Cum pot obţine tinerii gorjeni mii de euro doar dacă învaţă bine

Clubul Rotary Târgu Jiu demarează Proiectul BURSELE DE EXCELENȚĂ ROTARY.  În anul 2018 vor fi acordate 3 BURSE DE EXCELENȚĂ fiecare în valoare de 1.000 de EURO. Bursele de excelentă acordate urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, elevi sau studenți, cetățeni români.

Pentru BURSA DE EXCELENȚĂ ROTARY se pot înscrie elevii, studenții sau masteranzii care urmează cursurile la învățământul de zi în școlile/liceele/Universitățile din Județul Gorj și care îndeplinesc următoarele condiții:

–           au domiciliul în Județul Gorj;

–           sunt integraliști, adică nu au obligații profesionale nerezolvate din anii anteriori de curs;

–           s-au remarcat într-un domeniu de activitate profesionala și sociala, sau/și au media generală a anilor de studiu peste 9,50.

–           nu au nici un grad de rudenie cu membrii Clubul Rotary din Târgu Jiu.

Bursele se vor acorda prin concurs, în baza unui contract semnat între BENEFICIARUL bursei și Clubul Rotary din Târgu Jiu.

Înscrierile pentru acest concurs se vor realiza prin transmiterea unui set de documente în intervalul 19 martie–20 aprilie 2018 către Clubul Rotary din Târgu Jiu, recepția Hotelului Brâncuși sau pe e-mail pe adresa: [email protected]

Setul de documente va cuprinde:

  1. Curriculum Vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formarii acestuia, precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlara, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare etc.)
  2. Copia actului de identitate
  3. Copii ale diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului; Pentru conformitate, candidații acceptați la concurs vor aduce documentele originale;
  4. Dovadă care să ateste implicarea în activități sociale, de voluntariat sau autoevaluarea aportului adus dezvoltării activităţii școlare, studenţeşti;
  5. Un eseu de maxim 4 pagini A4, în limba română privind motivația candidatului de a participa la acest concurs și de a-l câștiga;
  6. Scrisori de recomandare de la cadrele didactice care îl cunosc (minim 2).
  7. Dovezi ale situației materiale din familie (documente din care să rezulte media venitului net/membru de familie)

Evaluarea candidaților în privința acordării BURSEI DE EXCELENTA ROTARY se va face de către Comisia de Acordare a Bursei de Excelenţă Rotary și se va desfășura în două etape:

  1. Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură în parte și se vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora.
  2. Etapa finală – în care primii 6 candidați, în funcție de punctajul obținut, își vor susține eseul precum și un interviu în fața Comisiei.

Mai multe informații privind desfășurarea acestui Concurs se găsesc pe site-ul clubului http://www.rotarytargujiu.ro/

Așteptăm cât mai multe propuneri și ne bucurăm să putem sprijinii copiii talentați din Județul Gorj

Persoană de contact: Stefan GHIMIȘI –  0757063989

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com