Guvernul se pregăteşte să aprobe Bugetul Minprest

Guvernul se pregăteşte să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru  Societatea Minprest Serv  S.A.. Este vorba de firma deţinută de Complexul Energetic Oltenia. Minprest are 1.110 salariaţi şi prestează servicii pentru compania din sectorul energetic.

 

„S.C. Minprest Serv S.A. este o societate pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei SNL Oltenia Tg-Jiu S.A.

Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Minprest Serv S.A., societate la care este acționar majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., ce desfășoară în principal activități în domeniul asigurării de servicii

 

(activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora, activități generale de curățenie a clădirilor, precum și alte activități care au legătură directă cu serviciile necesare a fi efectuate principalului beneficiar), are la bază:

         nivelul realizărilor pentru anul 2018;

         prețurile și tarifele negociate cu Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru anul 2019;

         cantitatea de servicii programate a fi realizate în anul 2019 pe baza contractelor încheiate sau aflate într-un stadiu avansat de negociere;

         veniturile programate pentru anul 2019 prezintă o creștere de 8,92 % față de veniturile realizate în anul 2018;

         societatea desfășoară o activitate profitabilă, rezultatul brut fiind pozitiv;

         nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2019: 2,8%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2019 şi proiecţia acesteia pe anii 2020-2022 publicat de Ministerul Finanțelor Publice;

         nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii;

         nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc;

         nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;

         nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, art. 62, alin.1, lit.a şi care prezintă o creștere cu 3,96% față de bugetul aprobat în anul 2018 ca urmare a:

–           influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 2.065 mii lei;

–           influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2019,    determinate ca urmare a creșterii numărului de personal în anul 2018, cu suma de

1.894 mii lei;

– scăderii câștigului mediu/persoană determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cu 9,47% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 

         cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;

         în anul 2019 societatea prevede plăți restante, în scădere cu 31,48% față de realizatul anului 2018.

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, reprezintă limită maximă. În cazul în care, în execuţie, se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Nivelul cheltuielilor de natură salarială precum și numărul de personal la finele anului, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

Faţă de cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin de aprobare al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru S.C. Minprest Serv S.A., pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi.”, potrivit documentaţiei care se află la baza proiectului de hotărâre de Guvern.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com