Măsuri luate de DSVSA pentru perioada de Paşti

În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale 2018, D.S.V.S.A. Gorj a întocmit un plan de măsuri specifice de intensificare a controalelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor asupra modului de procesare, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi altor produse alimentare al căror consum creşte considerabil, în mod tradiţional, în această perioadă.

În perioadele premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice şi premergătoare Sărbătorilor Pascale Ortodoxe (05.03–07.04.2018), conform programului de lucru stabilit de directorul D.S.V.S.A. Gorj, personalul cu atribuții de control din cadrul instituţiei, precum şi cei care îşi desfăşoară activitatea la nivelul circumscripţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al circumscripţiilor sanitare-veterinare zonale, vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare-veterinare din târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, abatoare şi centre de sacrificare temporare, unităţi de tranşare, unităţi de depozitare, unităţi de alimentaţie publică, precum şi în toate unităţile în care se comercializează produse alimentare de origine animală şi non-animală.

Astfel, în perioada menţionată (05.03–07.04.2018) va fi asigurată permanenţa la nivelul D.S.V.S.A., C.S.V.S.A. şi C.S.V.Z., inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, afişându-se programul de lucru, numele inspectorului responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

  1. MĂSURI SPECIFICE PENTRU ANIMALELE DESTINATE SACRIFICĂRII ŞI PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE
  2. Animalele destinate sacrificării

– identificarea şi monitorizarea tuturor producătorilor şi comercianţilor care taie miei şi prelucrează carne de miel, precum şi a tuturor fermelor sau gospodăriilor particulare de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere;

– controlul stării de sănătate a animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare, pentru care se cunosc originea şi statusul de sănătate al fermei/exploataţiei (fermele şi localităţile de provenienţă să fie indemne de boli transmisibile);

– verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 180/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv verificarea modului de completare a formularelor de mişcare;

– verificarea condiţiilor privind transportul mieilor destinaţi tăierii, care trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar şi însoţit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente privind informaţiile lanţului alimentar conform modelului stabilit de A.N.S.V.S.A.;

– sacrificarea mieilor va fi realizată în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul A.N.S.V.S.A.;

– D.S.V.S.A. Gorj va aproba sacrificarea mieilor în 3 spații amenajate temporar, ca urmare a solicitării primăriilor, dar numai după verificarea strictă a modului în care administraţiile pieţelor vor amenaja aceste spaţii, cu asigurarea condiţiilor de igienă pentru tăierea şi prelucrarea primară (jupuire şi eviscerare parţială) a mieilor şi iezilor şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin Reg. (CE) nr. 852/2004 şi Reg. (CE) nr. 853/2004, a bunăstării animalelor şi a gestionării M.R.S. (materialelor cu risc specific) şi S.N.C.U. (subproduse nedestinate consumului uman);

– dacă va fi aprobată funcţionarea lor, târgurile de animale sau locurile special amenajate temporar de sacrificare a mieilor vor fi supravegheate permanent de către medicii veterinari oficiali pe toată durata funcţionării acestora;

– spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor sunt situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor (Tg.-Jiu, Motru, Novaci);

– activitatea de sacrificare a mieilor în spaţii amenajate temporar va fi permisă strict în perioadele 01.04-07.04.2018, între orele 07:00 – 17:00.

Controale la pensiuni

Se va acorda atenţie sporită îndeplinirii condiţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare a pensiunilor agro-turistice de pe traseele turistice din judeţul Gorj, unde există posibilitatea ca turiştii să consume preparate culinare tradiţionale.

Vor fi verificate operaţiunile de ambalare şi etichetare a produselor alimentare, precum şi a condiţiilor de transport al alimentelor, astfel încât să se reducă la minim riscul de contaminare; mijloacele de transport vor fi inspectate privind condiţiile de igienă şi documentele de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor conform prevederilor în vigoare.

Se va interzice comercializarea produselor alimentare perisabile în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar-veterinar sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.

În situaţii specifice (conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 68/2005) se va utiliza Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje; menţinerea comunicării permanente cu structurile D.S.P. şi C.J.P.C. Gorj, pentru gestionarea corespunzătoare a toxiinfecţiilor alimentare şi notificarea lor prin sistemul sus-amintit.

Toate deficienţele constatate cu ocazia controlului oficial vor fi sancţionate conform prevederilor legale, incluzând reţinerea oficială a produselor neconforme şi mergând până la interzicerea activităţilor atunci când situaţia de risc crescut a siguranţei alimentelor o impune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com