Echipa lui Nicolae Sarcină a intrat în insolvență

Echipa lui Nicolae Sarcină, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, a intrat în insolvență. Urmează să fie întocmit tabelul creditorilor. Clubul are datorii. „Solutia pe scurt: Încheiere nr. 7 A Admite cererea formulată de debitoarea ASOCIA?IA CLUBUL SPORTIV VIITORUL PANDURII TG.JIU, cu sediul în municipiul Tg. Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr.37, etaj 1, biroul 11, jude?ul Gorj, având CUI: RO 31767403, înmatriculată la Registrul Asocia?iilor ?i Funda?iilor sub nr.2/14.09.2017, reprezentata prin pre?edinte Tudor Călin Vladimirescu. În temeiul art. 66, raportat la art.71 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului ASOCIA?IA CLUBUL SPORTIV VIITORUL PANDURII TG.JIU. În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei , Numeşte administrator judiciar FORINSOLV SPRL, cu un onorariu fix de 3000 lei/ LUNĂ – ce va fi suportat din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. În temeiul art.100, cu aplicarea art.99 alin.1 şi 3 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă circula?ie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă . În temeiul art. 74, obligă pe debitor în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1). În temeiul art.76, dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdic?ie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător, respectiv Judecătoriei Tg. Jiu şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art.39 alin.2 din lege, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a atribu?iei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar, iar în lipsa disponibilită?ilor în cont se va utiliza fondul de lichidare. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă 04.04.2022; Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi publicarea în BPI tabelului preliminar al creanţelor la 18.04.2022. Fixează termenul limită de depunere a contestaţiilor la 2.05.2022. Fixează termenul de soluţionare a contestaţiilor la 16.05.2022. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 30.05.2022. Fixează data primei ?edin?e a adunării creditorilor la 7.03.2022, ora 15, la sediul administratorului judiciar. Termen de fond, 30 mai 2022. Cu apel. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 14.02.2022, la Tribunalul Gorj. dmite cererea. deschide procedura generală a insolven?ei. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 7/2022 14.02.2022”, conform instanței.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com