Ce zeci de condiţii sunt obligaţi să îndeplinească transportatorii angajaţi de CEO şi care este realitatea

Distanţa este de la cer la pământ între caietele de sarcini pentru contractele pentru închirierea de autobuze şi microbuze pentru transportul personalului de la Complexul Energetic Oltenia. Angajaţii Companiei s-au plâns de foarte multe ori de calitatea proastă a serviciilor de transport şi au cerut mijloace auto corespunzătoare. Recent, se reclama că în unele autovehicule chiar pătrunde ploaia, praful, este frig şi acestea nu corespund. Cu toate acestea, firmele de transport au de îndeplinit, potrivit caietelor de sarcini zeci de condiţii, pornind de la amabilitatea personalului, până la aerul condiţionat.

 

Contractantul are si urmatoarele obligatii:

Personalul trebuie să fie amabil.

 1. a) sa presteze serviciile complete din punct de vedere cantitativ;
 2. b) sa presteze serviciile in conditii de calitate conform specificaţiilor din caietul de sarcini si la termenele stabilite de comun acord;
 3. c) sa presteze serviciile de transport persoane la si de la domiciliu la locul de munca si retur in conditii de siguranta si confort, pe traseele si la orele stabilite de achizitor;
 4. d) sa asigure pentru prestarea serviciului mijlocele de transport persoane de categoria solicitata în caietul de sarcini, conform Normei metodologice din 27/03/2002 (publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 13/09/2002, privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic national);
 5. e) toate autovehiculele vor fi echipate cu instalaţii de climatizare;
 6. f) sa asigure fiabilitatea si funcţionarea continua a autovehiculelor la parametrii standard, a dotărilor pe care mijlocul de transport le are din fabricaţie pe toata durata contractului;
 7. g) sa asigure numarul si tipul corespunzator de mijloace de transport necesare prestarii serviciului si care satisfac conditiile impuse privind siguranta circulatiei, confortul pasagerilor si protectia mediului;
 8. h) sa asigure numarul de mijloace de transport, pentru inlocuirea celor care efectueaza cursele cuprinse in programul de circulatie, in cazul aparitei unor defectiuni ale acestora cu aceleaşi caracteristici, pentru înlocuire in cazul defectării in maxim o ora (fata de programul stabilit);
 9. i) sa respecte reglementarile legale referitoare la tipul de transport de persoane solicitat si cele privind omologarea, inmatricularea/inregistrarea si efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului.

(2) Autovehiculele folosite la transportul salariaţilor vor trebui să respecte minimum următoarele cerinţe:

 1. a) salonul mijlocului de transport să fie amenajat la standardul cu care a venit din fabricaţie;
 2. b) numărul de locuri pe scaune trebuie să coincidă cu cel venit din fabricaţie şi scaunele să fie rabatabile şi tapiţate;
 3. c) să existe şi să funcţioneze la parametrii standard instalaţiile de aer condiţionat, iluminat şi încălzire conform categoriei ofertate;
 4. d) să existe, afişat în interior, numele conducătorului auto;
 5. e) spaţii de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor de mână;
 6. f) exterior: stare generală bună, în special absenţa ruginii şi a zgârieturilor vizibile, capacele portbagajului şi cele de acces să fie bine fixate;
 7. g) interior: stare generală bună, în particular scaune, cotiere în stare bună (fără deşirări, rupturi), învelişul de pe podea şi de pe plafon nedeteriorat, capacele podelei să fie etanşe şi bine fixate; un aspect estetic corespunzător, izolare termică şi fonică;
 8. h) curăţenie: mijlocul de transport să fie salubrizat, spălat si dezinfectat; învelişul scaunelor, învelişul interior, perdelele şi parasolarele sa fie curate;
 9. i) ieşirile de siguranţă să fie inscripţionate şi echipate cu dispozitive corespunzătoare;
 10. j) să fie dotate cu stingătoare de incendiu, si ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate şi truse medicale.

(3) Toate dotările solicitate trebuie sa fie în deplină stare de funcţionare pe toată durata prestării serviciului.

9.9. (1) Contractantul trebuie să asigure pregătirea profesională a personalului care concură la siguranţa rutieră şi să utilizeze în aceste funcţii numai persoane care deţin certificat de pregătire profesională valabil, eliberat de autoritatea competentă.

(2) Personalul deservent sa aibă o atitudine amabila si politicoasa.

(3) Sa respecte orarul stabilit pentru fiecare oprire din traseu (orele de plecare/sosire).

(4) Instalaţiile de aer condiţionat si aerisire din dotarea mijloacelor de transport (conform categoriei de clasificare), trebuie sa funcţioneze pentru a asigura un ambient normal, fără a exista posibilitatea formării de curenţi reci care să afecteze pasageri.

(5) Alte cerinţe:

 1. a) să acorde timp suficient pentru îmbarcarea si debarcarea pasagerilor;
 2. b) să supravegheze urcarea si coborârea pasagerilor;
 3. c) să nu circule cu uşile deschise sau pasageri pe scări;
 4. d) să asigure respectarea locurilor atunci când se emit legitimaţii de transport cu locuri;
 5. e) să nu admită transportul în salonul mijlocului de transport a materialelor greu mirositoare, inflamabile, aragaz, carbid, tuburi cu oxigen sau azot, materiale explozibile, produse caustice, etc.
 6. f) să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie şi la orele stabilite;
 7. g) să nu supraîncarce mijlocul de transport cu pasageri, peste numărul de locuri pe scaune;
 8. h) să nu transporte călători clandestini;
 9. i) să efectueze cursa strict în raport cu graficul de circulaţie.

(6) Pe parcursul prestării serviciului, contractantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil si abuziv confortul personalului si căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate in posesia achizitorului  sau terţe persoane juridice sau fizice.

(7) Înainte de plecarea în cursă, conducătorul auto se va asigura că autovehiculul este curat, spălat şi salubrizat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com