Restricții dure adoptate pentru Târgu Jiu și alte localități

HOTĂRÂRE Nr.89

adoptată în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj din data de 20.10.2021

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 din Hotărârea nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârea nr. 3 din 13.03.2020 adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj, având în vedere prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum și Hotărârea de Guvern nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021,

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile la nivelul unităților administrativ-teritoriale și județului Gorj, conform Incidenței din județul Gorj calculată pe localități în ultimele 14 zile nr.15433 din 20.10.2021-întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Gorj.

Art.2 Se abrogă prevederile art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.88 din 19.10.2021 privind aprobarea Situației centralizatoare privind măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc care se aplică la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj nr.3008595 din 19.10.2021.

Art.3 Se aprobă Situația centralizatoare privind măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc care se aplică la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj nr.3008625 din 20.10.2021.

Art.4 Incidența din județul Gorj calculată pe localități în ultimele 14 zile nr.15433 din 20.10.2021 și Situația centralizatoare privind măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc care se aplică la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj nr.3008625  din 20.10.2021 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Autoritățile, instituțiile publice, operatorii economici, precum și persoanele fizice și juridice din județul Gorj au obligația să respecte măsurile stabilite prin H.G. nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, conform Situației centralizatoare privind măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc care se aplică la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj nr.3008625 din 20.10.2021.

Art.6-(1) Suplimentar față de măsurile stabilite pentru incidența cumulată a cazurilor mai mare de 6/1.000 de locuitori, care se stabilesc pentru o perioadă de 14 zile, în Municipiul Târgu-Jiu(6,14) și localitatea Dănești(6,07), începând cu data de 21.10.2021, ora 00:00, se vor aplica și măsurile privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepții:

  1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  2. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  3. deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin.(1), lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere completată în prealabil.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin.(1), lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin.(1), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) În Municipiul Târgu-Jiu(6,14) și localitatea Dănești(6,07) se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05:00-22:00.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(5) în intervalul orar 22:00-5:00, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(7) Măsurile instituite în localităţile prevăzute la alin.(1) și (5) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

(8) Măsurile instituite în localităţile prevăzute la alin.(1) nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Art.7 În conformitate cu Ordinul comun M.S. și M.A.I. nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a trajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare, în localitățile: Văgiulești, Cătunele, Arcani, Glogova, Motru, Bumbești-Pițic, Padeș, Bengești-Ciocadia, Polovragi, Godinești, Târgu-Jiu și Dănești, în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitorii se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise (cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun). Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție persoanele care desfășoară  activități, inclusiv sportive, în mod individul sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.

Art.8 Măsurile prevăzute pentru localitatea Săulești(5,11) la art.7, punctele 1-8 din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj nr. 86 din 15.10.2021, îşi încetează aplicabilitatea având în vedere faptul că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art.9 Prezenta Hotărâre va fi distribuită tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență în vederea punerii în aplicare conform competenţelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com