Cine cere publicarea tuturor contractelor Primăriei Târgu Jiu

În vederea respectării drepturilor locuitorilor municipiului Târgu-Jiu, USR Tg-Jiu propune un proiect de HCL în acest sens.

Există reticență, în spațiul public, că lucrurile se desfășoară așa cum ar trebui. În acest sens, transparentizarea relațiilor contractuale – dintre municipalitate și diverși agenți economici etc. –  este modalitatea sigură prin care administrația publică locală a municipiului Târgu-Jiu poate dovedi respectul față de cetățenii plătitori de taxe și impozite.

Dupa ani întregi în care diverse contracte, cel puțin discutabile, au ieșit la iveală, pe canale mai mult sau mai puțin formale, si au provocat discuții aprinse în spațiul public în privința oportunității sau legalitații încheierii lor, este momentul ca Primaria municipiului Târgu-Jiu, dar și instituțiile subordonate Consiliului Local al municipiului Târgu-Jiu să devină 100% transparente în privința contractelor încheiate, indiferent că sunt unele de achiziții publice ori au alt obiect.

Locuitorii municipiului Târgu-Jiu vor putea verifica astfel, nemijlocit, prin accesarea paginilor web ale instituțiilor din cadrul primăriei, dacă banii proveniți din taxele și impozitele lor sunt utilizați eficient, cu discernământ și cu unicul scop al oferirii unor servicii publice de calitate.

„Primăria Municipiului Târgu Jiu și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu au obligația de a publica pe pagina proprie de internet următoarele documente în materie de achiziții publice:

  1. a) în cazul procedurilor de achiziție care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), se va publica o înștiințare cuprinzând informații privind obiectul achiziției, numărul anunțului/invitației de participare din SEAP, documentația de atribuire și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii.
  2. b) în cazul procedurilor de achiziție care potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin SEAP, se vor publica invitația de participare, documentația de atribuire și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii.
  3. c) în cazul achizițiilor directe care se derulează potrivit art. 43 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se va publica trimestrial o informare privind achizițiile publice efectuate, în condițiile art. 46 din același act normativ.
  4. d) în cazul achizițiilor directe care se derulează potrivit art. 43 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va publica o invitație de participare conținând cerințele solicitate de autoritatea contractantă precum și o înștiințare privind achiziția efectuată, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 46 din același act normativ.
  5. e) toate contractele de achiziții publice/acordurile-cadru încheiate, grupate pe secțiuni anuale, inclusiv anexele și, după caz, actele adiționale ale acestora.

Art 3. Primăria Municipiului Târgu Jiu are obligația de a publica pe pagina proprie de internet toate contractele de concesiune, închiriere, folosință gratuită și superficie încheiate de U.A.T. Municipiul Târgu Jiu cu persoane juridice (agenți economici) și persoane fizice, având ca obiect bunuri proprietate publică/privată a unității administrativ-teritoriale.

Art 4. (1) Primăria Municipiului Târgu Jiu și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu vor publica toate contractele menționate la art. 2 și 3 din prezenta hotărâre, încheiate de la data de 01.01.2018 și până la momentul adoptarii prezentei hotărâri.

(2) De asemenea Primăria Municipiului Târgu Jiu și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu vor publica, intr-un termen de 7 zile lucratoare de la semnare, orice contract sau achizitie publică pe care o finalizează ulterior adoptării prezentei hotărâri.”, conform unui proiect de hotărâre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com