IPJ Gorj a publicat bilanțul pe 2021

Mandatul și  obiectivele instituționale

 

Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj a fost marcată de evenimente şi acţiuni importante, care au contribuit la asigurarea unui mediu de siguranţă al cetăţenilor din judeţul Gorj, fiind concentrată pe creşterea calităţii serviciului poliţienesc şi promovarea unei politici de transparenţă în relaţia cu comunitatea.

 

Având în vedere particularitățile anului 2021, privind instituirea stării de alertă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a continuat, prin activităţile specifice desfăşurate, punerea în aplicare a măsurilor pentru  prevenirea/limitarea  răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 , precum și îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române în domeniul ordinii publice, respectiv:

 

 • Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor;
 • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii cu mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Resurse umane și resurse logistice

La data de 31.12.2021, procentul de încadrare al IPJ Gorj era de 86,02 % .

 

În anul 2021, pentru protejarea polițiștilor și îmbunătățirea reacției la evenimente, au fost realizate achiziții de mijloace de intervenție, de protecție sau tehnice: 83 de căști de protecție, 115 veste antiglonț, 505 maieuri antiglonț și antiînjunghiere și 231 de bastoane telescopice. De asemenea, au fost distribuite 234 de dispozitive de tip Body Worn Camera.

 

Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale polițiștilor, respectiv modernizarea spațiilor de primire a cetățenilor, au fost executate lucrări de reparaţii la 13 sedii de poliție.

 

Prevenirea criminalităţii

Activităţile de prevenire s-au derulat în concordanţă cu cele 3 domenii de acţiune prioritară ale Poliției Române: prevenirea infracțiunilor comise cu violență, cu accent pe delincvenţa juvenilă, prevenirea violenţei domestice și prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului.

 

Activitățile desfășurate în cursul anului 2021 au fost materializate în prelegeri, dezbateri și distribuiri de  materiale cu recomandări preventive, beneficiari fiind cetăţenii, elevii, cadrele didactice, persoanele vulnerabile, precum şi alte categorii sociale cu risc crescut de victimizare.

 

Astfel, au fost desfășurate 1.050 de activități, ale căror beneficiare au fost 21.000 de persoane.

 

Siguranţa cetăţeanului şi evoluţia fenomenului infracţional

Polițiștii au realizat peste 22.100 de intervenții la evenimente, dintre care peste 21.200 au fost la solicitările prin Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

 

Combaterea criminalităţii

În 2021 au fost sesizate 9.715 infracţiuni, fiind înregistrată o creștere procentuală de 20,03%.

 • În mediul urban: sesizate 4.656 de infracţiuni (47,92% din total);
 • În mediul rural: sesizate 5.049 de infracţiuni (51,98 % din total);
 • 10 infracţiuni au fost sesizate ca fiind comise în străinătate (0,10%).

 

Dintre acestea, 709 infracțiuni au fost constatate de către polițiști în flagrant delict, cele mai multe, 483, fiind infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

 

Infracționalitatea judiciară

În  anul 2021, au fost sesizate 5.441 de infracţiuni judiciare (+727 faţă de anul 2020), în creștere cu 15,42 %.

 

La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creștere de 30,20 %, în anul 2021 fiind sesizate 3.841 de infracţiuni, faţă de 2.950 în anul 2020.

Cele mai importante genuri care au înregistrat modificări în evoluţie sunt :

 • lovirea sau alte violenţe: +25,48% (de la 1.507 înregistrate în anul 2020 la 1.891 în anul 2021);
 • infracțiuni  contra  libertății  persoanei: +51,63% (de la 798 înregistrate în anul 2020 la 1210 în anul 2021);
 • ameninţarea:+51,07% (de la 701 înregistrate în anul 2020 la 1059 în anul  2021);
 • vătămarea corporală din culpă : +14,63% (de la 417 înregistrate în anul 2020 la 478 în anul 2021);
 • violarea de domiciliu: -22,33 % (de la 103 înregistrate în anul 2020 la 80 în anul 2021).

 

Dintre acestea, cele privind criminalitatea gravă comisă cu violenţă prezintă o pondere de 0,86 %, din totalul infracţiunilor judiciare sesizate.

 

Astfel, la nivelul judeţului Gorj au fost comise 5 fapte de omor şi 11 fapte  de tentativă la infracţiunea de omor, în toate cazurile fiind identificați autorii și dispuse măsuri preventive.

 

Prevenirea și combaterea violenței domestice rămâne un domeniu prioritar de acțiune al polițiștilor.

 

În anul 2021, au fost sesizate 1.177 de infracţiuni, cu 423 mai multe decât în perioada similară a anului trecut (754), ceea ce reprezintă o creștere de 35,94 %.

 

472 de fapte au fost comise în mediul urban şi  705 fapte  în mediul rural, comparativ cu anul 2020,  când au fost sesizate 278 de fapte în mediul urban și 476 de fapte sesizate în mediul rural.

 

981 dintre infracțiunile înregistrate în anul 2021 au fost comise la domiciliu și 196 în spațiul public.

 

În incidentele înregistrate,  au fost implicați 1.193 de autori, dintre care 1.014 de sex masculin, 175 de sex feminin şi 4 minori.

 

Victimele violenţei domestice, dintre cazurile înregistrate anul 2021, au fost 1.269 de persoane, dintre care 962 majori (263 de sex masculin şi 699 de sex feminin) şi 307 minori.

 

În ceea ce priveşte relaţia victimei cu autorul, în cele 12 luni ale anului 2021, 423 au fost soţ/soţie, 204 parteneri sau foști parteneri, 138 părinţi, 365 în relaţie de filiaţie, precum şi 139 cu alte grade de rudenie.

 

În contextul gestionării  cazurilor de violență domestică, polițiștii au emis 380 ordine de protecţie provizorii (164 în urban, 216 în rural) față de 191 în anul 2020, reprezentând o creștere de 98,95%185 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie.

 

Infracţiunile contra patrimoniului înregistrează un trend ascendent de 3,53 %, în anul 2021 fiind sesizate 2.729 de infracţiuni, faţă de 2.636 în anul 2020, cauzat, în principal, de creșterea cu 28,50% a infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (înșelăciune, abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor), de la 407 în anul 2020, la 523  în anul 2021.

 

Infracţiunile contra patrimoniului reprezintă 50,15% din totalul infracţiunilor judiciare sesizate în anul 2021.

 

Infracțiunile de furt au înregistrat un trend descendent de 7,30 %, de la 1.260 de infracțiuni în anul 2020, la 1.168 în anul 2021.

 

În ceea ce priveşte infracţiunile de tâlhărie, se constată o scădere de 6 fapte, de la 34 la 28 de infracţiuni sesizate (-17,65%). Infracţiunile de tâlhărie comise prin smulgere scad de la 25 de  fapte la 17.

 

Investigarea criminalităţii economico – financiare

 

În perioada analizată, au fost instrumentate 1.002 dosare penale.

 

Au fost constatate 70 de infracţiuni de evaziune fiscală, fiind dispusă continuarea urmăririi penale faţă de 68 de suspecţi, respectiv 2 infracţiuni de contrabandă, în care s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 2 suspecţi și indisponibilizarea a peste 20.000 de țigarete.

 

În perioada de referinţă, s-au recuperat în numerar sau efectiv în cont bancar prejudicii în cuantum total de 5.004.509  lei şi a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile şi mobile, în valoare totală de 3.491.734  de lei.

 

Totodată, s-a avut în vedere organizarea unor activități complexe operative, fiind inițiate 66 de acțiuni, context în care ofițerii de investigare a criminalități economice au aplicat 117 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 297.500 de lei și au ridicat, în vederea confiscării, bunuri  în valoare de 378.362 de lei.

 

Siguranţa rutieră

 

În perioada supusă evaluării, au fost înregistrate cu 12% mai puține accidente grave de circulaţie, iar în cazul celor soldate cu persoane grav rănite, au fost înregistrate cu 32% mai puține astfel de evenimente, față de anul trecut.

 

35 de persoane au decedat în urma evenimentelor rutiere, cu 18 persoane mai mult față de anul 2020.

 

În anul 2021, polițiștii rutieri au organizat și executat 2.679 de acțiuni, urmărindu-se acoperirea zonelor cu risc crescut de accidente și a sectoarelor de drum, unde circulația vehiculelor se desfășoară cu dificultate, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

 

Au fost constatate 997 de infracţiuni, dintre care 583 pe linie de circulație  rutieră, fiind aplicate și 48.045 de sancțiuni contravenționale.

 

483 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, au fost constatate de către polițiști în flagrant delict.

 

Au fost reținute, în vederea suspendării dreptului de a conduce, 5.935 de permise de conducere și retrase 1.707 certificate de înmatriculare.

 

În toate cele 29 de cazuri privind săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, polițiștii au identificat autorii.

 

Pe linie de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

 

În cadrul acţiunilor executate, au fost constatate 75 de infracţiuni și ridicate, în vederea confiscării/indisponibilizării, 40 de arme de diferite tipuri şi calibre, peste 1.280 de bucăţi de muniţie, peste 9.814 kilograme de substanţe periculoase, 1.825 de litri de deșeuri periculoase, 500 de kilograme de articole pirotehnice și două autoturisme. De asemenea, a fost recuperat un prejudiciu de 13.780 de euro provenit din activități de braconaj, care a fost achitat asociațiilor de vânătoare gestionare de fonduri cinegetice.

 

Nu au fost înregistrate evenimente săvârșite cu arme sau cu ocazia partidelor de vânătoare desfășurate pe fondurile cinegetice.

 

Infracţionalitatea în domeniul silvic

 

În vederea prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori, a faptelor ilegale în domeniul silvic, polițiștii au executat peste 2.880 de controale și au verificat 558 de obiective, context în care, au fost înregistrate 768 de infracțiuni la regimul silvic, aplicate 255 de sancțiuni contravenționale la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în valoare de  250.800 de lei  și confiscați 993,115 metri cubi de material lemnos.

 

 

 

Siguranţa în şcoli

 

Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor și a delincvenţei juvenile reprezintă preocupări primordiale ale polițiștilor gorjeni în fiecare an şcolar.

 

Astfel, la nivelul Biroului Siguranță Școlară au fost elaborate 54 de planuri de acțiune și 3 planuri de măsuri, în care au fost angrenate și efective din cadrul polițiilor municipale și orășenești, respectiv secțiilor și posturilor de poliție rurală.

 

În anul 2021, în unitățile de învățământ au fost sesizate 26 de infracţiuni,  dintre care 21 au fost săvârșite în incintă, iar 5 în zona adiacentă a acestora.

 

Pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice, poliţiştii au acţionat zilnic, efectuând peste 5.000 de activităţi în unităţile de învăţământ. Au fost organizate 4.117 patrulări în zona adiacentă unităţilor de învăţământ şi s-au desfăşurat 928 de activităţi educativ – preventive, fiind abordate teme pentru prevenirea evenimentelor negative în şcoli.

 

Protecția animalelor

 

Din punct de vedere al infracționalității înregistrate, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și-au desfășurat rolul activ și proactiv în domeniu, sesizându-se din oficiu în 25 de cauze penale, dintre care 21 având ca obiect infracțiuni de maltratare sau ucidere a animalelor, prevăzute de Legea nr. 205/2004 Republicată – privind protecția animalelor și 4 având ca obiect infracțiuni prevăzute de OUG nr. 55/2002, privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi. Totodată, au efectuat cercetări în 25 de cauze penale, înregistrate ca urmare a sesizărilor primite de la cetățeni.

 

Pentru probarea activităților infracționale, polițiștii structurii au întreprins trei percheziții domiciliare, precum și o percheziție informatică, aspect inovativ la nivel național, în domeniul protecției animalelor.

 

În materie contravențională, polițiștii biroului au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 21.420 de lei.

 

Pe linie de Acţiuni Speciale

 

Lucrătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au realizat 805 misiuni, dintre care evidenţiem: 26 de percheziţii domiciliare, 39 de misiuni de escortă, 68 de misiuni specifice menținere a ordinii publice, 35 de participări la filtre, razii/acțiuni în sistem integrat și 572 de alte activităţi, precum căutări persoane dispărute, conflicte aplanate, mandate executate, sprijin structuri, rezerve de intervenție etc.

 

Activități de urmărire și supraveghere judiciară

 

În anul 2021 au fost identificate 84 de persoane pe numele cărora existau emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, dintre care 31 de persoane figurau urmărite la nivel național și 17 persoane la nivel internațional, respectiv 29 față de care existau mandate de arestare preventivă, dintre care 4 persoane figurau urmărite la nivel național și una la nivel internațional.

 

În cazul mandatelor  europene  de arestare emise de alte state membre ale Uniunii Europene, polițiștii au identificat nu mai puțin de 17 persoane.

 

Dintre cele de 56 de cazuri soluționate de minori dispăruţi, 11 au privit copii cu vârste sub 14 ani și 45 cu vârste între 14 şi 18 ani, în majoritatea situaţiilor fiind vorba de plecări voluntare de la domiciliu sau din centrele de minori.

 

Polițiștii au desfășurat activități de supraveghere față de 261 de persoane faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. Au fost constatate 36 de situații de încălcare a obligațiilor impuse, iar, în urma sesizărilor transmise instanțelor de judecată, au fost înregistrate 8 preschimbări ale măsurilor preventive dispuse față de inculpați, astfel:

–  6 inculpați din control judiciar în arest preventiv;

–  2 inculpați din arest la domiciliu în arest preventiv;

 

Volumul lucrărilor şi dosarelor penale

 

În anul 2021, s-a urmărit în mod deosebit creşterea nivelului calitativ al cercetării penale, prin dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu unităţile de Parchet.

 

Astfel, conform dispoziţiilor Codului de Procedură Penală şi atribuţiilor care le revin prin lege, polițiștii au efectuat acte premergătoare şi/sau, după caz, activităţi de urmărire penală, fiind înaintate, unităţilor de parchet, 1.070 de dosare penale  cu propunere de trimitere în judecată.

 

De precizat că, în cadrul activităților de administrare a probatoriului, polițiștii au efectuat 180 de percheziții domiciliare și au dispus în 368 de cazuri, față de suspect, măsuri preventive (reținere, control judiciar etc.).

 

Cazier judiciar

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a continuat activitatea eliberării pe loc a certificatelor de cazier judiciar. În anul 2021, prin intermediul celor 7 centre, au fost eliberate peste 53.800 de astfel de documente.

 

Pregătirea profesională a polițiștilor

 

Din data de 02 august 2021 a fost operaționalizat Biroul Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

 

Activitățile acestei structuri constau în pregătirea de specialitate, pregătirea fizică, tragerea cu armamentul, pregătirea tactică și conducerea autospecialelor, în regim prioritar.

 

Obiectivul principal al structurii îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul atingerii  dezideratelor instituționale.

 

Accesarea fondurilor externe nerambursabile

 

În cadrul Programului Operaţional Regional/2018/3/3.1/B/2/SV – Axa prioritară 3 a POR, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a continuat, în cursul anului 2021, demersurile pentru implementarea fondurilor nerambursabile pentru obiectivul ”Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii sediului Poliției Municipiului Tg. Jiu din cadrul I.P.J. Gorj”, fiind în faza de achiziții publice.

 

 

Activități întreprinse pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID 19

 

În contextul pandemiei de COVID 19, polițiștii au acționat, în sistem integrat, împreună cu alte instituții abilitate din județul Gorj, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV2, dar și pentru limitarea efectelor acestuia.

 

Astfel, au fost organizate peste 3.200 de acțiuni punctuale, în cadrul cărora s-au constatat  nereguli și aplicat 20.487 sancțiuni contravenționale, cu o valoare aproximativă de 3.225.861 lei.

Totodată, polițiștii au întocmit și 15 dosare penale, pentru nerespectarea prevederilor legale, în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV2.

 

Activitatea Biroului Judeţean de Poliție Transporturi Gorj

 

În ceea ce priveşte numărul infracţiunilor sesizate, se înregistrează o creştere faţă de anul 2020, cu 11 fapte, fiind sesizate 40 de fapte penale.

 

Poliţiştii au patrulat în 4.208  de trenuri, fiind aplicate 1.345 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 570.000 de lei.

 

S-a acţionat pentru combaterea fenomenului cerşetoriei şi vagabondajului fiind identificaţi 32 de cerşetori.

 

Pe linia preveniri şi combaterii accidentelor rutiere, care se comit la pasajele de trecere la nivel cu calea ferată, în cursul anului 2021, lucrătorii B.J.P.T. Gorj au organizat și executat 22 de acţiuni, unele efectuate în colaborare cu lucrători din cadrul I.P.J. Gorj, fiind constatate şi aplicate 755 de sancţiuni contravenţionale la O.U.G. nr. 195/2002 Republicată, privind circulația pe drumurile publice.

 

În perioada evaluată nu au fost înregistrate accidente la pasajele de cale ferată, astfel nu au fost înregistrate decese sau persoane rănite.

Priorităţi  pentru anul 2022

În cadrul managementului prevenirii şi combaterii criminalităţii şi având în vedere realităţile impuse de evoluţia continuă a societăţii, respectiv a situaţiei operative înregistrate pe raza de competenţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj urmăreşte realizarea obiectivelor privind creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, inclusiv prin continuarea implementării, la nivel local, a unor proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a populației, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională în domeniul silvic, creșterea gradului de siguranță, în rândul participanților la trafic, consolidarea capacităţii de intervenţie a poliţistului – element esenţial pentru asigurarea securităţii cetăţeanului, asigurarea resursei umane, bine pregătită şi dotată corespunzător.

De asemenea, vor fi continuate  activităţile pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com