Opt asociaţii de mediu luptă împotriva CEO

Asociația Bankwatch, Fundația Greenpeace CEE România, 2Celsius, Fundația Terra Mileniul III, APADOR-CH, WWF România, Asociația Efectul Fluture și Rețeaua Mining Watch România luptă pentru eliminarea energiei pe cărbune din România şi implicit împotriva Complexului Energetic Oltenia.

Acestea sunt asociaţiile care poartă războiul cu toate carierele miniere ale companiei pentru a le bloca extinderea şi pentru a le închide definitiv activitatea. ONG-urile respective au încercat anul trecut să blocheze extinderea carierei Roşia, trimiţând o adresă Guvernului:

„Prin prezenta, în temeiul articolului 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și al articolului 8 din Convenția de la Aarhus, ratificată de România prin Legea 86/2000, formulăm următoarele comentarii cu privire la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județ Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an…

Considerăm că hotărârea de guvern în cauză va avea un impact negativ de ordin social, de mediu și economic, din următoarele motive:

 Exproprierile vor prejudicia o parte din locuitorii vizați direct. Nota de fundamentare pentru proiectul hotărârii de guvern în cauză menționează refuzul unor proprietari de a fi expropriați. Susținem faptul că dreptul de proprietate al acestora nu trebuie încălcat. Negocierile trebuie să se desfășoare în condiții juste și nu anulate prin decretarea statutului de lucrări de utilitate publică. Acesta din urmă nu trebuie instituit pentru a ocoli un proces corect de negociere, ci doar în situații complet justificate, aici nefiind cazul.

Considerăm că astăzi mineritul energetic nu își mai are locul în rândul cauzelor de utilitate publică. În multe țări europene, precum Cehia – țară a cărui mix energetic se bazează în majoritate pe cărbune – exproprierile nu doar că nu sunt plătite de la bugetul de stat, ci sunt interzise prin lege, iar legea obligă operatorul economic la negociere echitabilă cu proprietarii de terenuri și imobile.

În mod nelegal, extinderea carierei Roșia nu presupune și exproprierea imobilelor din satul Roșia de Jiu. O serie de măsurători independente, obiectul unei plângeri la Comisia Europeană, alături de repetate măsurători oficiale, demonstrează că limitele legale pentru zgomot și pentru emisii de pulberi în suspensie sunt depășite constant. Condiții de viață de bază, precum apa potabilă, aer curat sau lipsa zgomotului, nu pot fi respectate atât timp cât funcționează cariera. Apar astfel două soluții: exproprieri juste sau încetarea activității miniere. Cetățenilor din Roșia de Jiu li se iau terenurile – și astfel principala sursă de venit – cu forța, însă rămân învecinați cu o activitate industrială care le afectează sănătatea în mod grav. Locuitorii au solicitat exproprierea tuturor proprietăților din acest sat pentru a-și putea reface gospodăriile într-o zonă nepoluată, neafectată de lucrări miniere, iar o decizie de expropriere din 2007 nu a fost niciodată pusă în aplicare.

 Hotărârea de Guvern în cauză va prejudicia iremediabil mediul natural. Sutele de hectare propuse pentru expropriere includ și suprafețe împădurite, a căror distrugere va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului”, potrivit documentului.

O soartă similară va avea şi Cariera Lupoaia. ONG-urile de mediu se luptă să anuleze acordul de mediu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com