Peştera Polovragi ar putea trece în administrarea primăriei

Consilierii judeţeni din Gorj au aprobat joi un proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative cu privire la regimul juridic al unui imobil

cu statut special inclus în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj. Este vorba de Peştera Polovragi, ieşită din administrarea Muzeului Judeţean şi care acum ar putea intra în administrarea Primăriei Polovragi.

 

“Se constată că imobilul cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarat prin lege, Peștera Polovragi, nu se încadrează în categoria bunurilor de interes public județean.

Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj să realizeze formalitățile prevăzute de lege în vederea abrogării poziției II.E.33, Anexa nr. 1 – „Peștera Polovragi și rezervația arheologică” din H.G. nr. 973/2002

privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările ulterioare.

Asupra dreptului de administrare al imobilului prevăzut la art. 1 urmează să decidă instituțiile specializate și autoritățile administrației publice care justifică un interes legitim, prin încheierea de parteneriate în condițiile legii.

Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Consiliului Local al Comunei Polovragi și Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

 

Face parte dintr-o rezervaţie naturală

 

Peștera Polovragi face parte din rezervația naturală de interes național „Cheile Oltețului și Peștera Polovragi”, prin efectul Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, având codul 2444, fiind inclusă, prin Ordinul Ministrului mediului și dezvoltării durabile nr.

1964/2007, și în situl de importanță comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (Anexa nr. 1, poziția 126). În înțelesul legii, zonele protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu național.

În aceste condiții, se impune constatarea că imobilul cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarat prin lege, Peștera Polovragi, nu se încadrează în categoria bunurilor de interes public județean, legea specială în materia proprietății publice, Legea nr. 213/1998, statuând în mod expres că rezervațiile naturale și

monumentele naturii fac parte din domeniul public al statului (art. 3, alin. 2 corelat cu punctul I.7 din Anexa la lege). În temeiul acestor prevederi legale, prin HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, bunul Peștera Polovragi a

fost inclus în domeniul public al statului (Poziția nr. 115435 din Anexa).

Având în vedere necesitatea respectării principiului legalității actelor administrative ce decurg din aplicarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, prin raportare la situația juridică a bunului de rezervație și monument al naturii de interes național stabilită prin Legea nr. 5/2000, Anexa nr. 1, punctul 2, poziția 444 – Peștera Polovragi, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune:

– constatarea că imobilul cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarat prin lege, Peștera Polovragi, nu se încadrează în categoria bunurilor de interes public județean;

– împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj să realizeze formalitățile prevăzute de lege în vederea abrogării poziției II.E.33, Anexa nr. 1 – „Peștera Polovragi și rezervația arheologică” din H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările ulterioare.

Asupra dreptului de administrare al imobilului cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarant prin lege, urmează să decidă instituțiile specializate și autoritățile administrației publice care justifică un interes legitim, prin încheierea de parteneriate, în condițiile în care până la această dată administrarea efectivă a

obiectivului s-a realizat exclusiv de către Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj, pe baza unor parteneriate încheiate de această instituție publică de interes județean cu societatea desemnată de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate ca și custode pentru situl ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com