Câți gorjeni nu sunt asigurați medical

CAS Gorj deserveste o populatie de 351.707 persoane (conform datelor statistie comunicate la 01.01.2021) din care, la data de 30.06.2022 persoane asigurate 270.245(76,83%) in urmatoarea structura:

 1. asigurati prin plata contributiei – 96.593(27,46%)
 2. asigurati fara plata contributiei – 157.999(44,92%)- pentru 8 categorii de persoane(inclusiv salariatii din domeniul constructiilor)
 3. asigurati cu plata contributiei din alte surse- 15.272(4.34%)- pentru 9 categorii de persoane
 4. beneficiarii formularelor europene- 381(0,11%) cetateni ai statelor membre UE/Spatiului Economic European/Elvetia

iar persane neasigurate – 81.462 , adica un procent de 23.17% din populatia judetului.

Pachetul minimal de servicii, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de asistenţă medicală comunitară.

Prin Hotararea Guvernului nr.696/2021, se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2021 – 2022

Detalierea serviciilor medicale din pachetul minimal, pe categorii de asistenta medicala, se prezinta astfel:

 

 1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

         servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medicochirurgicală;

         supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;

         consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei;

         consultaţii de planificare familială;

         servicii de prevenţie;

         activităţi de suport.

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport, altele decât cele prevăzute mai sus.

 

 1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

         servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medicochirurgicală;

         supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;

         consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.

Serviciile medicale – pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: presupune acordarea asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament si se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament.

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

 

 1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

I.Servicii medicale acordate pacientilor internati în regim de spitalizare continuă sunt:

 1. a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
 2. b) boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului;
 3. c) naşterea.

II.Servicii medicale acordate pacientilor internati în regim de spitalizare de zi sunt:

 1. a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:

a1) serviciile medicale efectuate în camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie

a2) serviciile care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii,

 1. b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu presupun izolare si care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com