de companii din domeniul minier/energetic cu cifra de afaceri de minim 10 mil EUR; constituie avantaj experienţa anterioară în domeniul minier;
 7. g) Nu au fost destituiţi(te) dintr-o funcţie de conducere din cadrul unor institutii publice sau companii sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. h) Nu au fost revocaţi datorită culpei personale din calitatea de administratori la companii private sau de stat;
 9. i) Nu se află în conflict de interese care sa îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei de membru al Directoratului Complexului Energetic Oltenia SA;.
 10. j) Nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotarare judecătorească pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie si de serviciu, infracţiuni contra infăptuirii justiţiei, infracţiunii de fals, infracţiunii contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificarile si completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcţiei;
 11. k) Nu au facut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 12. l) Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016 şi de Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

 

CRITERII DE SELECŢIE

 

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Principalele criterii de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

 

 1. COMPETENȚE A.        SPECIFICE SECTORULUI MINIER
 2. DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ
 3. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
 4. SOCIALE ȘI PERSONALE
 5. EXPERIENȚĂ E. EXPERIENȚĂ PRIFESIONALĂ RELEVANTĂ
 6. ALINIERE F. ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

2.TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE   Comportament și atitudine specifică profilului de membru Directorat

 1. Depunerea declaratiei de intenţie

Declaraţia de intenţie se elaborează şi se depune numai de către candidaţii nominalizati pe lista scurtă.

Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de CEO S.A. şi toate informaţiile publice disponibile despre contextul actual al socetăţii.

Formatul declaratiei de intenţie trebuie să respecte prevederile HG 722/2016.

Depunerea acestui document se face la fel ca şi depunerea dosarului de candidatură., cu diferenţa că pe plic se specifică „Declaraţie de Intenţie, Nume Prenume, _CEO” iar documentul Word ce va fi trimis pe e-mail se va salva cu titlul „CEO DI Nume Prenume” ( de exemplu „ CEO DI Ioana Popescu”)

 1. Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare dîn etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

8.Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile de mebri ai Directoratului nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorinta de a asigura maxima transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) CEO_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24h de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com