Proiecte 60 de milioane de euro derulate prin AFIR Gorj

Proiecte 60 de milioane de euro sunt implementate sau în curs de implementare prin AFIR Gorj. Mai sunt proiecte depuse pentru domeniul agricol și non agricol de 18 milioane de euro.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte în continuare cereri de finanţare pentru proiecte de investiţii în exploataţii agricole vegetale şi zootehnice, prin submăsura 4.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), suma totală disponibilă, până pe 25 ianuarie 2022, fiind de 589 de milioane de euro.

În prezent, fermierii mai pot solicita fonduri pentru investiţii în condiţionarea, procesarea şi marketingul în ferma vegetală – exceptând legumicultura şi cartofii (11 milioane de euro disponibili), în ferma zootehnică (81 milioane euro disponibili) şi pentru legume şi cartofi (53 de milioane de euro disponibili).

De asemenea, sunt disponibili 30 de milioane de euro pentru investiţii în zootehnie (producţie primară, condiţionare şi marketing) în zona montană şi 326 de milioane de euro pentru acelaşi tip de investiţie la nivel naţional.

Pentru investiţii privind înfiinţare, extindere, modernizare în sector legume, inclusiv în spaţii protejate, şi cartofi (producţie primară, condiţionare şi marketing) cei interesaţi au la dispoziţie fonduri în valoare de 86 de milioane de euro.

Până pe data de 24 decembrie 2021 se desfăşoară etapa a II-a a sesiunii de depunere a proiectelor, în care se pot depune proiectele care au un punctaj egal sau mai mare de 50/60 de puncte – pragurile de calitate lunare pentru fiecare componentă sunt detaliate în Anunţul de primire a proiectelor pentru submăsura 4.1, disponibil pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info.

Potrivit AFIR, solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole sunt fermierii a căror exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt detaliate în Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina de internet a AFIR.

Submăsura 6.1 dedicată instalării tinerilor fermieri a fost una dintre cele mai populare linii de finanțare lansate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) atât în PNDR 2014-2020, cât și în anul 2021. Fondurile alocate acestei submăsuri au fost epuizate într-un timp foarte scurt, datorită interesului foarte mare al tinerilor.

Tocmai din acest motiv, potențialii beneficiari așteaptă deja o nouă alocare financiară pentru această submăsură, pentru a mai putea depune proiecte. Șansele ca această linie de finanțare să mai fie lansată în 2022 sunt însă minime, pentru că fondurile disponibile în perioada de tranziție au fost epuizate încă de anul aceste și este greu de crezut că va mai exista o realocare de fonduri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dorește să meargă mai departe cu măsura 6.1.  și în în perioada 2023-2027.

Astfel, specialiștii au pregătit un buget de 250 de milioane de euro destinați tinerilor fermieri în cei cinci ani din intervalul de aplicabilitate al noului Plan Național Strategic (PNS).

Potrivit unui act normativ făcut public pe site-ul oficial al MADR, sprijinul public nerambursabil pentru tinerii fermieri ar urma să fie de 70.000 de euro și se va acorda pentru o perioadă de maxim trei ani, în două etape:

Condițiile de eligibilitate anunțare de MADR pentru perioada 2023-2027:

-Solicitantul nu a beneficiat anterior de sprijin prin FEADR;

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

-Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 100.000 SO (valoare producţie standard);

-Solicitantul prezintă un plan de afaceri care să cuprindă și investiții;

-Solicitantul deține formare sau competențe profesionale adecvate;

-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 12 luni de

la data deciziei de acordare a sprijinului;

-Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la

data instalării.

Având în atenție situația existentă, prezentată sintetic mai sus, remarcăm o apetență a beneficiarilor la nivelul județului nostru către investițiile în domeniul non-agricol privind activitățile generatoare de venituri, pe care instituția noastră o încurajează în aceeași măsură însă în care susține și investițiile agricole.

Suntem printre primele județe din țară în privința numărului de proiecte depuse pe noile măsuri de finanțare 6.2 și 6.4, care privesc investițiile non-agricole. Precizăm că anul acesta prin măsurile 6.2 și 6.4 nu s-au finanțat investiții în pensiuni/agropensiuni, dar este cert că în noul program de finanțare, începând cu anul 2023, oportunitatea pentru acest tip investiții va exista, mai ales că s-au dovedit atractive pentru creșterea potențialului turistic al județului Gorj. De asemenea, am remarcat că sesiunea de finanțare destinată tinerilor din diaspora care puteau să acceseze fonduri pentru instalarea în mediul rural, nu s-a bucurat de un succes în județul Gorj. Pe cale de consecință, aceeași rugăminte o avem pentru reprezentanții legali ai comunelor din județ, respectiv să încurajeze tinerii gorjeni din diaspora să depună proiecte pentru obținerea finanțării nerambursabile în anii următori, prin intermediul OJFIR Gorj, astfel contribuind inclusiv la dezvoltarea localităților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com