Asociația Furnizorilor de Energie Electrică atrage atenția că în ultimii 2 ani România a devenit din exportator de energie importator net

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) militează pentru o legislație clară, coerentă, predictibilă și stabilă, care să asigure realizarea unei piețe de energie flexibile și eficiente, după cum cere și Regulamentul 943 din 2019 al Uniunii Europene.

Reamintim, legea 155/2020, publicată în Monitorul Oficial în data de 27 iulie, modifică și completează substanțial Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, dar, practic, nu preia în legislația națională prevederile europene, ci păstrează limitări față de Regulamentul 2019/943.

“Am apreciat demersul legislativ inițiat și susținut de Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, în noua lege fiind prevederi importante pentru toți actorii pieței de energie. Aveam nevoie de clarificări în legislația primară, care, pe lângă unele modificări și completări la legea existentă, să pună în concordanță această lege și cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, regulament ce se aplică direct fiecărui stat membru al UE de la 1 ianuarie 2020 și are forță juridică superioară față de orice prevedere contrară din legislația națională. Menționăm că, în Constituția României, art. 148 alin. (2), se statuează principiul supremației dreptului european, în conformitate cu care “prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Din păcate, au apărut unele aspecte legale, care pot produce controverse și crea disfuncționalități pe piața energiei, și de aceea noi considerăm că este necesar să se reanalizeze și corecteze”, a declarat, într-un comunicat de presă, Ion Lungu, președinte AFEER.

Asociația insistă, în continuare, pentru eliminarea limitărilor impuse față de Regulamentul (UE) 2019/943, precum și pentru revizuirea prevederilor referitoare la contravenții.

Potrivit comunicatului, membrii AFEER consideră că legislația națională menține limitări privind libertatea de tranzacționare a energiei electrice prin acordarea dreptului de a încheia contracte bilaterale negociate direct numai anumitor categorii de participanți la piața de energie electrică, deși Regulamentul (UE) 2019/943 subliniază că ”prețurile se formează în funcție de cerere și ofertă”, iar ”normele pieței încurajează formarea liberă a prețurilor și evită acțiunile care împiedică formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă”.

Legislația internă este, în continuare, în neconcordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943, precizează Ion Lungu. Potrivit alin. 13 și 14 introduse la articolul 23 din noua lege, participanții la piață care combină energia electrică produsă de mai multe surse de energie sau care combină sarcinile mai multor clienți pot încheia contracte bilaterale cu deținătorii acestor surse, respectiv cu clienții și cu furnizorii lor.

De altfel, și OUG nr. 74/2020, neaprobată/respinsă în Parlament introduce o altă derogare de la prevederile alin. (1), prin care “pe piața concurențială, angro sau cu amănuntul, producătorii pot încheia contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență, pentru energia electrică provenită de la noi capacități energetice de producție, puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020.”

AFEER constată că, spre deosebire de ceilalți participanți la piața de energie electrică din UE, care, conform Regulamentului (UE) 2019/943, au dreptul să tranzacționeze contractele de furnizare pe termen lung pe piețele extrabursiere, prin noua Lege nr. 155/2020 și OUG 74/2020 doar anumiți participanți au derogare de la regula stabilită la art. 23, alin. 1, de a tranzacționa numai pe platformele bursiere operate de OPCOM.

”Opinia noastră este că astfel de prevederi pot majora prețurile pe piața internă a energiei, cu efecte negative atât asupra competitivității economiei românești, prin majorarea costurilor de producție, cât și asupra indicatorilor macroeconomici, prin creșterea importurilor de energie. Un fapt demonstrat este că România a devenit, în ultimii doi ani, importator net, după ce, timp de 30 de ani, a fost exportator net de energie electrică”, se mai arată în comunicat. O altă neclaritate sesizată de membrii AFEER face referire la regimul contravențiilor. Potrivit noii legi, “furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare”, o cerință inutil de a fi menționată în Legea energiei, astfel de practici fiind sub incidența legislației privind protecția consumatorilor. Mai mult decat atât, termenii „practici comerciale incorecte sau înșelătoare” nu sunt definiși în textul legii, de aceea AFEER consideră că interpretarea poate fi ambiguă.

 

Sistemul de penalizare instituit de noua lege (sancțiuni determinate procentual prin raportare la cifra de afaceri, respectiv între 1%-5%, putând ajunge pentru anumite contravenții la 10% din cifra de afaceri) este unul excesiv, ce afectează negativ activitatea desfășurată de participanții la piață. În mod discreționar, furnizorii de energie electrică și de gaze naturale, spre deosebire de toți ceilalți operatori comerciali, indiferent de piața pe care activează, vor putea fi sancționați de ANRE, dar și de ANPC, pentru aceeași faptă, cu aplicarea de amenzi stabilite după alte criterii (cifra de afaceri), în alt cuantum. AFEER își exprimă temerea că există riscul apariției unor penalizări abuzive și excesive pe piața de energie electrică și pe cea a gazelor naturale, având in vedere că practicile excesive sunt propuse a fi sancționate cu procente majore din cifra de afaceri (5 -10%). Aplicarea a două regimuri contravenționale pentru aceeași faptă nu ar conduce decât la crearea unui dublu regim sancționar, aplicat de către autorități diferite, în mod diferit, cu sancțiuni diferite, sesizează Ion Lungu. Valoarea amenzilor trebuie să crească gradual, pentru a da posibilitatea participantului să se corecteze în cazul unor greșeli, a completat acesta. ”În opinia Asociației noastre, nu există o justificare pentru a modifica Legea nr. 123/2012 în acest sens, pentru că există deja un cadru legal oferit de Legea nr. 363/2007, adică un act normativ cu putere egală. Această lege definește practicile incorecte și înșelătoare, le exemplifică, stabilește sancțiuni, fiind aplicabilă tuturor operatorilor dintr-o piață, indiferent care ar fi aceasta, constituind dreptul comun în materie. De aceea, AFEER solicită reanalizarea prevederilor menționate anterior și, o dată în plus, cere ca Legea energiei electrice şi gazelor naturale să fie echitabilă, să asigure o competiție corectă, să reintroducă posibilitatea tuturor participanților la piață, nu doar a unor producători, de a încheia contracte bilaterale negociate direct, să fie compatibilă cu reglementările din majoritatea statelor europene. De asemenea, Asociația insistă asupra necesității adoptării unor reglementări secundare complete și clarificatoare, care să acopere în mod justificat și echitabil aspectele semnalate. În plus, AFEER își menține opinia ca, atunci când se elaborează legislația primară sau secundară, să fie consultați și actorii din piață, de stat și privați”, se mai arată în comunicat.

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), în calitate de organizație profesională non profit, independentă și neguvernamentală, înființată în anul 2006 și care cuprinde, în prezent, un număr de 36 de membri, furnizori licențiați și activi pe piața de energie electrică, care asigură furnizarea energiei electrice atât către consumatori persoane fizice, cât și către IMM-uri și consumatori din toate categoriile de agenți economici care activează în România, cu o cotă de piață de circa 90% din consumul final de electricitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com