Proiect de Hotărâre de Guvern pentru extinderea unui depozit de zgură şi cenuşă de la CEO

Ministerul Energiei a elaborat un Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Mânăstirii, folosind tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de zgură şi cenuşă de electrofiltru”

 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: [email protected], până la data de 07 decembrie 2018.

 

E în dezbatere publică

 

„HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Mânăstirii, folosind tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de zgură şi cenuşă de electrofiltru”

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art. 1 -Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate „Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Mânăstirii, folosind tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de zgură şi cenuşă de electrofiltru”, potrivit planului de amplasament/documentaţiei topocadastrale prevăzute în anexa nr. 1*).

 

Art. 2- Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Mânăstirii, folosind tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de zgură şi cenuşă de electrofiltru”, prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia” -S.A.

 

Art. 3- Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional situate pe raza comunei Şimnicu de Sus, judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor prevăzută în anexa nr.2.

 

 

 

Art.4- Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza comunei Şimnicu de Sus, judeţul Dolj, în cuantum total de 2.775.721,75 lei, şi care sunt alocate de la bugetul de stat în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi vor fi asigurate prin bugetul  Ministerului Energiei, la capitolul  81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

 

Art.5-Suma de 2.775.721,75 lei se virează de la bugetul de stat de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, în contul de trezorerie care cuprinde clasificația 5070 – “Disponibil și transferuri primite pentru realizarea obiectivelor de investiții” – deschis pe numele Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

Art.6 -Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia” – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7-Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

 

Art.8 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”, potrivit documentului aflat în dezbatere publică la Ministerul Energiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com