Inventarul bunurilor din domeniul public al oraşului Rovinari, modificat prin Hotărâre de Guvern

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr.
973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 21 alin. (3) din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic – La Anexa nr. 6 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al orașului Rovinari” la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 și 668 bis din 9
septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea I – ”Bunuri
imobile”, se modifică și se completează după cum urmează:
a) se modifică următoarele poziții:
– la poziția nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”oraș Rovinari, str.
Florilor, nr. 2, județul Gorj; sediu Primărie Rovinari, P+2, suprafață construită: 748 mp,
suprafață desfășurată: 2.244 mp; teren intravilan în suprafață de 2.321 mp; vecinătăți:
N – Statul Român, S- Strada Florilor, E – Statul Român, V – Statul Român; împrejmuire:
198,61 m”; coloana 4 va avea următorul cuprins: ”1969”; coloana 5 va avea următorul
cuprins: ”1.986.803 lei”; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ”domeniul public al
Orașului Rovinari, conform H.C.L. nr. 60/2000, modificată prin H.C.L. nr. 285/2017, CF
36251, număr cadastral 36251, număr cadastral 36251-C1”;
– la poziția nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”oraș Rovinari, Aleea
Macului, nr. 1, Județul Gorj; Grădinița cu program prelungit, P+1; suprafață construită:
510 mp, suprafață desfășurată: 1.020 mp; împrejmuire 196,509 m; teren intravilan în
suprafață de 2.190 mp; vecinătăți: N – Orașul Rovinari, nr. cadastral 35039, S – Orașul
Rovinari, nr. cadastral 921, bl. A1, V – Orașul Rovinari, Școala Generală nr. 3 Rovinari, E
– Orașul Rovinari, nr. cadastral 35040, tarla 22, parcela 144”; coloana 4 va avea
următorul cuprins: ”1985”; coloana 5 va avea următorul cuprins: ”947.068 lei”; iar
coloana 6 va avea următorul cuprins: ”domeniul public al Orașului Rovinari, conform
H.C.L. nr. 60/2000 modificată prin H.C.L. nr. 285/2017, CF 36290, număr cadastral
36290, număr cadastral 36290-C1”.
b) după poziția nr. 73 se introduce o poziție nouă, poziția nr. 74, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (Textul Hotărârii din Ordinea de zi a şedinţei de Guvern de astăzi)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com