Comitetul European al Regiunilor vrea decarbonare accelerată în statele cu minerit

Liderii regionali și locali îndeamnă statele membre să adopte rapid bugetul UE și planul de redresare, pentru a proteja cetățenii și a îmbunătăți reziliența comunităților locale. Cu două săptămâni înainte de un summit european crucial, Comitetul European al Regiunilor – Adunarea UE a autorităților locale și regionale – invită statele membre să ajungă la un acord rapid și echitabil privind cadrul financiar multianual (CFM) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene („Next Generation EU”). Într‑o rezoluție și o dezbatere cu comisarul UE responsabil pentru buget și administrație, dl Johannes Hahn, regiunile și orașele au solicitat ca politica de coeziune să devină principiul călăuzitor al tuturor politicilor UE și ca punerea în aplicare a programelor europene să se bazeze pe responsabilități partajate și parteneriate comune.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Apostolos Tzitzikostas, a spus:

„Propunerile Comisiei privind planurile de redresare și bugetul aferent perioadei 2021-2027 includ principalele solicitări ale Comitetului nostru și demonstrează impactul activității noastre neobosite de a face auzită vocea aleșilor locali la Bruxelles. Ele transmit populiștilor și euroscepticilor un mesaj clar, demonstrând valoarea adăugată a UE în aceste momente dificile. Trebuie să ne asigurăm că planul de redresare este pus în aplicare în mod eficient și evită riscurile pe care le implică un proces centralizat. Subsidiaritatea și principiul parteneriatului sunt esențiale, iar autoritățile locale și regionale, care fac parte dintre autoritățile competente din punct de vedere juridic ale statelor membre, trebuie să fie pe deplin implicate pentru a orienta investițiile acolo unde sunt cel mai necesare. Acum mingea este în terenul guvernelor naționale din statele membre și al Parlamentului European, care trebuie să acționeze rapid. Discuțiile sunt legitime, dar trebuie să evităm întârzierile care riscă să ne îngreuneze eforturile de a răspunde în timp util nevoilor cetățenilor noștri.”

„Bugetul pe termen lung și «Next Generation EU»” constituie răspunsul european la criză și deschid calea către redresare. Vom reuși numai cu condiția să fim uniți cu toții – statele membre, fie ele mai mari sau mai mici, din toate părțile Europei, regiunile, orașele, autoritățile, universitățile și întreprinderile. Sprijinul Comitetului Regiunilor pentru un acord în iulie este foarte important. În scopul unei redresări rapide avem nevoie de un acord rapid”, a declarat dl Johannes Hahn, comisarul pentru buget și administrație.

CoR reiterează faptul că atât CFM, cât și planul de redresare trebuie să se concentreze pe coeziune ca valoare fundamentală și pe o politică de investiții solidă și pe termen lung a UE, care contribuie la crearea unei Uniuni mai reziliente, mai ecologice și orientate spre viitor. CoR salută sprijinul suplimentar pentru politica de coeziune (55 de miliarde de euro), dezvoltarea rurală (15 miliarde de euro) și Fondul pentru o tranziție echitabilă (30 de miliarde de euro), programul Orizont consolidat (12,5 miliarde de euro) și Mecanismul pentru interconectarea Europei (1,5 miliarde de euro), precum și programul de sine stătător în domeniul sănătății, în valoare de 9,37 miliarde de euro.

„Un aspect pozitiv este că există un interes reînnoit pentru politica de coeziune. În ceea ce privește programul „React EU”, politica de coeziune nu ar trebui să fie o mamă purtătoare a acestui program, ci să rămână însăși matricea pe baza căreia se va construi acest răspuns necesar. Calendarul este și el extrem de important. După Consiliul UE din iulie și procedurile naționale, următorul CFM ar trebui să fie pe deplin operațional până la 1 ianuarie 2021”, a afirmat dl Vasco Alves Cordeiro (PT-PSE), prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor.

„Viitorul cadru financiar multianual și planul de redresare demonstrează că Comisia Europeană a luat măsurile de răspuns la criza actuală, dar regiunile și orașele noastre au nevoie, începând chiar de astăzi, de programe de redresare și de investiții pe termen lung. Orice amânare suplimentară ar însemna o tragedie pentru concetățeni, întreprinderi și serviciile noastre publice. Am risca apoi dezintegrarea pieței interne și ar fi afectate toate țările, chiar și cele care pledează pentru o politică bugetară cumpătată. Planul de redresare ar putea fi, de asemenea, o ocazie de a pune în aplicare tranziția ecologică și cea digitală în contextul Pactului verde european, dacă acesta se bazează pe cunoștințele de care dispun regiunile și orașele”, a adăugat dna Isabelle Boudineau (FR-PSE), vicepreședinta regiunii Nouvelle-Aquitaine și președinta Comisiei COTER a CoR.

Punerea în aplicare a noului buget și a planului de redresare va reprezenta o provocare din punctul de vedere al planificării strategice, al coordonării și al capacității administrative. Comitetul European al Regiunilor solicită evitarea oricărei centralizări și garantarea faptului că regiunile și orașele pot contribui la direcționarea investițiilor acolo unde sunt cel mai necesare. Comitetul este pregătit să contribuie la îmbunătățirea semestrului european, care va juca un rol important în coordonarea strategică a planului de redresare. Un nou parteneriat între UE, autoritățile naționale, regionale și locale va contribui la reducerea distanței existente între nivelul de coordonare a politicilor economice și nevoile reale ale cetățenilor și întreprinderilor, stimulând punerea în aplicare și utilizarea programelor europene în orașe și regiuni.

Comitetul European al Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 27 de state membre. Înființat în 1994, în urma semnării Tratatului de la Maastricht, Comitetul are misiunea de a implica autoritățile locale și regionale în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană consultă Comitetul în domeniile politice care prezintă interes pentru regiuni și orașe. Pentru a face parte din Comitetul European al Regiunilor, toți cei 329 de membri și 329 de supleanți trebuie să fie titularii unui mandat electoral sau să răspundă din punct de vedere politic în fața unei adunări alese în regiunile și orașele lor de origine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com