Ordinul de protecţie, măsura prin care membrii familiilor îşi protejează viaţa

Conform poliţiştilor, pentru soluţionarea cu celeritate a plângerilor privind violenţa în familie, ordinului de protecţie, solicitat şi emis de instanţa de judecată,  prevăzut de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, i se alătură şi ordinul de protecţie provizoriu, emis de poliţişti, introdus prin Legea nr.174 din 13 iulie 2018.

Astfel, ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc. Poliţiştii constată existenţa riscului iminent pe baza evaluării situaţiei. În cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii emit ordinul de protecţie provizoriu.

Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică, aflarea adevărului şi soluţionarea justă a sesizării, poliţiştii au dreptul să obţină probe prin următoarele mijloace:

– declaraţiile persoanelor implicate în actele de violenţă domestică, ale persoanelor care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică şi ale altor persoane care pot comunica informaţii cu privire la persoanele implicate în actele de violenţă în familie;

– înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora;

– înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă.

Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică şi în scopul obţinerii de probe cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării, poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective. Acţiunile poliţiştilor în aceste spaţii pot fi înregistrate cu mijloacele audiovideo sau foto din dotare, fără consimţământul persoanelor, înregistrările sau fotografiile constituind probe în soluţionarea plângerii privind violenţa în familie.

Prin ordinul de protecţie provizoriu se pot dispune, pentru o perioadă de 5 zile, următoarele obligaţii sau interdicţii:

evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună;

obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia ori faţă de locuinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.

Obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecţie provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen. Încălcarea de către agresor a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu constituie infracţiune.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecţie dispuse prin ordinele de protecţie provizorii, poliţiştii pot folosi forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional.

Ordinul de protecţie provizoriu se comunică agresorului şi victimei.

Ordinul de protecţie provizoriu se consideră comunicat agresorului şi în următoarele situaţii:

agresorul refuză să primească o copie sau refuză să semneze de primire;

agresorul părăseşte locul emiterii ordinului de protecţie, după ce i s-a adus la cunoştinţă că este necesar să aştepte comunicarea rezultatului verificărilor ce se efectuează în legătură cu sesizarea privind violenţa domestică.

agresorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violenţa domestică sau la emiterea ordinului de protecţie provizoriu, însă se poate face dovada, cu declaraţii de martor, cu înregistrări video sau audio, indiferent de provenienţa acestora, sau cu înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic sau de telefonie mobilă, că s-a comunicat agresorului faptul că a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, precum şi conţinutul măsurilor de protecţie dispuse prin acesta.

Dacă prin ordinul provizoriu de protecţie s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă, i se va asigura de îndată informarea şi orientarea, la cererea sa, către centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com