Scandal: Suprataxă pentru eliberarea mai rapidă a autorizațiilor de construire

Consiliul Județean Gorj pregătește o suprataxă pentru eliberarea mai rapidă a autorizaților de construire.

Având în vedere reglementările prevăzute de art. 7 alin. (16 ) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se elibera, în mod justificat, autorizații de construire în regim de urgență în termen de până la 7 zile și, ținând cont de resursele umane alocate în acest scop de către autoritatea publică locală prin serviciul de specialitate, cuantumul taxei pentru eliberare în regim de urgență este de 500 lei + 10% din taxa pentru eliberarea autorizației de construire.

Taxa pentru emiterea în regim de urgență instituită este suplimentară taxei pentru eliberarea autorizației de construire în regim normal stabilită conform Hotărârii Consiliului Județean și a Codului Fiscal în vigoare și se aplică numai în cazul în care persoanele fizice și juridice solicită în mod justificat eliberarea autorizației de construire în regim de urgență, conform art. 7 alin. (16 ) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Taxa pentru emiterea în regim de urgență este nou introdusă prin modificările Legii nr. 50/1991, în vederea emiterii autorizațiilor de construire într-un termen de până la 7 zile lucrătoare, față de termenul legal prevăzut de 30 de zile, această taxă nefiind prevăzută în Codul Fiscal în vigoare, iar cuantumul ei se constituie venit doar la bugetul Consiliului Judeţean Gorj. Art. 5. Regimul de urgență prevede un termen de până la 7 zile lucrătoare, calculat de la data depunerii complete a documentației prevăzută de lege pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții sau a celor aferente organizării executării lucrărilor, conform normelor legale în vigoare.

În situația în care, ulterior verificării și analizării operative a documentelor depuse privind respectarea structurii și conținutului cadru, se constată că sunt necesare anumite modificări sau completări, se procedează la notificarea solicitantului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. Începând cu data notificării, termenul de până la 7 zile lucrătoare pentru emiterea autorizației de construire în regim de urgență se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune și a înregistra modificările/completările aduse documentației inițiale ca urmare a notificării. Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se depune și se înregistrează numai dacă solicitantul prezintă toate documentele necesare prevăzute de lege pentru emiterea acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com