ITM nu ne scapă încă de munca „la negru”: 108 cazuri în 9 luni

În primele nouă luni ale anului 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a efectuat un număr total de 1401 controale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, în urma abaterilor constatate fiind aplicate 482 de amenzi și 797 de avertismente. Din numărul total de controale 1046 au avut ca obiect relațiile de muncă, iar 355  securitatea și sănătatea în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, cuantumul sancțiunilor aplicate, în perioada amintită, este de 2.224.300 de lei, dintre care 1.610.000 de lei pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea în formă scrisă sau fără transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a unui contract individual de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității. De menționat că din numărul de 108 persoane depistate prestând activitate fără încheierea în prealabil a unui contract individual de muncă 38 au fost femei și 70 bărbați, dintre care un minor.

Cazurile de muncă nedeclarată s-au depistat în rândul lucrătorilor în construcții, zootehnie, restaurante, comerț cu amănuntul, patiserii și spălătorii auto.

Printre deficiențe constatate în timpul acțiunilor inspectorilor de muncă  cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă se numără și: primirea la muncă a unui salariat în afara orelor programului stabilit în contractele individuale de muncă cu timp parțial; refuzul angajatorului de a-i elibera fostului salariat, la încetarea raporturilor de muncă, a unei adeverințe care să ateste activitatea desfășurată de către acesta, salariul, vechimea în muncă și specialitate, precum și a extrasului din registrul general de evidență a salariaților; neîndeplinirea de către angajatori a măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, în timpul controalelor inițiale la termenele stabilite de către aceștia;

În domeniul securității și sănătății în muncă, în primele nouă luni ale anului 2018, s-au aplicat sancțiuni în valoare de 399.000 de lei, principalele neconformități constatate de către inspectorii de muncă fiind: instruirea necorespunzătoare a personalului; lipsa instrucțiunilor proprii de la locurile de muncă; neevaluarea tuturor riscurilor existente; nepurtarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție.

În aceeași perioadă, I.T.M. Gorj a înregistrat și raportat la Inspecția Muncii, Biroul de Informare Operativă, un număr de 40 de accidente cu incapacitate temporară de muncă și trei accidente de muncă mortale. Inspectorii de muncă au cercetat alte două accidente mortale, produse în timpul orelor de program al victimelor, care s-au dovedit însă a avea cauze patologice.

Principalele cauze de producere a accidentelor de muncă au fost: căderea de la înălțime și de la același nivel; neefectuarea în timp util a unor operații indispensabile securității muncii; efectuarea necorespunzătoare a unor operațiuni; nerespectarea instrucțiunilor specifice de lucru; neutilizarea echipamentului individual de protecția muncii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com