DEDUCERE PERSONALA 2018. CUM SE CALCULEAZA SI CE ANGAJATII POT BENEFICIA DE ACEASTA

Deducerea personala este o facilitate oferita de statul roman acelor angajati care castiga un salariu brut de sub 3.600 de lei. Aceste deduceri tin cont de numarul de persoane aflate in intretinerea acestor salariati, asa ca suma variaza.

De la 1 ianuarie 2018 beneficiaza de deduceri personale si cei care au venituri de pana in 3.600 de lei, iar aceste modificari au venit si ca urmare a trecerii contributiilor sociale in seama salariatilor, pentru ca veniturile nete ale acestora sa nu sufere modificari.

Venit brut lunar din salarii (VBL) Pana la 1.950 lei:

Fara persoane in intretinere 510 lei

Cu o persoana in intretinere 670 lei

Cu 2 persoane in intretinere 830 lei

Cu 3 persoane in intretinere 990 lei

Cu 4 sau mai multe persoane in intretinere 1.310 lei

Cei care au venituri intre intre 1.951 lei si 3.600 lei beneficiaza si ei de deduceri personale, dar acestea sunt degresive si pot fi regasite in OUG nr. 79/2017.

Acei contribuabili care au salarii brute lunare de peste 3.600 de lei NU beneficiaza de deduceri personale.

Deducerea personala este reglementata de art. 77 din Codul fiscal Legea 227/2015

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deducerea personala este stabilita in functie de numarul persoanelor aflate in intretinerea salariatului. Pentru ca o persoana sa fie in intretinerea salariatului, aceasta trebuie sa aiba o legatura de rudenie sau afiliatie intre contribuabil si persoana aflata in intretinere.

Pot fi in intretinerea salariatului urmatoarele persoane care pot avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui intretinere se afla:

sotul sau sotia salariatului;

copii;

alti membrii de familie pana la gradul al doilea de rudenie.

Din punct de vedere al gradului de rudenie sau afiliatie persoanele aflate in intretinere pot fi:

sotul sau sotia salariatului;

rudele salariatului, pana la gradul al doilea inclusiv;

rudele sotului sau sotiei salariatului, pana la gradul al doilea inclusiv.

Indiferent de gradul de rudenie, esential in stabilirea cuantumului deducerii este numarul acestor persoane considerate in intretinerea salariatului. in categoria „alt membru de familie aflat in intretinere” se cuprind rudele salariatului si ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv. Nivelul deducerii personale va fi stabilita in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere si de veniturile salariatului.

Sunt considerati alti membri de familie urmatoarele rude ale salariatului sau ale sotiei sau sotului acestuia:

parintii salariatului sau ai sotiei sau sotului acestuia;

bunicii salariatului sau ai sotiei sau sotului acestuia;

nepotii salariatului pe linie dreapta descendenta, nemaifiind cuprinsi nepotii de frate/sora ai salariatului;

fratii sau surorile salariatului sau ai sotiei sau sotului acestuia.

Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:

rude de gradul intai, cum ar fi: parinti (pe linie ascendenta) si copii (pe linie descendenta);

rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici (pe linie ascendenta), nepoti pe linie descendenta) si frati/surori (pe linie colaterala).

Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina angajatorului, la functia de baza, pe baza documentelor prezentate de salariat.

1) Sotul sau sotia salariatului

Dreptul la deducere personala pentru sotul sau sotia aflata in intretinere se acorda daca este indeplinita si conditia privind veniturile realizate de acesta. Sotul sau sotia salariatului va putea fi in intretinerea acestuia daca veniturile lunare ale acestuia/acesteia sunt situate sub plafonul lunar de 250 lei.

2) Copiii minori ai salariatului

Copiii minori sunt considerati intotdeauna intretinuti, indiferent de suma veniturilor impozabile si neimpozabile pe care le pot realiza. Copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine la randul lui contribuabil si beneficiaza de deducere personala la randul lui, situatie in care parintii nu mai au dreptul la deducerea personala, pe considerentul acordarii o singura data.

Aceasta reprezinta singura exceptie de la regula potrivit careia copii minori sunt in intretinere indiferent de suma veniturilor realizate.

Copiii minori ai salariatului sunt in intretinerea acestuia, chiar daca:

se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala,

se afla in unitati de invatamant,

inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati.

3) Mai multi copii minori

Potrivit art. 56 alin. (4) din Codul fiscal, in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi salariati, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur salariat, conform intelegerii intre parti. In situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, deducerea personala se poate acorda astfel:

integral unuia dintre parinti pentru toti copiii, sau fiecarui parinte pentru cate un numar de copii, conform intelegerii dintre parinti.

In situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, copii vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. Asadar, nu se va fractiona intre parinti deducerea personala pentru fiecare copil aflat in intretinere.

Parintii, daca sunt salariati, vor prezenta angajatorului:

fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei,

fie o adeverinta emisa de angajatorul acestuia/acesteia, dupa caz,

din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinere de fiecare sot/sotie.

Declaratia, respectiv adeverinta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: numele si prenumele parintelui, calitatea acestuia (tata/mama), codul numeric personal al parintelui, numele si prenumele copiilor pentru care se acorda deducere personala, codul numeric personal al fiecarui copil, data nasterii fiecarui copil.

Suma reprezentand deducerea personala pentru fiecare copil minor se va acorda astfel:

pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, de deducerea personala beneficiaza integral unul dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorele, incepand cu luna in care se naste copilul, daca evenimentul se produce in anul fiscal de referinta.

Parintele, persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, care solicita acordarea deducerii personale pentru copii aflati in intretinere in situatia in care copilul nu are cetatenie romana, trebuie sa solicite organului fiscal numarul de identificare fiscala pentru copilul respectiv.

pentru copii minori ai salariatului proveniti din casatorii anterioare, dreptul la deducere personala pentru o persoana (pentru copilul aflat in intretinere) revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, netinand cont de faptul ca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere.

Parintele caruia nu i-a fost incredintat copilul ca urmare a pronuntarii unui divort nu are dreptul la deducere personala pentru copil aflat in intretinere, in timp ce sotul din a doua casatorie al mamei copilului careia i-a fost incredintat copilul poate beneficia de aceasta deducere personala, conform intelegerii dintre sotii care formeaza noua familie (sotul din a doua casatorie si mama copilului). Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la deducere personala parintelui obligat la aceasta plata.

pentru copii minori primiti in plasament sau incredintati unei persoane sau unei familii, deducerea personala pentru acest copil se acorda astfel:

– persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;

– unuia dintre soti care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.

Nu se tine seama de nivelul alocatiei lunare de intretinere acordata pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament, al carui cuantum se indexeaza prin hotarare a Guvernului. Pe durata plasamentului, domiciliul copilului este la persoana la care a fost dat in plasament.

Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii, dreptul de a fi luat in intretinere se acorda unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti.

Nu beneficiaza de deducere personala pentru copiii aflati in intretinere:

parintii ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;

parintii copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.

Deducerea personala pentru copilul cu varsta peste 18 ani student, fara bursa

Conform Noului Cod Fiscal, de la 1 ianuarie 2016, numai pentru copii minori, pot beneficia de deducerea personala ambii parintii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com