Hotărâre de Guvern pentru stocurile de siguranță la CEO și alte companii energetice

Guvernul aprobă joi o Hotărâre pentru stocurile de siguranță la Complexul Energetic Oltenia și alte companii energetice.

H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în
funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în
legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului
electroenergetic naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă
din lacurile de acumulare pentru perioada
1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.6 lit. o)
din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările
şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.1 – (1) Se constituie Comandamentul energetic de iarnă, având, în principal,
următoarele obiective:
a) monitorizarea funcționării Sistemului electroenergetic național și a
Sistemului național de transport al gazelor naturale în perioada 1
noiembrie 2020 – 31 martie 2021;
b) identificarea situațiilor de disfuncționalitate ce pot apărea în sectorul de
energie și în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2020 – 31
martie 2021 și stabilirea măsurilor operative, altele decât cele
administrative, privind nivelul de siguranță și securitate în funcționarea
Sistemului electroenergetic național și al Sistemului național de transport
al gazelor naturale, precum și a măsurilor operative privind stocurile de
combustibil;
c) informarea Guvernului, ori de câte ori situaţia o va impune, asupra
măsurilor prevăzute la lit. b), precum și a problemelor ce nu pot fi
soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă.
(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile art. 6 lit. o) din Legea
energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare sunt în competența autorităților și instituțiilor publice
competente în domeniul energiei, mominalizate în cadrul Comandamentului de
iarnă.
2
Art.2 – Comandamentul energetic de iarnă se compune din reprezentanți ai
instituțiilor și autorităților publice competente în domeniul energiei, precum și
ai operatorilor economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale,
nominalizate în anexa nr. 1.
Art.3.
(1) Componența nominală a Comandamentului energetic de iarnă se stabilește
prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri în termen de
15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Fiecare structură din componența Comandamentului, instituții și autorități
publice, precum și operatorii economici comunică Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri reprezentanții nominalizați în termen de 5 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.4.
Se aprobă Analiza estimativă și măsurile privind funcționarea Sistemului
electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021,
prevăzută în anexa nr. 2.
Art.5 – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
Ludovic Orban

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com