CEO calculează obligațiile pe care le are față de pensionarii din sistem

Complexul Energetic Oltenia va stabili în perioada următoare care sunt obligațiile pe care le are față de pensionarii din sistem. Este necesară o evaluare pe bază de calcul actuarial a obligaţiilor Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA, în legătură cu beneficiile în natură acordate pensionarilor. Este vorba de pensionarii care au intrat sub incidența HG 1041 și 1461 din 2003, prin care se acordă o cotă gratuită de energie electrică. Beneficiile vor fi acordate inclusiv pensionarilor de la Chișcani.

Ce spune OUG 1041

De facilitatile prevăzute la art. 1 beneficiaza şi:

  1. a) sotia sau sotul titularului de drept al contractului de furnizare a energiei electrice de tip standard fără abonament, decedat, până la recasatorire, dacă titularul de drept a lucrat în condiţiile prevăzute la art. 1 minimum 20 de ani şi dacă facilitatile erau prevăzute în contractele colective;
  2. b) pensionarii de invaliditate gradul I şi II, dacă la data pensionarii indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1;
  3. c) pensionarii care au fost disponibilizati în urma unor măsuri de concediere colectiva şi care, ulterior, s-au pensionat fără a se mai fi incadrat în munca până la data pensionarii, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1.

Articolul 3

Persoanele pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «Renel», Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de energie electrica dacă societăţile respective aveau prevăzute pentru angajatii lor astfel de facilităţi prin contractele colective de muncă.

Articolul 3 a fost modificat prin Articolul 1, punctul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.461 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 17 decembrie 2003.

Articolul 4

(1) Contravaloarea cotei de energie electrica va fi suportata diferentiat, astfel:

  1. a) pentru persoanele pensionate care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1, de către Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice «Hidroelectrica» – S.A. şi filialele sale, Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» – S.A. şi filialele sale, Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport «Smart» – S.A., Societatea Naţionala «Nuclearelectrica” – S.A., Regia Autonoma pentru Activităţi Nucleare, Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice «Termoelectrica» – S.A. şi filialele sale, Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» – S.A. şi filialele sale, Societatea Comerciala «Electrocentrale Deva» – S.A., Societatea Comerciala «Electrocentrale Rovinari» – S.A., Societatea Comerciala «Electrocentrale Turceni» – S.A., Societatea Comerciala «Electrocentrale Bucureşti» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Rovinari» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Bucureşti» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Turceni» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Craiova» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Deva» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Mures» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Galaţi» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Constanta» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Braila» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Paroseni» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Borzesti» – S.A., Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii «Termoserv Doicesti» – S.A.;
  2. b) pentru persoanele pensionate prevăzute la art. 3, Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» – S.A. va incasa contravaloarea energiei electrice consumate în acelasi regim ca pentru orice abonat casnic, urmand ca, în baza facturilor emise, fiecare societate să le ramburseze acestora contravaloarea consumului respectiv;
  3. c) pentru pensionarii prevăzuţi la art. 1 şi 2, modul de încasare a contravalorii energiei electrice şi a platii impozitului aferent acesteia se va stabili prin protocol între societăţile comerciale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), astfel încât să se evite deplasarea persoanelor pensionate beneficiare ale acestui drept de la domiciliu la societatea la care sunt arondate pentru acordarea cotei de energie electrica gratuita.

(2) Sumele necesare suportarii contravalorii cotei de energie electrica gratuita vor fi prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale societatilor comerciale, companiilor, societatilor naţionale şi regiilor autonome din domeniile producerii, transportului, distributiei şi furnizarii energiei cu ocazia rectificarii bugetului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com