Numirea celor doi membri ai Directoratului, ţinută la sertar

Lista scurtă cu potenţialii viitori membri ai Directoratului Complexului Energetic Oltenia este ţinută la sertar de şefii din Consiliul de Supraveghere şi din Ministerul Energiei. Procesul de recrutare a membrilor Directoratului pe domeniul tehnic şi financiar a debutat pe 17 august, iar până în prezent nu se ştiu cele două nume. Cert este că procesul de selecţie şi întocmirea listei scurte au fost gata pe 27 octombrie. Nimeni nu cunoaşte ce se întâmplă cu lista de nominalizaţi şi când se va proceda la numirea celor doi membri ai Directoratului CEO, selectaţi în baza OUG 109.

Dan Vasile şi Constantin Bălăşoiu, favoriţi

Este de precizat că procesul de recrutare a candidaților pentru aceste două posturi se derulează cu sprijinul Pluri Consultants România,  în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 și cu prevederile HG 722/2016.

PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru cele două posturi de membru al Directoratului aflate în recrutare are următoarele etape:

ETAPA           DURATA  estimată

 1. Depunerea dosarelor de candidatură 17 august – 18 septembrie 2017
 2. Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea întocmirii listei lungi 19-25 septembrie
 3. Selecția inițială a candidaților în vederea întocmirii listei scurte 26 septembrie – 4 octombrie
 4. Depunerea de către candidații de pe lista scurtă a declarațiilor de intenție 4 – 19 octombrie
 5. Selecția finală în vederea elaborării propunerilor de nominalizare pentru cele două posturi de membru al Directoratului CEO 20 – 27 octombrie

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații pe care îi căutăm pentru a-i recomanda să ocupe cele două posturi de top management aflate în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 1. Au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 2. Cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 3. Cunosc o limbă de circulație internațională – engleză, franceză, germană, rusă – nivel minim B2 conform nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străine;
 4. Sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
 5. Sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții acreditate de învățământ superior din domeniul tehnic (energetic, electrotehnică, automatizări sau similar) pentru primul post și din domeniul economic pentru cel de-al doilea post de membru al Directoratului; constituie avantaj deținerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA sau doctorat);
 6. Au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani de experiență de conducere la nivel de top management, acumulată în cadrul unor companii publice sau private cu cifra de afaceri mai mare de 5 Mil. Euro sau echivalent; constituie avantaj experiența anterioară în domeniul energetic, precum și activitatea anterioară la nivel de top management în cadrul unei companii cu cel puțin 1.000 angajați (cumulat pe grup);
 7. Nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție de conducere din cadrul unor instituții publice sau companii private sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. Nu au fost revocați datorită culpei personale din calitatea de administratori la companii private sau de stat;
 9. Nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de membru al Directoratului Complexului Energetic Oltenia SA;.
 10. Nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile săvârșite cu intenție care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției;
 11. Nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 12. Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si de Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

2 comentarii la „Numirea celor doi membri ai Directoratului, ţinută la sertar

 • 17 noiembrie 2017 la 7:14
  Legătură permanentă

  Asteapta sa indeplineasaca conditiile dan vasile> Dar pe cele morale si profesionale nu le va indeplinii niciodata!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com