Cum luptă gorjenii împotriva traficului şi consumului de droguri

În  perioada februarie – mai  2018, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, structură teritorială  a  Agenției Naționale Antidrog, lansează faza judeţeană a concursului „Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV-a, având motto-ul “Pot altfel !”. Întrucât consumul de droguri a ajuns să reprezinte şi în ţara noastră un fenomen de amploare, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri sunt considerate prioritate naţională, dar şi o necesitate a comunităţii. În aceste condiţii, antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opinia şi atitudinea faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri, inclusiv noi substanţe psihoactive (SNP), conştientizând în acest fel şi consecinţele nefaste ale acestuia, devine o prioritate. Concursul naţional ,,Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV-a, reprezintă din acest punct de vedere un cadru adecvat de manifestare a copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de învăţământ şi contribuie, alături de alte activităţi de acest gen, la formarea de convingeri de viaţă sănătoasă în rândul acestui segment de populaţie. Secţiunile concursului ,,Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV a 2017-2018, sunt  următoarele:

– eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani);

– film de scurt metraj, spot;

– arte vizuale

– sport.

Scopul concursului l-a constituit menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). Obiectivul general al concursului a fost creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.

Obiectivele specifice ale concursului sunt:

– dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri;

– creşterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri.

Regulamentul  concursului  național  “ Mesajul meu antidrog”, ediția a XV-a

TITLUL – „Mesajul meu antidrog”

Tema concursului  – “Pot altfel ”

SECŢIUNI –

eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani)

film de scurt metraj, spot;

arte vizuale

sport

LOCALIZARE – instituţiile de învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din judeţul Gorj

DURATA CONCURSULUI:  februarie – mai  2018;

În anul şcolar 2017-2018, tema concursului va fi : „Pot altfel”  şi se va desfăşura pe următoarele secţiuni :

film scurt metraj, spot;

eseu literar;

arte vizuale;

sport;

1.. Film scurt metraj, spot antidrog:

Temă – „Pot altfel”

Regulament de desfăşurare:

Condiţii de participare: concursul este destinat exclusiv elevilor de liceu

Condiţii tehnice:

Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10 – 15 min., circumscrise temei;

– Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic.

– Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent;

Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30 – 60 secunde, circumscrise temei.

Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă.

La faza naţională vor fi promovate numai lucrările care au obţinut locul I pe fiecare secţiune şi grupă de vârstă.

  1. Eseu literar:

Temă – „Pot altfel”

Condiţii de participare:

Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caracter de 12, pe suport de hârtie şi electronic (CD);

La evaluarea lucrărilor se vor avea  în vedere următoarele criterii:

– încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni);

– promovarea mesajelor pozitive;

– originalitatea mesajului şi subiectului ales;

– acurateţea stilului, claritatea limbajului;

Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor fi traduse în limba română. La faza naţională se vor promova numai lucrările care au obţinut locul I  pe fiecare grupă de vârstă (locul I la gimnaziu şi locul I la liceu)

  1. Arte vizuale:

Temă – „Pot altfel”

Secţiuni:

grafică – tuş, creion – format A3/A4;

pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă – format A3/A4;

fotografie – Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli,    format jpeg. Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpeg. Lucrările vor fi transmise în format electronic la adresa de email  [email protected]

Participanţi – elevi din :

învăţământul gimnazial – clasele V – VIII ;

învăţământul liceal – clasele IX – XII .

În lucrările ce se vor realiza de către participanţi se vor promova mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil cruci, seringi, cranii, schelete etc.

La etapa naţională participă câştigătorii locului I ai fazei judeţene.

Lucrările vor fi transmise în format electronic la adresa [email protected]

  1. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza locală şi judeţeană

Se organizează la disciplinele  înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar. În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog vor colabora cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj pentru promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber, ca alternativă la consumul de droguri, vor susţine şi încuraja participarea elevilor şi studenţilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate acestora.

Lucrările însoțite de fișa de înscriere vor fi primite la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj, strada Vasile Alecsandri nr. 53 (Teatrul de vară) până la data de 04.05.2018 ora 12.00, și în format electronic la adresa de e-mail [email protected].

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com