Hotărâre de Guvern pentru continuarea lucrărilor la Cariera Tismana

Guvernul aprobă miercuri o Hotărâre de Guvern privind continuarea lucrărilor la Cariera Tismana, prin scoaterea din domeniul silvic a unei suprafețe de teren.

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,0775 ha, în vederea realizării
obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de
licență al UMC Tismana – Tismana II”

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) și (6), art. 38, art. 41 și art. 44 din Legea nr. 46/2008 –
Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e) și art. 14 din
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective
de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 18 și art.
20 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 36 alin. (7) și art. 40 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. – (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului forestier în suprafaţă de 9,0775 ha, în vederea realizării
obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență
al UMC Tismana – Tismana II”.
(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se află în proprietatea privată a Societății Complexul Energetic Oltenia
SA și este localizat în U.P. I Strâmba, u.a. 76B% = 0,8022 ha, u.a. 76D% = 1,2524 ha, u.a. 76F% = 0,2353
ha, u.a. 87A% = 1,6317 ha, u.a. 87B% = 1,1254 ha, u.a. 88A% = 1,3389 ha, u.a. 88B% = 2,5419 ha, u.a. 84A%
= 0,1019 ha și u.a. 86A% = 0,0478 ha:
(3) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu
defrişarea vegetaţiei forestiere.
(4) Predarea terenului forestier în suprafaţă de 9,0775 ha se va face numai în prezenţa reprezentantului
Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.
Art. 2. – Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la art. 1 alin. (1) se va precompta şi se va exploata
conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. – Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a achitat în Fondul de ameliorare a fondului
funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, taxa pentru
scoaterea definitivă în valoare totală de 6.127.206,05 lei, cu ordinul de plată nr. 49310/18.09.2019 pentru suma
de 24.312,93 lei, cu ordinul de plată nr.41800/09.07.2019 pentru suma de 4.500.000,00 lei și cu ordinul de
plată nr.34239/03.05.2019 pentru suma de 1.602.893,12 lei.
Art. 4. – Societatea Complexul Energetic Oltenia SA are obligaţia de a opera modificările intervenite
în cartea funciară, ca urmare a schimbării destinaţiei terenurilor prevăzute la art. 1, potrivit prevederilor art.
37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. – Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul
de licență al UMC Tismana – Tismana II” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 6. – Garda forestieră Râmnicu Vâlcea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția silvică
Gorj, Ocolul silvic Târgu Jiu şi Societatea Complexul Energetic Oltenia SA răspund de aplicarea prevederilor
prezentei hotărâri.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com