Guvernul scoate de la naftalină proiectul Tarnița. Aprobă Studiul de fundamentare

Guvernul va aproba în ședința de joi o Hotărâre privind Studiul de fundamentare pentru proiectul energetic Tarnița, inițiat în urmă cu mai mulți ani. Investiția urmărește construirea unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj.

„GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj
Tarnița – Lăpuștești

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin.
(1) litera b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind
parteneriatul public-privat.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare pentru Centrala hidroelectrică
cu acumulare prin pompaj Tarnița – Lăpuștești prevăzut în anexa care face parte
integrată din prezenta hotărâre, studiu care stă la baza procedurii de atribuire a
contractului de parteneriat public-privat ce urmează a fi efectuată de către
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.
Art. 2. În cazul în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de parteneriat public-privat vor rezulta clauze incluse în proiectul de
contract de parteneriat public-privat supus spre aprobare prin hotărâre a
Guvernului şi care necesită actualizări sau modificări în conţinutul Studiului de
fundamentare, anexă la proiectul de contract, acestea vor fi efectuate cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.”, conform proiectului de HG.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com