Proiect de Hotărâre de Guvern pentru deblocarea activităţii la Cariera Jilţ Nord, aprobat astăzi. Document.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) și alin. (6), art. 38, art. 41, și art. 44 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e), art. 9, art. 14 și art. 28 alin. (3) și (5) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. (2) alin. (2), art. 18 și art. 20 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 36 alin. (7) și art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre Art. 1. –

(1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului forestier în suprafaţă de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se află în proprietatea publică a statului și se compune din terenul forestier în suprafață de 95,5231 ha, aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și terenul forestier în suprafață de 14,5848 ha, aflat în administrarea Ministerului Energiei, dobândit în condiţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care serviciile silvice sunt asigurate de către Ocolul Silvic Motru din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Gorj.

(3) Terenul forestier în suprafață de 95,5231 ha, prevăzut la alin. (2) este amplasat pe raza Ocolului Silvic Motru din cadrul Direcției Silvice Gorj, U.P. III Drăgotești, în u.a. 78 A% = 30,3386 ha, u.a. 78 B = 0,1743 ha, u.a. 78 C = 0,2076 ha, u.a. 79 A% = 19,7654 ha, u.a. 79 B = 2,2589 ha, u.a. 79 C = 1,4047 ha, u.a. 79 D% = 2,1491 ha, u.a. 79 E = 0,3036 ha, u.a. 79 F% = 0,1310 ha, u.a. 80 A% = 0,4294 ha, u.a. 80 B% = 0,1544 ha, u.a. 80 C% = 0,0757 ha, u.a. 81 A% = 2,0808 ha, u.a. 190 = 3,2821 ha, u.a. 193 A% = 0,0141 ha, u.a. 193 B% = 2,4284 ha, u.a. 193 C = 2,3113 ha, u.a. 193 D = 0,1067 ha, u.a. 194 A%= 0,9392 ha, u.a. 194 B = 9,5627 ha, u.a. 194 C% = 0,3766 ha, u.a. 194 D = 0,3629 ha, u.a. 194 E% = 1,6963 ha, u.a. 195 A% = 9,6888 ha, u.a. 195 C% = 2,2795 ha, u.a. 195 E% = 0,0408 ha, u.a. 195 F% = 0,5497 ha, u.a. 195 G% = 0,0040 ha și u.a. 196 A% = 2,4065 ha.

(4) Terenul forestier în suprafață de 14,5848 ha, prevăzut la alin. (2) este amplasat pe raza Ocolului Silvic Motru din cadrul Direcției Silvice Gorj, U.P. III Drăgotești, în u.a. 78 D = 0,9468 ha, u.a. 78 E = 0,1080 ha, u.a. 78 F = 0,3593 ha, u.a. 78 G = 0,6563 ha, u.a. 78 H = 0,2942 ha, u.a. 78 I = 0,2139 ha, u.a. 78 J = 0,1887 ha, u.a. 78 K = 0,2102 ha, u.a. 78 L = 0,0565 ha, u.a. 78 M = 0,1200 ha, u.a. 78 N = 0,1137 ha, u.a. 78 O = 0,4196 ha, u.a. 78 P = 0,2986 ha, u.a. 78 R = 0,4543 ha, u.a. 79 G = 0,0341 ha, u.a. 79 H = 0,7210 ha, u.a. 79 I = 0,7748 ha, u.a. 79 J = 0,0790 ha, u.a. 79 K = 0,0166 ha, u.a. 79 L = 0,0271 ha, u.a. 81 E = 0,7136 ha, u.a. 190 B = 0,0721 ha, u.a. 190 C = 0,3563 ha, u.a. 190 D = 0,8952 ha, u.a. 190 F = 0,9854 ha, u.a. 190 G = 1,0060 ha, u.a. 190 H = 0,0383 ha, u.a. 190 I = 0,1784 ha, u.a. 193 E = 0,0078 ha, u.a. 193 F = 0,4275 ha, u.a. 193 G = 0,2285 ha, u.a. 193 H = 0,0661 ha, u.a. 193 I = 0,5971 ha, u.a. 194 F = 0,3224 ha, u.a. 194 G = 0,4530 ha, u.a. 194 H = 0,0566 ha, u.a. 194 I = 0,0926 ha, u.a. 194 J = 0,1118 ha, u.a. 194 K = 0,2337 ha, u.a. 195 I = 0,3434 ha, u.a. 195 J = 0,0810 ha, u.a. 195 K = 0,0913 ha, u.a. 195 L = 0,1212 ha, u.a. 195 M = 0,1094 ha, u.a. 195 N = 0,2597 ha, u.a. 196 D = 0,0341 ha, u.a. 196 E = 0,4195 ha, u.a. 196 F = 0,0309 ha, u.a. 196 G = 0,0452 ha și u.a. 196 H = 0,1140 ha.

(5) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere.

(6) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este statul român. Art. 2. – Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la art. 1 alin. (1) se va precompta şi se va exploata conform prevederilor legale în vigoare. Art. 3. – Scoaterea definitivă a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligaţiilor băneşti, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean sau local, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 4. – În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia silvică Gorj, Ocolul silvic Motru și Ministerul Energiei prin Societatea Complexul Energetic Oltenia SA încheie procesul-verbal de predare – primire a terenului prevăzut la art. 1, în prezenţa reprezentantului Gărzii forestiere Ploiești. (2) Societatea Complexul Energetic Oltenia SA are obligaţia de a opera modificările intervenite în cartea funciară, ca urmare a schimbării destinaţiei terenului prevăzute la art. 1 şi a procesului-verbal încheiat între părți, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 5. – Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art 6. – Ministerul Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările prevăzute de prezenta hotărâre în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 7. – Garda forestieră Râmnicu Vâlcea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția silvică Gorj, Ocolul silvic Motru şi Societatea Complexul Energetic Oltenia SA răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM – MINISTRU Vasilica-Viorica DĂNCILĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com