Lovitură pentru CEO. Comuna Bustuchin va fi alimentată cu panouri fotovoltaice!

Complexul Energetic Oltenia(CEO) primeşte o lovitură chiar din inima sa. Este vorba de una din comunele cu vechime în minerit. Aproape că nu există tradiţie minieră pe harta judeţului, fără comuna Bustuchin. Autorităţile locale au decis să rupă tradiţia şi să facă un pas către energiile regenerabile, renunţând la ceea ce înseamnă energie electrică produsă de companiile energetice clasice. Primăria Bustuchin a luat decizia de a achiziţiona servicii de proiectare pentru realizarea unui program unic la nivel judeţean, respectiv construirea unei centrale fotvoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică pentru utilizarea energiei solare ca resursă energetică.

Au alocat deja fondurile pentru realizarea proiectului

Costurile proiectului depăşesc 52.000 de lei, iar acesta ar putea fi gata chiar în acest an. Firma care va realiza proiectul de construire a centralei fotovoltaice va fi desemnată prin licitaţie peste câteva zile. „Obiectul contractului: Contractul presupune servicii proiectare fazele PT, DE, Doc. obt. avize, Verificare tehnica proiect, asistenta tehnica proiectant pentru investitia \”Servicii proiectare PT, DE, verificare tehnica proiectare, Asistenta tehnica pentru realizarea obiectivului de investii SERVICII DE PROIECTARE PENTRU ’’REALIZAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE CONECTATA LA RETEAUA PUBLICA DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE CA RESURSA ENERGETICA IN UAT BUSTUCHIN JUDETUL GORJ’’Serviciile includ:Proiect tehnic-45245,45 RON in conformitate cu HG 907/2016, asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor-7540,91 Valoarea totala estimata este de 52786.36 lei fara TVA conform devizului general al investitiei, suma impartita astfel: – PT + DE + Doc. obt. avize = 45245.45 lei fara TVA – asistenta tehnica proiectant = 7540.91 lei fara TVA”, potrivit documentaţiei de licitaţie.

Independenţă energetică pentru consumatori

Proiectul vizează implementarea unei centrale fotovoltaice care să genereze independenţă energetică pentru consumatorii care sunt în administraţia comuna Bustuchin. Proiectul va fi fundmentat pe un studiu de fezabilitate conceput de S.C. STC PLANETA VERDE S.R.L. „Încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale, Comuna Bustuchin urmăreşte valorificarea resurselor solare de energie punând accent pe investiţii durabile. Proiectul de investiţii demarat se încadrează în prevederile europene şi naţionale privind promovarea energiei electrice, produsă din surse de energie regenerabile şi îşi aduce contribuţia la atingerea angajamentelor României la producţia  de energie din surse regenerabile. Mai mult decât atât, investiţia îşi aduce contribuţia la crearea şi susţinerea unui mediu economico-social care să asigure creşterea economică şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.  Proiectul demarat de Comuna Bustuchin va servi ca exemplu atât pentru alte autorităţi locale din regiune cât şi pentru potenţiali investitori – societăţi comerciale, contribuind astfel la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii în domeniul producerii de energie din surse regenerabile.  Mai mult, obiectivul odată finalizat va servi ca punct de reper pentru comunitate, cetăţenii din zonă vor fi încurajaţi să respecte şi să acţioneze în scopul unei vieţi ecologice şi nondistructive asupra mediului înconjurător”, potrivit studiului de fezabilitate.

Mărimea centralei

Consumul de electricitate pentru care se dimensionează obiectivul este de 307,583 MWh/an si putere instalata Pi=42,5 kW pentru gospodărie apa si stație epurare.  Având în vedere că elaboratorul agreează implementarea unui sistem tehnologic fix cu înclinaţia panourilor fotovoltaice la 300 (înclinaţia optimă anuală pentru structuri la sol), rezultă: Dacă luăm în considerare  denaturarea capacităţii de producţie a panourilor fotovoltaice în timp, taxele impuse de operatorul de distribuţie pentru utilizarea liniilor electrice şi faptul că în următorii ani consumul este previzionat să crească uşor, vom lua in calcul  o putere nominală instalată a centralei fotovltaice de 360 kWp. „În momentul actual Comuna Bustuchin este dependentă din punct de vedere energetic de reţeaua de energie electrică locală, etc. Prin realizarea şi implementarea acestui proiect, bugetul local este degrevat de cheltuielile aferente facturilor de electricitate pentru Comuna Bustuchin şi a instituţiilor subordonate precum şi pentru iluminatul public şi asigurarea apei curente (statii pompare apa, etc). Comuna Bustuchin va deveni independentă din punct de vedere al consumului de energie electrică. Din punct de vedere al mediului, situaţia actuală precizează lipsa tehnologiilor moderne care să menţină un echilibru optim cu ţintă pe protejarea mediului, etc. Prin realizarea şi implementarea acestui proiect, se  vizează protejarea mediului prin utilizarea  energiei solare cu ajutorul tehnologiei  fotovoltaice. Astfel se va evita arderea combustibililor fosili pentru producerea energiei electrice, având implicaţie majoră in scăderea emisiei de substanţe poluante în atmosferă, ce au consecinţe medioambientale negative. Turismul are o infrastructură fizică şi dotări necorespunzătoare. Prin realizarea şi implementarea acestui proiect,  zona Bustuchin va deveni un punct de interes local, oferind posibilitatea de vizitare a investiţiei şi  de înţelegere a  procesului tehnologic al instalaţiei. Acest lucru are ca efect „educaţia prin exemplu” în ceea ce priveşte utilizarea  resurselor regenerabile a planetei şi încurajarea  atitudinii „pro ecologice”. Latura socială este insuficient dezvoltată datorită fondurilor limitate.  Prin realizarea şi implementarea acestui proiect, se urmăreşte  redirecţionarea veniturilor provenite din reducerea costurilor cu energia electrică către sectorul social. Se îmbunătăţeşte imaginea autorităţii publice locale, primăria Bustuchin.  Schimbă psihologia de masă a comunităţii în vederea dezvoltării tehnologiei fotovoltaice şi încurajează implementarea acestor tehnologii pe plan individual şi respectarea mediului înconjurător”, se mai spune în studiul de fezabilitate.

Costul investiţiei

Costul investiţiei pentru realizarea de sisteme fotovoltaice a înregistrat o evoluţie favorabilă în ultimii ani, preţul unei centrale fotovoltaice  diminuându-se sistematic ajungând în prezent, la circa 1,19 € / W (instalat) TVA inclus. Preţul de vânzare al energiei electrice produsă din surse solare fotovoltaice este de aproximativ 182,07 lei/ MWh. Concluzia care rezultă din cele enunţate mai sus, este:  Funcţionarea în parametrii actuali dar şi extinderea consumului de energie electrica, depinde de creşterea independenţei energetice a comunei, prin producerea de energie electrică din resurse regenerabile.  Comuna Bustuchin va fi o comună modernă care va utiliza concepte adaptate cerinţelor internaţionale în domeniul utilizării surselor de energie regenerabilă.  Comuna Bustuchin va prezenta o responsabilitate enormă faţă de mediul înconjurător, prin utilizarea energie solare.  Comuna Bustuchin va acumula economii la bugetul local.

Amplasamentul centralei este în satul Pojaru

Amplasamentul pe care urmează sa se construiască centrala fotovoltaică este situat in comuna Bustuchin, sat Pojaru, tarla 2, judeţul Gorj si are o suprafaţă totală de11232 mp, extravilan, categorie de folosinţă – Faneata. Durata maximă de functionare a instalației este de aproximativ 25 ani. Productia de energie estimată pe durata primului an de funcţionare este 414 MWh, iar în cei 25 de ani de funcționare va produce 10.050 MWh.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com