OUG 109, o farsă pentru managementul CEO și alte companii publice

OUG 109, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, s-a dovedit până acum o veritabilă farsă. Politicul și-a băgat coada și a reușit să controleze companii precum Complexul Energetic Oltenia. Cu toate acestea, oficial, s-a tot vorbit de selecții realizate de firme de recrutare. S-a tot spus că managementul companiilor publice ar trebui asumat politic, mai ales că politicienii nu se pot ține la distanță de societățile respective. Când e profit politicienii se laudă cu realizările, când sunt pierderi nu își mai asumă nimeni managementul.

Pentru ce a apărut OUG 109?

„Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici, dat fiind faptul că întreprinderile publice – regii autonome și societăți comerciale la care statul deține participații integrale sau majoritare – reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat,

Prezenta ordonanță de urgență se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.

 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență societățile financiar-bancare și de asigurare și reasigurare, precum și societățile comerciale care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Art. 2. – Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 

  1. guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate;

Reviste (1)

 

  1. întreprinderi publice:

Reviste (2)

 

  1. a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

Reviste (1)

 

  1. b) companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Jurisprudență, Reviste (1)

 

  1. c) societăți comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul;

Jurisprudență, Reviste (1)

 

  1. autoritate publică tutelară – instituția care:

Reviste (2)

 

  1. a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

 

  1. b) exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

 

  1. c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată;”, potrivit OUG 109.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com