DSVSA se laudă că în produsele alimentare care ajung în Gorj nu sunt aditivi periculoşi pentru sănătate

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj a comunicat faptul că în Gorj laboratoarele de cofetărie şi ar folosi aditivi alimentari periculoşi, adică anumite E-uri. Astfel, la nivelul D.S.V.S.A. Gorj, se prelevează produse de cofetărie pentru determinarea coloranţilor (E 102, E 110, E 127), vinuri din unităţi de procesare pentru determinarea sulfiţilor şi a acidului tartric E 334 şi boia de ardei pentru detecţia prezenţei colorantului roşu Para Red (interzis). Până în present, toate rezultatele analizelor au fost conforme.

Controlul aditivilor oficial al aditivilor alimentari presupune o colaborare strânsă şi o cooperare eficientă între structurile din cadrul A.N.S.V.S.A. implicate în control, conform prevederilor art. 4 (5)  din Reg. (CE) nr. 882/2004, precum şi cu alte structuri implicate în acest domeniu (Ministerul Sănătăţii etc.), conform prevederilor art. 4 (3)  din Reg. (CE) nr. 882/2004, atât la nivel central, cât şi teritorial.

Cadrul unitar al controalelor este asigurat de instrucţiunile detaliate întocmite de către A.N.S.V.S.A., cuprinzând proceduri de realizare a controalelor oficiale, check-list aditivi alimentari, check-list trasabilitate, check-list HACCP.

De asemenea, au fost efectuate instruiri cu personalul D.S.V.S.A. județene, care au inclus studii de caz și o serie de exerciții de accesare a bazei europene de date din domeniul aditivilor. La modul concret, s-a pus accent pe:

– La întocmirea Planului cifric al Programului de Supraveghere şi Control anual în domeniul aditivilor alimentari se va ţine seama de criteriile specifice (incluzând neconformităţile constatate anterior), astfel încât să se poată realiza prioritizarea controalelor oficiale în funcţie de risc şi cu o frecvenţă de control corespunzătoare, în conformitate cu prevederile art. 3 (1) din Reg. (CE) 882/2004.

Aceste criterii se referă la numărul şi mărimea unităţii, sistemul de control al operatorului, notificările transmise prin intermediul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje şi rezultatele obţinute în anii precedenţi în urma analizelor de laborator privind neconformităţile cu legislaţia, istoricul operatorului privind respectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, procedurile bazate pe principiile analizei pericolelor în punctele critice de control (HACCP), reţete de fabricaţie a produsului alimentar, alte criterii stabilite la nivel judeţean.

– Creşterea numărului planificat de prelevări de probe din produse alimentare care conţin aditivi sau care sunt susceptibile să conţină substanţe interzise. Frecvenţa de recoltare a probelor din unitățile de procesare a fost stabilită anual, bianual sau trimestrial, în funcţie de riscul asociat produselor procesate, sau ori de câte ori situația o impune;

– Stabilirea detaliată a unei serii de tematici de control în domeniul aditivilor, cu specificitate înaltă.

Referitor la colaborarea cu alte structuri, menționăm existența între A.N.S.V.S.A. și Ministerul Sănătății a unui protocol de colaborare de delimitare a competențelor de control în domeniul aditivilor.

Structurile M.S. trebuie să furnizeze date statistice referitoare la:

– importurile de aditivi alimentari;

– unitățile care procesează aditivi alimentari existente la nivelul României şi aria lor de distribuție (tipul de unități procesatoare);

– depozitele de aditivi alimentari existente la această dată şi aria lor de distribuție;

– obiceiurile alimentare la nivel de populație;

– orice alte date în baza cărora să se elaboreze o strategie documentată în domeniul aditivilor alimentari.

Din analiza rezultatelor privind recoltările de probe în domeniul aditivilor alimentari, în perioada 2015–2017 nu s-au înregistrat buletine de analiză neconforme, acest aspect putând fi:

– un criteriu de reevaluare a frecvenţei de recoltare a probelor pentru aditivi alimentari / substanțe interzise;

– reevaluarea locului de unde se realizează prelevarea de probe (comercializare), a originii produselor (import, chiar si comerț;

– elaborarea unor instrucțiuni suplimentare destinate personalului care realizează controlul oficial necesare în scopul de a selecta cât mai corect  matricile, astfel încât monitorizarea aditivilor alimentari să fie relevantă.

Un aspect care se impune menţionat şi căruia în viitorul imediat trebuie să i se acorde importanţa cuvenită este faptul că în practică riscul chimic datorat aditivilor nu este apreciat corect.

Referitor la controlul analitic al aditivilor, mai multe laboratoare din cadrul A.N.S.V.S.A. s-au acreditat pentru diferite metode de analiză a aditivilor (exemple: L.S.V.S.A. Sălaj – eritrozină E 127, L.S.V.S.A. Vrancea – sulfiţi E 220–E 226, tartrazină 102, Sunset Yellow E 110, benzoaţi E 210–E213, L.S.V.S.A. Bucureşti – acesulfam E 950, aspartam E 951 etc.)

De asemenea, structura de audit tehnic din cadrul A.N.S.V.S.A. verifică prin misiuni periodice de audit următoarele aspecte:

– modul în care D.S.V.S.A. teritoriale asigură respectarea în totalitate a prevederilor P.S.C. cu privire la controalele efectuate, frecvenţa prelevărilor de probe pentru determinarea de aditivi alimentari, matricile, tipurile de unităţi de la nivelul cărora se realizează prelevări de probe;

– modul în care laboratoarele implicate în controlul oficial al aditivilor alimentari respectă cerinţele prevăzute în art. 4, 11, 12 al Reg. (CE) 882/2004 privind accesul pentru efectuarea de teste la laboratoare ce au o capacitate adecvată, metode de prelevare şi analiză, acreditare;

– dispunerea de către I.I.S.P.V. a măsurilor ce se impun pentru identificarea soluţiilor tehnice în vederea organizării de teste interlaboratoare în domeniul aditivilor prezenţi în produsele alimentare;

– organizarea de instruiri ale personalului implicat care efectuează determinări din produse alimentare pentru identificarea aditivilor alimentari ;

– dezvoltarea la nivel central a unui sistem de prelucrare şi interpretare periodică a datelor privind aplicarea PSC care să permită remedierea neconformitătilor, acolo unde este cazul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com