Biletele de tratament pentru pensionari au rămas nedistribuite

În anul 2018 au fost repartizate, Casei Judetene de Pensii Gorj 3.323 bilete de tratament balnear pentru toate cele 19 serii, din care 1.196 pentru unităţile care se află în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice şi 2.127 pentru alţi operatori economici.  Prima serie a avut ca dată de intrare 20 februarie, iar ultima este în 28 noiembrie 2018. Primele 6 serii ale anului 2018 au avut ca repartiţie doar bilete de tratament în unităţile care se află în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice.

Până la data de 15.09.2018 s-au primit spre distribuire şi valorificare 2.124 bilete de tratament balnear care au fost suplimentate cu încă 173 locuri. Din totalul de 2.297 bilete de tratament pentru acestă perioadă, au fost valorificate 2.135.

Cele mai multe bilete rămase nevalorificate sunt pentru primele serii ale anului la staţiunea Bala unde am avut repartizate în medie cca 30 bilete pe serie, iar ca măsură de creştere a gradului de valorificare a biletelor de tratament balnear pentru această staţiune s-a organizat de către instituţia noastră împreună cu D.G.A.S.P.C. Gorj trimiterea în lunile aprilie – mai a unui număr de 23 persoane instituţionalizate. Cu toate aceste demersuri întreprinse nu s-a reuşit valorificarea integrală a acestora.

Până la data de raportare au fost înregistrate 4.300 cereri pentru toată perioada anului 2018. Din totalul biletelor valorificate până la data raportării, 275 au fost repartizate şi distribuite în mod gratuit(12,88%).

Pentru perioada următoare locurile ce urmează a fi distribuite sunt în număr de 1.026, repartizate pe 5 serii, din care 265 pentru unităţile care se află în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice şi 761 pentru alţi operatori economici.

Menţionăm că din experienţa anilor anteriori, am constatat că în perioada următoare, gradul de valorificare scade, de la o serie la alta, datorită lipsei cererilor şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile tratamentului balnear.

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear în anul 2018 au suferit mici modificări în comparaţie cu anul 2017, şi anume :

– persoana încadrată în grad de handicap grav, respectiv pensionarul de invaliditate gradul I care primeşte indemnizaţie, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar însoţite de un asistent personal sau un însoţitor, care trebuie să facă parte din categoriile beneficiare de bilet de tratament (asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii) iar cererile să fie depuse  împreună;

– pensionarii din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament in anul 2018 doar dacă primesc pensie şi din sistemul public de pensii;

– dacă primesc pensie exclusiv dintr-un sistem neintegrat sistemului public de pensie (M.A.P.N., M.A.I., S.R.I., etc.), nu beneficiază de bilet de tratament prin casele teritoriale de pensii.

Numărul biletelor de tratament acordate în mod gratuit este de 15% din totalul biletelor repartizate, respectiv 498 pentru anul 2018. Numărul potenţial al beneficiarilor este în jur de 20.000. O parte dintre aceşti potenţiali beneficiari realizează şi alte venituri din salarii şi/sau asimilate salariilor, motiv pentru care primesc un punctaj mai mic decât cei care nu realizează alte venituri. Deoarece majoritatea dintre aceştia solicită bilete de tratament balnear doar gratuit şi numai în sezon, în perioada de vară rămân cereri nerezolvate iar în extrasezon rămân locuri nerepartizate.

Biletele de tratament balnear se repartizează pe serii şi staţiuni aproximativ în mod egal pe toată perioada anului şi din acest motiv în anumite serii au rămas bilete de tratament nevalorificate în unele staţiuni în detrimentul altor staţiuni cu acelaşi profil, deoarece majoritatea solicită numai în perioada de vară, cu precădere lunile iulie – august, numai o staţiune anume, un hotel anume, fără a ţine seama că diagnosticul respectiv se tratează şi în alte staţiuni.

Conform criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2018, Casa Judeţeană de Pensii Gorj are obligaţia să comunice, beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării repartiţiei, date privind biletul repartizat şi data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului, atât telefonic cât şi prin poştă. Înştiinţările transmise prin poştă ajung la destinaţie cu întârziere, motiv pentru care persoanele respective nu pot intra în posesia biletelor repartizate.

Biletele de tratament care au fost repartizate titularilor şi neridicate de către aceştia cu cel puţin 7 zile înainte de începerea seriei, se redistribuie la o dată stabilită şi făcută public la începutul valorificării fiecărei serii.

Pentru redistribuirea biletelor de tratament nevalorificate este nevoie de personal suplimentar şi timp pentru a se verifica istoricul fiecărui solicitant în aplicaţia informatică, în vederea stabilirii punctajelor pentru ierarhizarea solicitanţilor.

Deoarece biletele de tratament reprezintă o gestiune, aplicaţia informatică poate fi accesată doar de titularul postului, ceea ce înseamnă că întreaga procedură de stabilire a punctajelor pentru fiecare solicitant, ierarhizarea acestora şi repartizarea în funcţie de locurile rămase necesită un timp mai îndelungat de lucru. Pentru rezolvarea tuturor cazurilor, în zilele respective, programul de lucru este prelungit până la orele 1700 – 1800, însă cu toate acestea există destule persoane nemulţumite din cauza timpilor de aşteptare.

Casa Judeţeană de Pensii Gorj, prin Direcţia şi Compartimentul de specialitate, întreprinde toate diligenţele necesare în vederea realizării unui grad ridicat de valorificare a biletelor de tratament. În acest sens, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, mediatizează în permanenţă categoriile de beneficiari, perioadele de sejur pentru fiecare serie, diagnosticul tratabil în fiecare staţiune şi condiţiile de acordare a biletelor de tratament.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com