CJ Gorj construiește 15 stații electrice

Consiliul Județean Gorj va construi 15 stații electrice. Consilierii județeni au aprobat principalii indicatori tehnico-economici, aferenți investiției „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”. „Se aprobă depunerea proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Se aprobă valoarea totală a proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”, în sumă de 4.640.557,11 lei (inclusiv TVA). indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

TOTAL GENERAL 3.902.932,63 lei fără T.V.A. respectiv 4.640.557,11 lei cu T.V.A.

din care: C+M 577.875,00 lei fără T.V.A. respectiv 687.671,25 lei cu T.V.A.

  1. b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

 Numărul de stații de reîncărcare – 15 buc.;

 Numărul de locuri de parcare amenajate – 15×3 = 45 locuri;

 Numărul panourilor de informare – 15 buc.;

 Număr de parcări construite – 15 parcări;

 Suprafață platformă cu locuri de parcare – 75mp x 15 locuri = l.125 mp.

  1. c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Prin implementare obiectivului de investiții se va realiza o rețea de 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice super rapide la nivelul județului Gorj pentru a asigura o cât mai bună mobilitate la nivelul județului. Amplasarea stațiilor s-a propus astfel încât sa se asigure o arie de acoperire pentru toate localitățile, iar stațiile de încărcare propuse sunt super rapide pentru a asigura o încărcare rapidă pentru un număr mai mare de utilizatori.

  1. d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 8 luni”, conform CJ Gorj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com